Đề thi Violympic vòng 9 môn: Toán - Lớp 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.88 M | File type: DOC
of x

Đề thi Violympic vòng 9 môn: Toán - Lớp 1. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề thi Violympic vòng 9 môn Toán - Lớp 1 dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-vong-9-mon-toan-lop-1-jk88tq.html

Nội dung


VÒNG 9 ­ LỚP 1 (12­12­2014) 8­8 < 6­3­2 < 7­5 < 9­6 < 8­4 < 9­3­1 < 1+2+3 < 1+2+5 < 2+3+4 < 7+3 . < ; 2 ; 3 ; < ; 10 ; 5 < ; 1 8­4­3 = 4­2­1 ; 5­2­1 = 7­3­2 ; 4+2 = 8­2 ; 9­6+1 = 5­4+3 ; 4+3 = 5+2 ; 4+5 = 2+7 ; 4+6 = 7+3 ; 5­4+2 = 8­3­2 ; 6­4+3 = 7­6+4 ; 3+5 = 7­4+5 . 2 ... - tailieumienphi.vn 1002257