of x

Đơn xin hợp tác kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
1 lần xem

Đơn xin hợp tác kinh doanh. Biểu mẫu Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-xin-hop-tac-kinh-doanh-4erotq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Đơn xin hợp tác kinh doanh.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho mình.Xin mời các bạn đang tìm cùng xem ,Thư viện Đơn xin hợp tác kinh doanh thuộc danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được giới thiệu bởi thành viên don-tu tới bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .DOC, cùng chuyên mục còn có biểu mẫu- văn bản, đơn từ, hợp đồng, thủ tục hành chính, biểu mẫu ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Biểu mẫu Đơn xin cộng tác kinh doanh trên cơ sở hiệp đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ,còn cho biết thêm , ngày, cho biết thêm tháng, bên cạnh đó năm, ngoài ra ĐƠN XIN HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG Kính gởi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố , thêm nữa hoặc Ban quản lýKCN tỉnh, thành phố , nói thêm là ) - Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung, kế tiếp là một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000; - Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ, tiếp theo là quy định yếu tố việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Những người ký tên dưới đây gởi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày......tháng.......năm...... ĐƠN XIN HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG Kính gửi : Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND tỉnh, thành phố ..... hoặc Ban quản lýKCN tỉnh, thành phố .... ) - Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài năm 2000; - Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Những người ký tên dưới đây gửi Đơn xin phép đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (UBND tỉnh, thành phố..., Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, thành phố...) với các nội dung như sau: I. Các Bên hợp doanh : - Bên (các Bên) Việt Nam: ... - Bên (các Bên ) nước ngoài: ... Xin được cấp Giấy phép đầu tư để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày ... tháng... năm... với các mục tiêu hoạt động như sau: ---------------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------- II. Chúng tôi xin cam kết : 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Đơn xin và hồ sơ kèm theo. 2. Nếu được cấp Giấy phép đầu tư sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và các quy định của Giấy phép đầu tư. III. Các tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm : 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh; 1
  2. 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các Bên (chứng nhận của Ngân hàng về giá trị tài khoản hoặc báo cáo hoạt động tài chính trong 2 năm gần nhất); 3. Giải trình kinh tế - kỹ thuật; 4. Các hồ sơ quy định tại các Điều 81, 82, 89, 95 của Nghị định 24/2000/NĐ-CP (nếu có). Làm tại ..., ngày.. tháng.... năm... Đại diện Đại diện Bên (Các Bên) nước ngoài Bên (Các Bên)Việt Nam (Ký tên, chức vụ và đóng dấu) (Ký tên, chức vụ và đóng dấu) 2
46910

Sponsor Documents