ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 24 | Page: 7 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
of x

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ. Lối sống trong sáng giản dị của Bác Hồ, biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, trong nói và viết. Đây là một trong những phẩm chất cao quý,. - Thái độ hiểu biết, quý trọng, ngợi ca của tác giả về đức tính giản dị của Bác. - Cách, nghị luận chứng minh kết hợp bình luận, giải thích.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/duc-tinh-gian-di-cua-bac-ho-lar1tq.html

Nội dung


  1. TIẾT 93: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ Mục tiêu cần đạt: Giúp HS cảm nhận: - Lối sống trong sáng giản dị của Bác Hồ, biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, trong nói và viết. Đây là một trong những phẩm chất cao quý,. - Thái độ hiểu biết, quý trọng, ngợi ca của tác giả về đức tính giản dị của Bác. - Cách, nghị luận chứng minh kết hợp bình luận, giải thích. Các bước lên lớp: 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Phần chuẩn bị bài của HS ở nhà. 3. Bài mới. Hoạt động 1 I. Đọc, chú thích H- đọc VB đ nhận xét 1. Đọc 2. Chú thích ? Chú giải một số từ
  2. ? Xác định b cục của VB. Gồm 2 phần: - Nêu nhận xét chung về đức tính giản dị của Bác (…tuyệt đẹp) - Biểu hiện của đức tính giảndị của Bác. + Giản dị trong lối sống + Giản dị trong cách nói, viết. Hoạt động 2: II. Đọc, hiểu VB. H - qan sát phần I Nhận 1. xét chung về đức tính ? Tìm hiểu câu văn nêu giản sị của Bác nhận xét chung về đức tính - Câu mở đầu Hồ. giản dị của Bác. ? Câu " nhất quan giữa ời hoạt động chính trị và đời sống bình thường của Bác - Đời sống cách mạng to lớn đề cập tới hai phạm vị đời đời sống hàng ngày giản dị. sống của Bác
  3. ? VB này tập trung vào mảng nào ? - Đời sống giản dị hàng ngày. ? Đức tính giản dị của Bác - Trong sáng, được tác giả nhận định bằng thanh bạch, tuyệt những từ ngữ nào? đẹp. ? Thái độ của tác giả ra sao khi nói về Bác? - Tin tưởng, ngợi ca Những biểu 2. 4. Theo dõi phần 2 hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ. a. Giản dị trong lối sống. ? T/g đã đề cập đến những - giản dị trong tác phong sinh phương diện nào trong lối hoạt.
  4. sống giản dị của Bác. - giản dị trong quan hệ với mọi ? Tác giả đã lấy dẫn chứng người. nào để làm rõ nếp sinh hoạt - Bữa cơm của Bác giản dị của Bác? - Cả nhà sàn nơi Bác ở. ? Tìm những chi tiết cụ thể chứng tỏ điều đó. ? Nhận xét về các dẫn - Bữa cơm có vài chứng được nêu trong đoạn ba món. này? - Dẫn chứng chọn lọc, tiêu biểu - Nhà sàn giản dị ? Tác giả đã đưa ra những gần gũi. dẫn chứng nào đề thuyết - Viết thư phục bạn đọc về sự giản dị - Đi thăm nhà tập thể của Bác trong quan hệ với - Tự làm việc mọi người? ? Nhận xét cách đưa dẫn - Đặt tên cho người phụ vụ. - Trân trọng, tỉ mỉ chứng. - Liệt kê, tiêu biểu. mọi yêu qúy người. ? Em hiểu gì về lý do của lối sống giản dị của Bác Hồ - Bác sống giản dị vì cuộc đời từ lời giải thích sau đây của Bác gắn liền với cuộc đấu tranh
  5. tác giả? gian khổ của nhân dân. - Vì người được tôi luyện trong cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân. H. Đọc "Đời sống vật chất… ngày nay". ? Em hiểu gì về những lối - Đó là phẩm chất cao quý tuyệt sống giản dị của Bác Hồ từ đẹp của Bác. lời bình đó? - Biểu hiện của đời sống thật sự văn minh. ? Tác giả đã dẫn những câu - Không có gì quý hơn độc lập b. Giản dị trong nói nào của Bác để làm tự do "Nước Việt Nam là 1, dân cách nói và viết. sáng tỏ sự giản dị trong tộc Việt Nam… thay đổi". cách nói và viết của Bác? - Là những câu nói nổi tiếng về ? Nhận xét về dẫn chứng? ý nghĩa, ngắn gọn, dễ nhớ.
  6. ? Tác giả đã giải thích lý do - Vì muốn cho quần chúng - Bác nói những Bác nói giản dị như thế nhân dân hiểu được, nhớ được, câu ngắn gọn, dễ làm được. nhớ dễ thuộc -> nào? ? Từ đó em hiểu thêm gì về -> Có sức tập hợp, lôi cuốn, Có sức tập hợp lôi cuốn cảm hoá tác dụng của những lời nói cảm hoá lòng người. lòng người. của Bác. ? Tác giả đã có lời bình luận - Những chân lý giản dị mà sâu như thế nào về tác dụng của sắc. lối nói giản dị sâu sắc của Bác? ? Tác giả có lời bình luận "Những chân lý giản dị… anh như thế nào về tác dụng của hùng cách mạng". lối nói giản dị sâu sắc của Bác? ? Em hiểu gì về ý nghĩa của - Đề cao sức mạnh phi thường lời bình luận này? của lối nói giản dị và sâu sắc của Bác. - Khẳng định tài năng có thể
  7. viết thật giản dị về những điều lớn lao của Bác Hồ. Hoạt động 3: III. Luyện tập ? Văn bản nghị luận này - Đức tính giản dị mà sâu sắc mang lại cho em những hiểu trong lối sống, lối nói và viết là biết mới mẻ nào về Bác Hồ? một vẻ đẹp cao quý của Bác. ? Em học tập được gì từ - Để tạo văn bản nghị luận, cần cách nghị luận của tác giả kết hợp chứng minh, giải thích, Phạm Văn Đồng trong văn bình luận. bản? - Cách chọn dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu. - Người viết bày tỏ cảm xúc của mình trong khi nghị luận. Về nhà: - Sưu tầm những mẩu chuyện kể về đạo đức tính giản dị của Bác Hồ. - Chuẩn bị bài sau.
653275

Tài liệu liên quan


Xem thêm