Đề thi Violympic Toán lớp 3: Ôn luyện thi huyện - Lê Trường Cửu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 43 | Page: 7 | FileSize: 1.54 M | File type: DOCX
of x

Đề thi Violympic Toán lớp 3: Ôn luyện thi huyện - Lê Trường Cửu. Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 3: Ôn luyện thi huyện sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-lop-3-on-luyen-thi-huyen-le-truong-cuu-0fk9tq.html

Nội dung


Đề thi Violympic Toán lớp 3­ Ôn luyện thi Huyện­ Lê Trường Cửu TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 13 Bài 1: Đi tìm kho báu 556:4+277= 138 x 6 = Hãy cho biết có bao nhiêu số có 4 chữ số lớn hơn 2014 nhưng nhỏ hơn 4000 ? Một cửa hàng gạo nhập về 3412kg gạo để bán và đến giờ đã bán được 1856kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu Kg gạo? Người ta trồng cây xung quanh một mảnh vườn hình vuông cạnh 50m, mỗi cây cách nhau 5m. Số câu trồng được là ? Trong một phép chia có dư, số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất có thể. Vậy số bị chia là ? Một phép chia hết có số chia là 7, thương bằng 138. Nếu số bị chia tăng thêm 21 đơn vị và giữ nguyên số chia thì thương mới bằng bao nhiêu ? Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số có ba chữ số từ các số 0; 8 và 9 ? Hỏi có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số ? Đội 1 trồng được 3865 cây, đội 2 trồng được 4795 cây. Vậy cả hai đội trồng được số cây là ? Hỏi có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số từ 2 chữ số 0 và 5 ? Bài 2: Sắp xếp tăng dần Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu hỏi 1: Tìm x, biết: x ­ 1598 = 6673 . Trả lời: x = Câu hỏi 2: Tính: 3000 + 100 + 60 + 5 = Câu hỏi 3:Một kho hàng lần thứ nhất nhập về 2935kg gạo, lần thứ hai nhập về 3286kg gạo. Hỏi cả hai lần kho hàng đó nhập về bao nhiêu ki­lô­gam gạo? Trả lời: Cả hai lần kho hàng đó nhập về kg gạo. Câu hỏi 4:Một khu vườn hình vuông có chu vi bằng 328dm. Tính cạnh của mảnh vườn hình vuông đó. Trả lời: Cạnh của mảnh vườn hình vuông đó là dm. Trang 1 Đề thi Violympic Toán lớp 3­ Ôn luyện thi Huyện­ Lê Trường Cửu Câu hỏi 5:Một hình chữ nhật có chu vi bằng 126cm và chiều dài bằng 49cm. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó. Trả lời: Chiều rộng của hình chữ nhật đó là cm. Câu hỏi 6:Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 216dm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. Trả lời: Chu vi của mảnh đất đó là dm. Câu hỏi 7:Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 1425 rồi chia cho 5 thì được 163 và không dư ? Câu hỏi 8:Trong một phép chia có dư, số chia là 3, thương là số lẻ lớn nhất có 3 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số 1; 3; 2 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Vậy số bị chia của phép chia đó là . Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Câu hỏi 9:So sánh: 1873 + 2958 6422 – 1593 Câu hỏi 10:So sánh: 6431 – 2557 5832 – 1958 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 14: BÀI 1: KHỈ CON THÔNG MINH 1429+786= 135 x 4 = 6036­2157= 14 x 4 x 5 = 640:2= 1675+675= 2315 x 3= 24 x 5 x 6 = Bài 2 : Cóc vàng tài ba Kết quả phép tính 1729x5+1108=? Hỏi viết được tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số 1; 5; 8 ? (chọn lựa sau đó cộng lại). Kết quả phép tính 1986x4­1589=? Tính 2137x4=? Mỗi xe chở 1525kg thóc. Vậy 3 xe như thế chở bao nhiêu kg thóc ? Chu vi khu đất HCN có chiều dài 1205m và chiều rộng 985m là ? Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 2175 lít. Người ta lấy ra 1990 lít từ các thùng đó, vậy số dầu còn lại là ? Ba bạn Giang Thái Sơn mua vở, biết Giang và Thái mua 36 quyển, thái và sơn mua 35 quyển, sơn và giang mua 67 quyển. Hỏi 3 bạn mua tất cả bao nhiêu cuốn vở ? Người ta trồng cây hai bên ven đường dài 450m, mỗi cây cách nhau 5m, các cây trồng đều nhau. Vậy số cây cần trồng là ? Tìm một số biết khi chia cho 3 (không dư) rồi cộng với 3965 thì được 6883. Số cần tìm ? Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu hỏi 1: Từ tháng 3 đến hết tháng 8 có tất cả bao nhiêu ngày? Trả lời: Từ tháng 3 đến hết tháng 8 có tất cả ngày. Trang 2 Đề thi Violympic Toán lớp 3­ Ôn luyện thi Huyện­ Lê Trường Cửu Câu hỏi 2: Tìm x, biết: x – 2389 = 5175 . Trả lời: x = Câu hỏi 3: Tìm y, biết: y + 3057 = 2415 x 2 . Trả lời: y = Câu hỏi 4:4000 + 700 + 10 + 6 = Câu hỏi 5:Giá trị của biểu thức (18 x 7 – 14) x (12 : 4 – 3 ) là Câu hỏi 6:Ba bạn Bình, An, Tâm có tất cả 246 con tem. Nếu Bình cho An 5 con tem rồi An cho Tâm 13 con tem thì khi đó ba bạn có số con tem bằng nhau. Hỏi bạn Tâm có bao nhiêu con tem? Trả lời: Bạn Tâm có con tem. Câu hỏi 7:Hai số có hiệu bằng 1536. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bằng? Câu hỏi 8:Tìm một số biết số đó chia cho 5 (không dư) rồi cộng với 2936 thì được 4125. Trả lời: Số cần tìm? Câu hỏi 9:Trong một phép chia có dư, số chia là 3, thương là số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ các chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Vậy số bị chia của phép chia đó là Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! Câu hỏi 10:So sánh: 9695 – 756 2983 x 3 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 VÒNG 15: Bài 1: Tìm cặp bằng nhau Bài 2: vật Điền lít là Tìm x Có 5 dầu, mỗi thùng Vượt chướng ngại số thích hợp của 4716 …? biết x +5298 = 1367x6 thùng chứa 1545 lít. Người ta lấy ra 2850 lít từ các thùng dấu đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu ? Tìm cạnh của hình vuông có chu vi bằng 5924m là ? Tìm x biết (x+2988)x2­1567=4435 ? Cho phép tính x 3 = (a,b,c,d kí hiệu cho một chữ số). Khi đó a x b x c x d = ? Tìm x, biết (8175­x):3x4­2966=1738 Bài 3: Đi tìm kho báu Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 5028:6 …….1203­365 Trang 3 Đề thi Violympic Toán lớp 3­ Ôn luyện thi Huyện­ Lê Trường Cửu 3m4dm56cm=……cm Tìm x, biết 2457+x=85x9x6 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 2064m, chiều rộng bằng chiều dài. Vậy chu vi bằng? Một phép chia có thương bằng 1928. Nếu giảm số bị chia đi 4 lần và giảm số chia 3 lần thì thương mới là … (1928/4*3 =) Một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng 1982cm. Nếu tăng cạnh hình vuông đó lên gấp 3 lần thì hình vuông mới có chu vi bằng ?(cạnh tăng 3 lần – chu vi tăng 3 lần). 2173 x 4 ……5885+2809 Giá trị biểu thức 495 nhân 7 chia 5 bằng ? Người ta chia đều 5495 quyển sách vào 5 thùng hàng. Hỏi trong 3 thùng hàng đó có tất cả bao nhiêu sách ? Tìm x biết x:7=1049 dư 5 OLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 16 Bài 1: Sắp xếp tăng dần Bài vật Bác tất gà, số bác mấy Số các số có 3 các 2: Vượt chướng ngại Hà nuôi cả 45 con bác bán đi gà. Hỏi còn lại con ? chữ số được viết từ chữ số 1; 2 và 3 ? Mẹ sinh Linh khi mẹ 25 tuổi.Đến năm 2015 tổng số tuổi của mẹ và Linh là 59 tuổi.Hỏi mẹ sinh năm bao nhiêu? Hiện nay tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 6 tuổi. Mẹ hơn con 24 tuổi. Tính tuổi con hiện nay ? Người ta trồng cây xung quanh một mảnh vườn hình vuông cạnh 32cm, sao cho mỗi cây cách nhau 2m. Số câu trồng được là ? Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số đó bằng 19 là ? Trang 4 Đề thi Violympic Toán lớp 3­ Ôn luyện thi Huyện­ Lê Trường Cửu Tổng 10 số tự nhiên liên tiếp đầu tiên là ? Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2014 ? Trong 1 phép chia có dư, số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và số dư lớn nhất có thể. Vậy số bị chia bằng ? Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 24cm và bằng chiều dài. Vậy độ dài cạnh hình vuông bằng ? Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu hỏi 1: Biết: A : 4 : 3 = 468 . Vậy: A : 6 = Câu hỏi 2: Một tấm vải dài 250m. Lần thứ nhất cửa hàng bán đi tấm vải . Lần thứ hai cửa hàng bán đi tấm vải còn lại. Vậy sau khi bán 2 lần tấm vải còn lại dài m. Câu hỏi 3: Tính tổng tất cả các số có 3 chữ số khác nhau được viết bởi 3 chữ số 0; 3; 8. Trả lời: Tổng các số viết được là . Câu hỏi 4: An có nhiều hơn Bình 25 viên bi. Vậy nếu An cho Bình thêm 5 viên bi thì An còn nhiều hơn Bình số bi là viên. Câu hỏi 5: Tìm một số có 3 chữ số biết, số đó được viết bởi 3 chữ số 3; 7; 9 và khi xóa chữ số 3 của số đó đi ta được số mới, đem số mới cộng với số phải tìm ta được tổng bằng 818. Trả lời: Số đó là . Câu hỏi 6: Khi nhân số A với 6 bạn An đã viết nhầm số 6 thành số 9 nên tìm được tích bằng 9324. Em hãy tìm tích đúng khi nhân số A với 6. Trả lời: Tích đó bằng Câu hỏi 7:Biết: ­ = 546. Vậy = Câu hỏi 8: Phép chia có thương bằng 102 và số dư bằng 4 thì số bị chia bé nhất của phép chia đó là Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bằng 4. Trả lời: Có số thỏa mãn đề bài. Câu hỏi 10: Ba bạn An; Bình và Chi có tất cả 120 con tem. Sau khi An cho Bình 5 con tem; Bình cho Chi 6 con tem và Chi lại cho An 2 con tem thì số con tem của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu con tem? Trả lời: Lúc đầu An có con tem. MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO Câu 1: Hiện nay con 2 tuổi. Tìm tuổi hiện nay của bố biết rằng 2 năm nữa, tuổi con sẽ bằng một phần tám tuổi bố ? Câu 2:Hiện nay bố 52 tuổi, cách đây 7 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Câu 3: Hiện nay bố 34 tuổi, cách đây 6 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Trang 5 ... - tailieumienphi.vn 1017646