of x

Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 20 | FileSize: 7.36 M | File type: PDF
1 lần xem

Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp. Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp trình bày về cách xác định nhu cầu tiêu thụ nhiệt của hệ thống và chọn nguồn cung cấp nhiệt, sơ đồ cung cấp nhiệt, bố trí mạng nhiệt và tính toán bù giãn nở, tính toán thủy lực mạng nhiệt,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-cung-cap-nhiet-cho-mot-cum-cong-nghiep-k6o9tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới mọi người bài Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệpThư viện Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp thuộc thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Khoa học tự nhiên được giới thiệu bởi khoahoctunhien tới cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề ,Luận Văn - Báo Cáo,Khoa học tự nhiên , có tổng cộng 20 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt, Hệ thống cung cấp nhiệt, Nhu cầu tiêu thụ nhiệt, Nguồn cung cấp nhiệt, Sơ đồ cung cấp nhiệt, Bố trí mạng nhiệt : Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp diễn đạt về cách xác định nhu nhà cầu thụ nhiệt của hệ thống và chọn nguồn cung cấp nhiệt, sơ đồ cung cấp nhiệt, bố trí mạng nhiệt và tính toán bù giãn nở, tính toán thủy lực mạng nhiệt,, bên cạnh đó ĐẶNG HỒNG CHUYÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIỆT Đề tài: “Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp” MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU, kế tiếp là 4 CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU TIÊU THỤ NHIỆT CỦA HỆ THỐNG VÀ CHỌN NGUỒN CUNG CẤP NHIỆT, nói thêm là 6 CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ CUNG CẤP NHIỆT, thêm nữa 8 CHƯƠNG 3: BỐ TRÍ MẠNG NHIỆT VÀ TÍNH TOÁN BÙ GIÃN NỞ, nói thêm là 9 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG NHIỆT, kế tiếp là 15 , kế tiếp là - tailieumienp
ĐẶNG HỒNG CHUYÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIỆT Đề tài: “Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp” MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................4 CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU TIÊU THỤ NHIỆT CỦA HỆ THỐNG VÀ CHỌN NGUỒN CUNG CẤP NHIỆT.........................................6 CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ CUNG CẤP NHIỆT......................................................8 CHƯƠNG 3: BỐ TRÍ MẠNG NHIỆT VÀ TÍNH TOÁN BÙ GIÃN NỞ...9 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG NHIỆT...........................15 ... - tailieumienphi.vn 1023786

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm