of x

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 49 | Page: 3 | FileSize: 0.06 M | File type: DOC
49 lần xem

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung. CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: Sau 5 tháng thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Tấn Đời thì đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đặt được những yêu cầu đặt ra. Mặc dù vậy nhưng đề tài vẫn còn một số hạn chế mong các bạn khóa sau có thể tìm hiều thêm và thực hiện đề tài hoàn chỉnh hơn. Sau đây là một số hướng phát triển đề tài: • Sử dụng phần mềm WINCC để giám sát thay cho Visual Basic • Sừ dụng PLC.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/do-a-n-tot-nghiep-thie-t-ke-va-die-u-khie-n-mo-hi-nh-ba-i-giu-xe-tu-do-ng-du-ng--a323tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới cộng đồng thư viện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP “ Thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe tự động dùng PLC S7 -200” - Phần 2: Nội dung trong chuyên mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin được chia sẽ bởi bạn congnghethongtin đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .DOC, cùng mục còn có kỹ thuật mạch điện tử, đồ án mô hình bãi giữ xe tự động, điều khiển tự động dùng PLC, Mạch cảm biến hồng ngoại, tổng quát về PLC, Hệ thống truyền động, ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
CHƯƠNG V: , tiếp theo là KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI , tiếp theo là HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: , ngoài ra Sau 5 tháng thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Nguyễn Tấn Đời thì đề tài đã hoàn thiện đúng thời hạn và đặt được các đề nghị đặt ra, nói thêm là Mặc dù thế nhưng đề tài vẫn còn một số hạn chế mong những bạn khóa sau có thể tìm hiều thêm và thực hiện đề tài hoàn chỉnh hơn, nói thêm Sau đây là một số hướng phát triển đề tài: , kế tiếp là • Sử dụng phần mềm WINCC để giám sát thay cho Visual Basic , ngoài ra • Sừ dụng PLC, cho biết thêm CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ, bên cạnh đó HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI, bên cạnh đó ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP V, tiếp theo là 1, nói thêm TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Sau 5 tháng thực hiện đề tài “thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe t ự động, thêm nữa dùng PLC S7 – 200” thì đề tài đã thực hiện được các nội dung sau: • Thiết kế và thi công được phần cơ khí cho mô hình bãi giữ xe tự động, bên cạnh đó • Thiết kế và thi công những mạch điện sử dụng trong mô hình bãi giữ xe tự động, ngoài ra • Áp dụng các kiến thức đã học vào trong đề tài: ki ến thức về đi ện tử c ơ b ản, k ỹ thuật số, lập trình cho PLC Khởi tạo được chế độ Freeport cho PLC S7 - 200, và thực hiện giao ti ếp đ ược gi ữa • PLC S7 – 200 và V
  1. CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
  2. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP V.1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Sau 5 tháng thực hiện đề tài “thiết kế và điều khiển mô hình bãi giữ xe t ự động dùng PLC S7 – 200” thì đề tài đã thực hiện được những nội dung sau: • Thiết kế và thi công được phần cơ khí cho mô hình bãi giữ xe tự động. • Thiết kế và thi công các mạch điện dùng trong mô hình bãi giữ xe tự động. • Áp dụng những kiến thức đã học vào trong đề tài: ki ến thức về đi ện tử c ơ b ản, k ỹ thuật số, lập trình cho PLC Khởi tạo được chế độ Freeport cho PLC S7 - 200, và thực hiện giao ti ếp đ ược gi ữa • PLC S7 – 200 và Visual Basic qua chế độ Freeport để truyền và nhận dữ liệu. • Xây dựng được phần mềm điều khiển cho PLC S7 – 200 V.2. TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI: Sau 5 tháng thực hiện đề tài thì đề tài đã thực hiện được những yêu cầu đặt ra. Bãi giữ xe tự động đã được xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới nhưng ở Vi ệt Nam thì nó còn khá mới mẻ. Đây là đề tài có tính ứng dụng cao, và có ý nghĩa th ực ti ễn đ ối v ới n ước ta. Nếu như các thành phố lớn xây dựng lên những bãi đ ỗ xe t ự đ ộng thì tình tr ạng thi ếu bãi giữ xe ở Việt Nam sẽ được giải tỏa đi, và quỹ đất giành cho việc đỗ xe truyền thống sẽ được dùng vào việc khác như xây dựng chung cư, trung tâm thương mại góp phần phát triển đất nước. Đề tài chỉ dừng lại ở việc thực hiện 1 mô hình mô phỏng theo bãi gi ữ xe tự đ ộng trong thực tế nên quá trình điều khiển và giải thuật để cất xe vào và lấy xe ra có khác v ới thực tế đôi chút. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề tài khó tránh khỏi những sai sót do hạn chế v ề kiến thức chuyên môn, và thời gian nghiên cứu, rất mong được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô và các bạn để đề tài được tốt hơn V.3.HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI: Sau 5 tháng thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn tận tình c ủa Th ầy Nguyễn T ấn Đ ời thì đề tài đã hoàn thành đúng thời hạn và đặt được những yêu c ầu đặt ra. M ặc dù v ậy nhưng đề tài vẫn còn một số hạn chế mong các bạn khóa sau có th ể tìm hi ều thêm và th ực hiện đề tài hoàn chỉnh hơn. Sau đây là một số hướng phát triển đề tài: • Sử dụng phần mềm WINCC để giám sát thay cho Visual Basic CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Trang 145
  3. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Sừ dụng PLC S7 – 300, S7 – 400, hay PLC của hãng khác để điều khi ển thay • cho PLC S7 - 200 vì nó nhiều tính năng cao cấp hơn. Thực hiện việc cất và lấy xe ở vị trí bất kỳ • • Dùng màn hình HMI thay cho màn hình máy vi tính • Nối mạng PROFIBUS, ETHERNET để điều khiển bãi giữ xe YÊU CẦU TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. TẤT CẢ CÁC TRANG ĐỊNH DẠNG THEO KÍCH THƯỚC TRANG MẪU NÀY 2. KÍCH THƯỚC FONT CHỮ LÀ 12, CÁC TIÊU ĐỀ CÓ THỂ 13 HOẶC 14 HOẶC LỚN SAO CHO PHÙ HỢP 3. GÁY CỦA ĐỀ TÀI IN “TÊN ĐỀ TÀI VÀ NĂM TỐT NGHIỆP” 4. SỐ TRANG CỦA ĐỀ TÀI NHIỀU ÍT KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NỘI DUNG VÀ DO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 5. SAO KHI LÀM XONG THÌ GHI ĐĨA CD VÀ LƯU CÁC FILE VÀO ĐÚNG THƯ MỤC KÈM THEO 6. MỖI NGƯỜI IN MỘT CUỐN ĐỀ TÀI VÀ GHI TÊN MÌNH 7. YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GHI TRONG ĐỀ TÀI LUÔN CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Trang 146
761876

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm