Ebook Âm nhạc dân tộc H'Mông - Hồng Thao

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 255 | FileSize: 20.38 M | File type: PDF
of x

Ebook Âm nhạc dân tộc H'Mông - Hồng Thao. Cuốn sách Âm nhạc dân tộc H'Mông mang tính chất nghiên cứu khoa học, trình bày về khái niệm âm nhạc dân tộc, những bản nhạc dẫn, danh từ âm nhạc, ngoài ra một số mặt tiêu cực của người H'Mông cũng được giới thiệu trong tài liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo để tìm hiểu thêm về dân tộc H'Mông.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-am-nhac-dan-toc-h-mong-hong-thao-jfu1tq.html

Nội dung


    657341