Ebook Báo chí điều tra: Phần 1 - Phạm Thảo, Huyền Nhung (dịch)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Ebook Báo chí điều tra: Phần 1 - Phạm Thảo, Huyền Nhung (dịch). Ebook Báo chí điều tra - Phạm Thảo, Huyền Nhung (dịch) trong phần 1 này đề cập đến vấn đề báo chí điều tra là một thể loại hoạt động của phương tiện thông tin đại chúng. Cuốn sách này là tài liệu tham khảo bổ ích cho các sinh viên và những phóng viên mới vào nghề.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-bao-chi-dieu-tra-phan-1-pham-thaoa-huyen-nhung-dich-m9hytq.html

Nội dung


    501608

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm