of x

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
2 lần xem

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam). Tham khảo tài liệu 'đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-xin-thuong-tru-dung-cho-nguoi-nuoc-ngoai-dang-tam-tru-tai-viet-nam-b0l1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến mọi người thư viện ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam).Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) trong thể loại ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi user don-tu đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có mẫu quyết định, biểu mẫu hánh chính, văn bản mẫu, mẫu công văn, mẫu đơn đăng ký ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang lưu trú tại việt nam)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ Mẫu (Form) N9A ảnh APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT STATUS photo in 3 x 4 cm (Dùng cho người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam) (1) To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam See note Kính gửi/Attention to: ……………………………, nói thêm là (1), cho biết thêm 1- Họ và tên (viết chữ in hoa): , kế tiếp là Full name (in capital letters), bên cạnh đó Họ v à tên khác (nếu có): ,còn cho biết thêm Other name (if any), bên cạnh đó 2- Sinh ngày …
  1. ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ Mẫu (Form) N9A ảnh APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENT STATUS photo in 3 x 4 cm (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) (1) To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam See note Kính gửi/Attention to: …………………………….. (1) 1- Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................................................................... Full name (in capital letters) Họ v à tên khác (nếu có): ............................................................................................................ Other name (if any) 2- Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………….. 3- Giới tính: Nam □ Nữ □ Date of birth (day, month, year) Sex Male Female 4- Quốc tịch gốc: …………………….. 5- Quốc tịch hiện nay: ...................................................... Nationality at birth Current nationality 6- Tôn giáo: ............................................................................................................................... Religion 7- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: .................................................................. Number of passport or other document in lieu of passport Cơ quan cấp: …………………………… Có giá trị đến ngày ………./………/ ............................... Issuing authority Expiry date (day, month, year) 8- Nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam: Profession/Occupation, employer and employer's address before coming to Viet Nam - Nghề nghiệp: ........................................................................................................................... Occupation/Profession - Nơi làm việc: ........................................................................................................................... Employer and employer's address 10- Trình độ: ............................................................................................................................. Qualifications - Học vấn (bằng cấp, học vị): ..................................................................................................... Education (degree/ academic certificate) - Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): ....................................................................................... Professional skills (field, level) 11- Nhập cảnh Việt Nam ngày: ……../………./……… được tạm trú đến ngày …../…./. ............... Latest entry date into Viet Nam Permitted temporary stay until 12- Mục đích nhập cảnh: ........................................................................................................... Purpose of entry
646425

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm