Đề thi Violympic - Giải Toán trên mạng lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 25

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 22 | Page: 60 | FileSize: 8.61 M | File type: DOC
of x

Đề thi Violympic - Giải Toán trên mạng lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 25. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Toán, mời các bạn cùng tham khảo đề thi Violympic Giải Toán trên mạng lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 25 dưới đây. Nội dung tài liệu là hệ thống các đề thi Violympic giải Toán trên mạng của học sinh lớp 4. Hy vọng nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-giai-toan-tren-mang-lop-4-tu-vong-1-den-vong-25-3vv8tq.html

Nội dung


BÀI THI SỐ 1: Xóa các ô trong bảng theo thứ tự tăng dần 57371 794 19791 6791 787 754 5756 19792 892 7787 5713 56371 637 8791 5718 19793 5786 8792 786 58741 BÀI THI SỐ 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Tính giá trị của biểu thức: 3789 : 3 – n x 356 với n = 2 ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Câu 2: Số gồm 36 nghìn, 2 trăm, 6 đơn vị được viết là:........................................................ Số gồm 6 triệu, 5 trăm và 4 chục được viết là ....................................................... Câu 3: Tính giá trị của biểu thức: 68 x m + 32 x m với m = 9 ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ Câu 4: Tính giá trị của biểu thức: 665 x n + 3421 x 2 với n = 6 ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Câu 5:Giá trị của y trong biểu thức 65 x y x 5 = 650 ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 6: Chu vi hình vuông có diện tích là 16 cm2 là ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 7: Khi viết số 2 vào bên trái một số có 3 chữ số thì số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 8: Tính diện tích của hình chữ nhật biết khi tăng chiều rộng 14cm và giảm chiều dài 10cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông có chu vi 92cm. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 9:Tính diện tích hình chữ nhật biết chu vi hình chữ nhật bằng 76cm và chiều dài hình chữ nhật bằng 30cm. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 10:Một hình chữ nhật có chiều dài 24cm, chu vi hình chữ nhật bằng 64cm. Tính diện tích hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Câu 11:Tính giá trị biểu thức 65 x n + 34 x n + n biết n = 8. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... Bài 3 : Thỏ tìm cà rốt 1, Khi viết chữ số 5 vào bên phải số 45 thì số này tăng lên ... đơn vị ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 2, Khi viết chữ số 8 vào sau số 56 thì số này tăng lên ... đơn vị ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 3, Giá trị biểu thức 135 : a + 1234 = 1243 khi a = .... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 4, Giá trị biểu thức 124 x a + 621 khi a = 6 là ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 5,Tuổi con bao nhiêu ngày thì tuổi bố được bấy nhiêu tuần, biết năm nay con 6 tuổi. Hai năm nữa tuổi bố là....tuổi? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 6, Cho biểu thức P = (x ­ 342) : 6 với giá nào của x thì biểu thức P có giá trị bằng 0? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 1 7, Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất sau khi lấy ra 25 l thì số dầu còn lại bằng 2 thùng thứ hai . Thùng thứ hai lấy ra 8 l thì còn lại trong thùng 40 l. Tính số dầu có ở cả hai thùng? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 8, Có ba bao gạo, bao thứ nhất nặng 45 kg, bao thứ hai nặng gấp đôi bao thứ nhất. Bao thứ ba nặng hơn bao thứ nhất 35 kg. Cả ba bao nặng ...kg? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 9,Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con, 4 năm nữa tuổi mẹ gấp tuổi con ... lần? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... 10,Cho biểu thức M = 2004 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0 và 2004 chia hết cho m).Tìm m để M có giá trị lớn nhất? ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ...................................................................... ... - tailieumienphi.vn 985825