Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2015-2016 vòng 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 71 | Page: 7 | FileSize: 0.67 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2015-2016 vòng 4. Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 năm 2015-2016 vòng 4, các em đã thử giải chưa? Hãy cùng tham khảo để các em nắm vững kiến thức và tích lũy kinh nghiệm giải đề cho bản thân nhé!. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-tieng-anh-lop-2-nam-2015-2016-vong-4-p8iauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 4 NĂM
2015 - 2016
Exam number 1: Cóc vàng tài ba
Question 1:

In this picture, who is the tallest?


a. zebrab. giraffec. elephantd. lion
Question 2:

Fill the picture suitable in ?a. Hình ab. Hình bc. Hình cd. Hình d

Question 3:a/ 59b/ 58c/ 60d/ 61
Question 4:a/ 54b/ 57c/ 67d/ 64
Question 5:

If Mai buys one apple and one orange then Mai have to pay ......$


a/ 15b/ 17c/ 16d/ 14

Question 6:

In this figure, how many triangles are there?


a/ 9b/ 7c/ 12d/ 8
Question 7:a/ 44b/ 43c/ 37d/ 34
Question 8:a/ 100b/ 75c/ 80d/ 98

Question 9:

How many minutes did the party last?
Answer: The party lasted ...... minutes.


a/ 70b/ 60c/ 90d/ 80
Question 10:a/ 11b/ 18c/ 13d/ 19
Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
Question 1:

How tall is the tiger?
Answer: The tiger is ........ centimeters.

Question 2:

How much does the duck weigh?
Answer: The duck weighs ......... kilograms.
Question 3:

How many triangles are there in the picture?
Answer: There are ......... triangles.
Question 4:

How many rectangles are there in the picture?
Answer: There are ........ rectangles.
Question 5:
77 - 29 = .........
Question 6:

1062743