of x

Đơn xin chuyển ngành học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: M | File type: DOC
2 lần xem

Đơn xin chuyển ngành học. Mẫu đơn về việc xin chuyển ngành học. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-xin-chuyen-nganh-hoc-ynxptq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đơn xin chuyển ngành học.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ đưa vào cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng xem ,Thư viện Đơn xin chuyển ngành học trong chủ đề ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ được chia sẽ bởi user don-tu đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Biểu Mẫu - Văn Bản,Đơn từ , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .DOC, cùng mục còn có biểu mẫu, văn bản, đơn từ, đơn xin chuyển ngành học, mẫu đơn xin chuyển ngành học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Mẫu đơn về việc xin chuyển ngành học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP, nói thêm Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp, bên cạnh đó HCM; - Phòng Đào Tạo; - Trưởng Khoa: …………………………………………… Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………,còn cho biết thêm Ngày sinh: ……………, thêm nữa Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ………………, thêm nữa Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học:, tiếp theo là Từ ngành: ………………………………, nói thêm Sang ngành: ……………………………,còn cho biết thêm Lý do: ………………………………………………………………………………, thêm nữa ………………………………………………………………………………………, thêm nữa Tôi xin tình thực cảm ơn! Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN, bên cạnh đó ………………………………………, cho biết thêm (Ký
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM; - Phòng Đào Tạo; - Trưởng Khoa: …………………………………………… Tôi tên (chữ in hoa) : ……………………………………. Ngày sinh: …………… Mã số sinh viên : …………………… Khoa: …………… Lớp: ……………… Nay tôi làm đơn này xin được chuyển ngành học: Từ ngành: ……………………………….. Sang ngành: …………………………… Lý do: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. Tôi xin chân thành cảm ơn! Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI VIẾT ĐƠN ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) ………………………………………. (Ký và ghi rõ họ và tên) XÉT DUYỆT CỦA KHOA CHUYỂN ĐI XÉT DUYỆT CỦA KHOA TIẾP NHẬN .......................................................……... .................................................................. ............................................…….............. .................................................................. .............................................……............. .................................................................. Ngày .....tháng ..... năm 200..... Ngày .....tháng ..... năm 200...... XÉT DUYỆT CỦA TRƯỜNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TP. HCM, ngày .....tháng ..... năm 200........ Ghi chú: Kèm theo đơn này phải có Bảng điểm của các học kỳ đã học và Biên lai nộp học phí học kỳ xin chuyển.
101660

Sponsor Documents