Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 10 | FileSize: 1.33 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2. Các em học sinh thân mến, hãy cùng thử sức với đề thi Violympic Tiếng Anh lớp 4 vòng 2 sau đây nhé. Đề thi gồm 13 câu hỏi có kèm các hình ảnh vô cùng dễ thương. Chúc các e ôn thi thật tốt!. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-tieng-anh-lop-4-vong-2-ybjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 2
Choose the best answer.
1.A. ButterflyB. FamilyC. Ice-cream
2.A. CowB. ViolinC. Plane
3.A. StarB. ViolinC. Family
Reoder the words to make sentences.
4.A. How old she is?


B. How old is she?C. How is she old?
5.A. His is name Long.B. His name is Long.C. Long his name is.
6.A. Lien is Miss my teacher.B. Miss my teacher is Lien.C. Miss Lien is my teacher.
7.A. This is an apple.B. This an is apple.C. This is apple an.
8.A. There many rooms are in the house.B. There are many rooms in the house.C. There are many house in the rooms.
9.A. How old is your sister?B. How is old your sister?C. How your sister old is?
10.A. How now are you?B. How you are now?C. How are you now?
11.A. My mother is a teacher.B. My teacher is a mother.C. A mother is my teacher.
12.

1062860