Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 100 | FileSize: 1.93 M | File type: PDF
of x

Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương. Phần 1 ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức của Trần Đương kể về những hoạt động của Bác Hồ trong những ngày thăm Cộng hòa Dân chủ Đức từ ngày 25 đến ngày 28/7/1957.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-7-ngay-bac-ho-tham-cong-hoa-dan-chu-duc-phan-1-tran-duong-wvk8tq.html

Nội dung


971562

Tài liệu liên quan


Xem thêm