of x

EARTHQUAKE ENGINEERING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 29.39 M | File type: PDF
1 lần xem

EARTHQUAKE ENGINEERING. Recent major earthquakes around the world have shown the vulnerability of infrastructure and the need for research to better understand the nature of seismic events and their effects on structures. As a result, earthquake engineering research has been expanding as more and more data become available from a large array of seismic instruments, large scale experiments and numerical simulations. This book presents results from some of the current seismic research activities including threedimensional wave propagation in different soil media, seismic loss assessment, geotechnical problems including soil-structure interaction, and seismic response of structural components and structures including historical and monumental structures, bridge embankments, and different types of bridges and bearings..... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/earthquake-engineering-u7f2tq.html

Nội dung


685576