Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 54 | Page: 3 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Violympic Toán, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2016 - 2017 dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-lop-3-vong-4-nam-2016-2017-4sqauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2016 - 2017
Bài 1: Chọn các cặp giá trị bằng nhau

Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tính: 6 x 4 = ...
Câu 2: Tính: 6 x 7 = ...
Câu 3: Tính: 31 x 3 = ...
Câu 4: Tính: 42 x 2 = ...
Câu 5: Tính: 48 : 6 = ....
Câu 6: Tính: 43 x 2 - 37 = ...
Câu 7: Tính: 28 x 3 - 17 = ...
Câu 8: Tính: 35 x 2 + 230
Câu 9: Tính: 60 : 6 + 147 = ....
Câu 10: Tìm X, biết

6 x X + 6 = 60. Vậy X =...

Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính: 62 x 5 = ....
a) 300;

b) 67;

c) 310;

d) 210

c) 4m;

d) 12m

Câu 2: 1/4 của 16m là: ....
a) 20;

b) 4;

Câu 3: 1/5 của 20kg là:...
a) 100kg;
Câu 4: 1/3 của 21 là:...

b) 15kg;

c) 4;

d) 4kg

a) 7;

b) 24;

c) 7m;

d) 18m

Câu 5: Tìm x biết: x : 5 - 15 = 24. Vậy x = ...
a) 195;

b) 185;

c) 1545;

d) 45

Câu 6: Tìm x biết: x : 6 = 30. Vậy x =...
a) 36;

b) 24;

c) 180;

d) 5

Câu 7: Tìm X biết: X x 6 + 45 = 63. Vậy X =...
a) 102;

b) 18;

c) 108;

d) 3

Câu 8: Tìm x biết: x : 5 = 25. Vậy x =...
a) 30;

b) 20;

c) 125;

d) 5

c) 36;

d) 8

Câu 9: Tìm x biết: 9 x 4 - x = 24. Vậy x =...
a) 12;

b) 48;

Câu 10: Tính: 32cm x 5 - 48cm =...
a) 122cm;

b) 112cm;

c) 112;

d) 122

Đáp án
Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau
1 = 20; 2 = 18; 3 = 4; 5 = 12; 14 = 17; 6 = 16; 7 = 10; 8 = 9; 11 = 15; 13 = 19
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 24

Câu 6: 49

Câu 2: 42

Câu 7: 67

Câu 3: 93

Câu 8: 300

Câu 4: 84

Câu 9: 157

Câu 5: 8

Câu 10: 9

Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: c

Câu 5: a

Câu 2: c

Câu 6: c

Câu 3: d

Câu 7: d

Câu 4: a

Câu 8: c

Câu 9: a
Câu 10: c

1072550