EARTHQUAKE ENGINEERING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 29.39 M | File type: PDF
of x

EARTHQUAKE ENGINEERING. Recent major earthquakes around the world have shown the vulnerability of infrastructure and the need for research to better understand the nature of seismic events and their effects on structures. As a result, earthquake engineering research has been expanding as more and more data become available from a large array of seismic instruments, large scale experiments and numerical simulations. This book presents results from some of the current seismic research activities including threedimensional wave propagation in different soil media, seismic loss assessment, geotechnical problems including soil-structure interaction, and seismic response of structural components and structures including historical and monumental structures, bridge embankments, and different types of bridges and bearings..... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/earthquake-engineering-u7f2tq.html

Nội dung


685576