of x

Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.04 M | File type: PDF
0 lần xem

Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps. Cartoon Pigs are one of the easiest animals to draw when you use the step by step method that I'm going to show you below. Looks cool and easy to draw; this is a win-win, so let's get to it! Step 1 - Circles Start off by drawing two ovals, one for the body and one for the nose. We just use ovals because we want your cartoon pigs to be easy to draw. To make different versions try experimenting with different sizes and placement of the nose. .Step 2 - Eyes, Ears and Legs In the theme of keeping things.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/drawing-cartoon-pigs-in-three-simple-steps-xxe2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho thư viện của mình.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps thuộc chủ đề ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được chia sẽ bởi bạn my-thuat đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 4 trang , thuộc file .PDF, cùng chủ đề còn có cartoon drawing, drawing animals, cartoon animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Cartoon Pigs are one of the easiest animals to draw when you use the step by step method that I'm going to show you below, kế tiếp là Looks cool and easy to draw; this is a win-win, so let's get to it! Step 1 - Circles, cho biết thêm Start off by drawing two ovals, one for the body and one for the nose, bên cạnh đó We just use ovals because we want your cartoon pigs to be easy to draw,còn cho biết thêm To make different versions try experimenting with different sizes and placement of the nose, bên cạnh đó Step 2 - Eyes, Ears and Legs In the theme of keeping things, kế tiếp là Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps Cartoon Pigs are one of the easiest animals to draw when you use the step by step method that I`m going to show you below, thêm nữa Looks cool and easy to draw; this is a win-win, so let`s get to it! Step 1 - Circles Start off by drawing two ovals, one for the body and one for the nose, nói thêm We just use ovals because we want your cartoon pigs to be easy to draw, bên cạnh đó To make different versions try experimenting with different sizes and placement of the nose, nói thêm là Step 2 - Eyes, Ears and Legs In the theme of keeping things easy just makes to circles for the eyes, nói thêm The ears are
Drawing Cartoon Pigs in Three Simple Steps Cartoon Pigs are one of the easiest animals to draw when you use the step by step method that I`m going to show you below. Looks cool and easy to draw; this is a win-win, so let`s get to it! Step 1 - Circles Start off by drawing two ovals, one for the body and one for the nose. We just use ovals because we want your cartoon pigs to be easy to draw. To make different versions try experimenting with different sizes and placement of the nose. Step 2 - Eyes, Ears and Legs In the theme of keeping things easy just makes to circles for the eyes. The ears are curved lines and shouldn`t give you much trouble. You`re having difficulties with them think of this shape as a "P" that has been drawn very loosely. The legs are straight lines that connect at the bottom with a curved line. Notice that the legs get thicker as they move away from the body towards the foot. Doing this makes the legs more interesting than if the thickness was the same from top to bottom. Step 3 -- Final Details Add two ovals to the nose for the nostrils. Now, from the bottom of the nose draw a short, straight line. You will draw the mouth at the bottom of this line. Cartoon pigs should be happy so give this little guy a smile by drawing an upward curve for the mouth. Add a little dimple to the edge of the smile to make him a little bit cuter. The tail is just two lines that curve together. Make sure that your tail is thick where it comes from the body and then changes to being thin as it gets towards the end. Feel free to experiment with an even curlier tail if you like. Draw two more feet behind the two feet that you drew in the last step. You can draw these with a basic "L" shape that is curved along the bottom. Finish the drawing off by adding two toes to each foot. The toes are simple curves and shouldn`t give you any problems. I told you this was going to be easy! ... - tailieumienphi.vn 683923

Sponsor Documents