Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 20 | FileSize: 7.36 M | File type: PDF
of x

Đồ án: Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp. Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp trình bày về cách xác định nhu cầu tiêu thụ nhiệt của hệ thống và chọn nguồn cung cấp nhiệt, sơ đồ cung cấp nhiệt, bố trí mạng nhiệt và tính toán bù giãn nở, tính toán thủy lực mạng nhiệt,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-an-thiet-ke-he-thong-cung-cap-nhiet-cho-mot-cum-cong-nghiep-k6o9tq.html

Nội dung


ĐẶNG HỒNG CHUYÊN ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIỆT Đề tài: “Thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt cho một cụm công nghiệp” MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.....................................................................................................4 CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH NHU CẦU TIÊU THỤ NHIỆT CỦA HỆ THỐNG VÀ CHỌN NGUỒN CUNG CẤP NHIỆT.........................................6 CHƯƠNG 2: SƠ ĐỒ CUNG CẤP NHIỆT......................................................8 CHƯƠNG 3: BỐ TRÍ MẠNG NHIỆT VÀ TÍNH TOÁN BÙ GIÃN NỞ...9 CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN THỦY LỰC MẠNG NHIỆT...........................15 ... - tailieumienphi.vn 1023786

Tài liệu liên quan


Xem thêm