Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 3 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2015-2016. Mời quý thầy cô và các em học sinh lớp 2 tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 4 năm 2015-2016. Tham gia làm bài test và chuẩn bị thật tốt cho mùa thi Violympic năm 2016 - 2017 nhé! Chúc các em thi tốt!. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-lop-2-vong-4-nam-2015-2016-0cjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 4 NĂM 2015-2016
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần:
56 - 43 < .............. < ............. < ........... < .............. < ............
Điền các giá trị trong bảng vào chỗ chấm cho thích hợp.
Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:
Câu 1:
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
.......... + 8 = 47
Câu 2:
Biết số trừ là 17 và số bị trừ là 89. Hiệu của hai số đó là: ...........
Câu 3:
Điền số thích hợp vào chỗ trống: 33 + 8 = .........

Câu 4:
Điền số thích hợp vào chỗ chấm: ........... + 36 = 44

Câu 5:
Thực hiện dãy tính: 49 - 15 + 27 = ...............
Câu 6:
Điền chữ số còn thiếu vào chỗ trống: 13dm + 8dm = ..............dm.
Câu 7:
Thực hiện dãy tính: 38 + 13 + 48 = ...........
Câu 8:
Một cửa hàng bán được 38 quả trứng vào buổi sáng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi
sáng 7 quả. Hỏi cả ngày cửa hàng đó bán được tất cả bao nhiêu quả trứng?
Trả lời:
Số quả trứng cửa hàng đó bán trong cả một ngày là ............. quả.
Câu 9:
Thực hiện dãy tính: 98 - 43 + 18 = ............
Câu 10:
Điền dấu (>, 1062898