Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 78 | Page: 4 | FileSize: 0.21 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016. Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 năm 2015-2016 gồm có các câu hỏi trắc nghiệm toán bằng Tiếng Anh, giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán, đồng thời cải thiện khả năng Tiếng Anh. Chúc các em làm bài tốt!. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-tieng-anh-lop-4-vong-2-nam-2015-2016-19iauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2 NĂM
2015 - 2016
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời:
Các cặp bằng nhau là:
8000 : 4 = ..........; 9000 + 30 + 4 = ........; 9000 + 2000 + 4000 = .........; 9000 + 300 + 4 =
........; 5632 + 6872 = ..........; 8724 + 7373 = ..........; 9000 - 4000 + 2000 = ........; 9000 3000 = .........; 9000 + 40 + 3 = .........; 9000 + 400 + 3 = ..........
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ Let reach the intellectual peak by answering the questions.
2.1.
Calculate: 2100 x 4 = ............


A. 4600B. 4800C. 8400D. 8600
2.2:
38000; 39000; .......; 41000; 42000
The correct number fill the blank is ...........A. 400000B. 400C. 40000D. 4000
2.3:
Which of following numbers is the greatest?A. 3472B. 4732C. 3742D. 4372
2.4:
The perimeter of the figure below is .......... cm.A. 20B. 19C. 21D. 18
2.5:
Which of following is true?A. 9000 x 2 > 6000 x 3B. 4000 x 8 < 6000 x 4C. 3000 x 2 = 2000 x 3D. 8000 x 3 > 6000 x 4
2.6:
Solve:
8 thousands = ............ tens.
The correct number fill in the box is ...........A. 8000B. 800C. 80D. 8
2.7:
What natural number is just before of 134?A. 133B. 136C. 135D. 132
2.8:
What number is 100 + 3000 + 20 + 7?A. 1327B. 1372C. 3127D. 2317
2.9:

The value of P is ...........


A. 1500B. 600C. 900D. 100
2.10:
Find x such that x is a natural number and 76 < x < 78
Answer: x = ..........A. 76B. 78C. 79D. 77

Bài 3: Vượt chướng ngại vật
3.1:
Calculate: 95213 - 8756 = ..........
3.2:
982605
The number's underlined digit is worth ..........
3.3:
Just before of 300000 is .............
3.4:
The value of expression: 3148 + 2672 : 4 is .................
3.5:
98247 < 9x134
The value of x is .............

1062791