of x

Dragonfly Drawings the Easy Way!

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.05 M | File type: PDF
0 lần xem

Dragonfly Drawings the Easy Way!. Dragonfly drawings have been requested on the site for a while, so it's time to add this popular cartoon critter. Follow along and learn how to make your own cartoon dragonfly. STEP-1: The Head and Eyes Make a large circle and then two smaller circles on top of it. The smaller circles should be about half the size of the larger one. To get the right placement of these smaller circles please refer to the example image. One small circle will be a little off centre at the top half of the head circle, while the other one will be.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dragonfly-drawings-the-easy-way-sxe2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện Dragonfly Drawings the Easy Way!.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Dragonfly Drawings the Easy Way! thuộc thể loại ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được chia sẽ bởi bạn my-thuat tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 6 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có , cartoon animals, cartoon drawing, drawing animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Dragonfly drawings have been requested on the site for a while, so it's time to add this popular cartoon critter, thêm nữa Follow along and learn how to make your own cartoon dragonfly, cho biết thêm STEP-1: The Head and Eyes Make a large circle and then two smaller circles on top of it, tiếp theo là The smaller circles should be about half the size of the larger one, bên cạnh đó To get the right placement of these smaller circles please refer to the example image, bên cạnh đó One small circle will be a little off centre at the top half of the head circle, while the other one will be, thêm nữa Dragonfly Drawings the Easy Way! Dragonfly drawings have been requested on the site for a while, so it`s time to add this popular cartoon critter, bên cạnh đó Follow along and learn how to make your own cartoon dragonfly, bên cạnh đó STEP-1: The Head and Eyes Make a large circle and then two smaller circles on top of it, cho biết thêm The smaller circles should be about half the size of the larger one, bên cạnh đó To get the right placement of these smaller circles please refer to the example image, nói thêm One small circle will be a little off centre at the top half of the head circle, while the other one will be a little lower down on the right sid
Dragonfly Drawings the Easy Way! Dragonfly drawings have been requested on the site for a while, so it`s time to add this popular cartoon critter. Follow along and learn how to make your own cartoon dragonfly. STEP-1: The Head and Eyes Make a large circle and then two smaller circles on top of it. The smaller circles should be about half the size of the larger one. To get the right placement of these smaller circles please refer to the example image. One small circle will be a little off centre at the top half of the head circle, while the other one will be a little lower down on the right side of the head circle. STEP-2: Drawing the Body Shape Here you will be making the rest of the body structure, but first delete the extra lines from the eyes, so the face and the eyes shape become clear. Once that is done, draw an oval overlapping the head in the area towards the lower left side of the head. Then towards the left of the oval you just made, make another elongated oval for the lower body of the dragonfly. This oval is almost like a chili pepper shape. STEP-3: Finishing the Face To make the eyes, first make a curve on the inside of each of the two circles that you have drawn for the eyes. In the left eye the curve will be in the top half of the circle, while in the right eye the curve will be in the lower part of the circle. Take a look at the example to make sure that the eyes of your dragonfly drawings are matching up with what you see here. Finish up the eyes with a tiny oval in both the eyes for the eyeball. To make the mouth of the dragonfly, draw a line starting from the lower part of the face that curves up slightly when it reaches the other end of the face to give a little smile. That`s all there is to it for making the face of your cartoon dragonfly. The last thing to do for this step is to erase the extra line from the body where the two ovals overlap. STEP-4: The Antennae and the Legs Start making the antennae of the dragonfly by drawing a line coming outwards from the point of the right eye and the head. As the lines move away from the face they should curve slightly downward and end with a tiny oval. Next you must come down to the body which is divided into 2 parts. The part that is closest to the head will be divided with just one line, while the other body part four curved lines running through it, dividing it equally. Move your attention back up to the part of the body nearest to the head and make two tiny triangles on the right side for the legs of the dragonfly. ... - tailieumienphi.vn 683918

Sponsor Documents