of x

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.01 M | File type: PDF
2 lần xem

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE. Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dichiarazione-sostitutiva-di-certificazione-ks23tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng đưa vào cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE trong thể loại ,Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng được giới thiệu bởi user thutuctotung tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào mục Văn Bản Luật,Thủ tục tố tụng , có tổng cộng 3 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có procedimento, essere nato, di essere cittadino, essere residente, legislazione, giudice ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Informativa ai sensi dell’art, kế tiếp là 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, thêm nữa , tiếp theo là Informativa ai sensi dell’art, tiếp theo là 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, bên cạnh đó DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art, kế tiếp là 46 T, nói thêm U, bên cạnh đó - D, cho biết thêm P,còn cho biết thêm R, nói thêm n, tiếp theo là 445 del 28/12/2000) Il sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n, cho biết thêm Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art, bên cạnh đó 76 T, bên cạnh đó U, nói thêm là 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere nato/a a il di essere cittadino/a di essere residente a Via/Piazza n, kế tiếp là Luogo e data Il dichiarante (firma), bên cạnh đó (04281) 12/2004 Informativa ai sensi dell’art, nói thêm 10 della legge 675/1996: i dati sopra ripor
  1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) Il sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere nato/a a il di essere cittadino/a di essere residente a Via/Piazza n. Luogo e data Il dichiarante (firma) (04281) 12/2004 Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. COPIA PER F.M.I.
  2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) Il sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere nato/a a il di essere cittadino/a di essere residente a Via/Piazza n. Luogo e data Il dichiarante (firma) (04281) 12/2004 Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. COPIA PER CO.RE.
  3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) Il sottoscritto/a nato/a a il residente in Via n. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere nato/a a il di essere cittadino/a di essere residente a Via/Piazza n. Luogo e data Il dichiarante (firma) (04281) 12/2004 Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. COPIA PER MOTO CLUB
761490

Sponsor Documents