of x

Drawing a Friendly Cartoon Panda

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
0 lần xem

Drawing a Friendly Cartoon Panda. This cute, plump cartoon panda is a lot of fun to make and also extremely easy if you follow these steps. There are lots of circles and ovals in this one as the panda is nice and round, so be sure to check the placement and size of each one! Step 1 - Drawing Circles Make a small oval (for the head) and then a much bigger semi circle below the top oval for the body. Close the bottom semi-circle off with a curved line to finish off the body of the cartoon panda.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/drawing-a-friendly-cartoon-panda-vxe2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Drawing a Friendly Cartoon Panda.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Drawing a Friendly Cartoon Panda thuộc chuyên mục ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được chia sẽ bởi bạn my-thuat tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 7 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có cartoon drawing, drawing animals, cartoon animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
This cute, plump cartoon panda is a lot of fun to make and also extremely easy if you follow these steps, nói thêm là There are lots of circles and ovals in this one as the panda is nice and round, so be sure to check the placement and size of each one!,còn cho biết thêm Step 1 - Drawing Circles,còn cho biết thêm Make a small oval (for the head) and then a much bigger semi circle below the top oval for the body, ngoài ra Close the bottom semi-circle off with a curved line to finish off the body of the cartoon panda, tiếp theo là Drawing a Friendly Cartoon Panda This cute, plump cartoon panda is a lot of fun to make and also extremely easy if you follow these steps,còn cho biết thêm There are lots of circles and ovals in this one as the panda is nice and round, so be sure to check the placement and size of each one! Step 1 - Drawing Circles Make a small oval (for the head) and then a much bigger semi circle below the top oval for the body, nói thêm Close the bottom semi-circle off with a curved line to finish off the body of the cartoon panda,còn cho biết thêm Step 2 - Creating Major Forms Make two slightly elongated ovals on either side of the head oval, nói thêm These
Drawing a Friendly Cartoon Panda This cute, plump cartoon panda is a lot of fun to make and also extremely easy if you follow these steps. There are lots of circles and ovals in this one as the panda is nice and round, so be sure to check the placement and size of each one! Step 1 - Drawing Circles Make a small oval (for the head) and then a much bigger semi circle below the top oval for the body. Close the bottom semi-circle off with a curved line to finish off the body of the cartoon panda. Step 2 - Creating Major Forms Make two slightly elongated ovals on either side of the head oval. These will eventually form the arms. Both the ovals will be overlapping the body semi circle and one will be touching the head oval while the other one will have a small gap between the head oval and itself. If the text confuses you, don`t forget to see the examples and follow them as closely as possible with regards to the size and shape as well as the placement of the ovals. Now we add two small lines going down from the sides of the head oval and touching the arm ovals and then add another curved line to join these two and you have the face of the panda taking shape. The last thing to add to the head is the two small circles at the top of the head for the small ears. Step 3 - Adding Arms In this step draw two small circles which will be the hands of the cartoon panda attached towards the inner edge of the arm ovals. Again please see the example image for the placement. Add a line on both the arms from the centre of the arm ovals touching the hand circles and the one on the other side of the hand circles. Lastly, you should erase the extra lines from the face as shown, so that you can see the shape of the panda`s face now. Step 4 - Cleaning up and Adding Eyes In this step first remove the extra lines except for the circle of the panda`s stomach and then add little thumbs to the panda`s hands with simple curved lines. And now we move towards the panda`s face. There is a circle in the centre of the face where the panda`s mouth and nose will be created later. Then you can draw two small ovals at the top of the centre circle which will be the eyes and yet smaller circles in them for the white dots. ... - tailieumienphi.vn 683921

Sponsor Documents