of x

Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.08 M | File type: PDF
2 lần xem

Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam. Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải). Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/don-de-nghi-cap-phep-bay-den-va-di-tu-lanh-tho-viet-nam-j0a1tq.html

Nội dung


  1. Đơn đề nghị cấp phép bay đến và đi từ lãnh thổ Việt Nam (Các) Chuyến bay không thường lệ Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam Ngày: ……………………….. Số tham chiếu: …………….. 1. Người vận chuyển/Người khai thác: - Tên: ................................................................................................................. - Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/điện thoại/Fax):............ .......................................................................................................................... 2. Tàu bay: - Loại tàu bay: ..................................................................................................... - Quốc tịch, số đăng ký: ...................................................................................... - Trọng tải cất cánh tối đa: ................................................................................... - Số lượng ghế của tàu bay (đố i với chuyến bay hành khách)/ Trọng tải thương mại của tàu bay (tấn) (đối với chuyến bay hàng hóa): .................................................................................................................. 3. Hành trình: Sân bay đi1/Giờ dự Sân bay đến1/Giờ Số hiệu chuyến bay Ngày tháng kiến cất cánh2 dự kiến hạ cánh2 ………………….. …………………….. …………………. …………………. 4. Đường hàng không bao gồm điểm bay vào, bay ra vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam và giờ dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra3; độ cao/mực bay: ............................................................................ 5. Người chỉ huy tàu bay4: - Tên: ................................................................................................................ - Quốc tịch: ........................................................................................................
  2. 6. Mục đích chuyến bay: ..................................................................................... 7. Sơ đồ bay trong vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam (đối với các chuyến bay hoạt động hàng không chung), (được gửi kèm theo). 8. Người xin phép bay: - Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/số điện thoại, Fax): .... ......................................................................................................................... - Tên, chức vụ, chữ ký: ...................................................................................... Ghi chú: 1 Mã hiệu 3 chữ của sân bay. 2 Chỉ rõ giờ quốc tế (UTC) hoặc địa phương. 3 Giờ quốc tế (UTC). 4 Chỉ yêu cầu đối với chuyến bay có người khai thác tàu bay là cá nhân.
632177

Tài liệu liên quan


Xem thêm