Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 3 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm 2015-2016. Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 4 năm 2015-2016 sẽ là tài liệu ôn thi hữu ích cho các em lớp 1 chuẩn bị bước vào kì thi Violympic Toán sắp tới.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-lop-1-vong-4-nam-2015-2016-7bjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (1) < ...... < ...... < ......< ...... < ........ < ........ < ....... <
......... < ........
Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần
Bài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau

Trả lời:
Các cặp có giá trị bằng nhau:
(1) = (4); (2) = ...; (3) = ...; (5) = ...; (7) = ...
Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị
Bài 3: Nối các giá trị ở cột A với các giá trị ở cột B để được các cặp giá trị bằng
nhau
A
1+ 2
2+2
1
2+0
8
7
6
2+3
10
0
Trả lời:

B
Số 0
Số 8
4+1
3 +1
Số 7
1+1
Số 6
1+0
3+0
Số 10

1 + 2 = ..........; 2 + 2 = ..........; 1 = ..........; 2 + 0 = ..........; 8 = ..........; 7 = ...........; 6 =
...........; 2 +3 = ...........; 10 = ..........; 0 = ...........
Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị

1062869