Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 60 | Page: 3 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm 2015-2016. Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 4 năm 2015-2016 để chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo của Cuộc thi giải Toán trên mạng. Đề thi có kèm theo đáp án giúp các em dễ dàng so sánh, đối chiếu kết quả sau khi hoàn thành bài test. Chúc các em học tốt!. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-lop-4-vong-4-nam-2015-2016-6jjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2015-2016
Bài 1: Hoàn thành phép tính (Điền số thích hợp)
Câu 1: 4958 + 4779 = .........
Câu 2: ............. + 2186 = 8164
Câu 3: 9124 - ........... = 2886
Câu 4: 8012 - ............. = 1267
Câu 5: .......... x 3 = 2637
Bài 2: Tìm kho báu.
Câu 1: 6 tấn 6 tạ 6 kg = ............... kg.
Câu 2: 15 tấn 3 tạ 8 kg = ............. kg.
Câu 3: Đổi 5 tấn 6 kg = .......... kg.
Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong số 78 536 202 là: ...............
Câu 5: Trung bình cộng các số tự nhiên từ 1 đến 9 là: ...............
Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!
Câu 1: 1 nửa thế kỉ và 6 năm = ............. năm.
Câu 2: 1/4 tạ = ............. kg.
Câu 3: (215 x 4 - 76 x 5) : 4 = ..............
Câu 4: Biết 1/2 của một bao gạo cân nặng 20kg. Hỏi ba bao gạo như thế cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam?
Câu 5: 3 giờ 24 phút = .............. phút.
Câu 6: 6 tạ + 15 yến = ............. kg.
Câu 7: 12kg 85g = ................ g.
Câu 8: Can thứ nhất đựng 12 lít nước, can thứ hai đựng 14 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng
bao nhiêu lít nước biết rằng trung bình mỗi can nặng 15 lít nước?

Câu 9: Một đội gồm ba bạn Tuấn, Minh và Trung tham gia cuộc thi chạy, Tuấn chạy hết
2 phút 12 giây, Minh chạy hết 2 phút 39 giây, Trung chạy hết 2 phút 24 giây. Tính thời
gian trung bình mỗi bạn đã chạy.
Câu 10: Hãy điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm:
1 phút 10 giây.............. 100 giây.

ĐÁP ÁN
Bài 1:
Câu 1: 9737
Câu 2: 5978
Câu 3: 6238
Câu 4: 6745
Câu 5: 879
Bài 2:
Câu 1: 6606
Câu 2: 15308
Câu 3: 5006
Câu 4: 500 000
Bài 3:
Câu 1: 56
Câu 2: 25
Câu 3: 120
Câu 4: 120
Câu 5: 204
Câu 6: 750
Câu 7: 12085
Câu 8: 19
Câu 9: 145
Câu 10: <

1063156