of x

Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
0 lần xem

Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-8-trv6tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến các bạn thư viện Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra đưa vào cho mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Tài liệu Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8 thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi thành viên dethikiemtra đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 4 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chuyên mục còn có Kiểm tra thực hành tin học lớp 8, Kiểm tra học kỳ 2 tin học lớp 8, Đề thi học kỳ 2 tin học 8 phần khai báo chương trình, Ngôn ngữ lập trình Pascal, Viết chương trình tin học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kỳ II - Môn tin học 8 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi Người soạn: Nguyễn Thị Thu Hà, ngoài ra Đặng Thị Minh Huệ ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tin 8 Thời gian : 90 ‘ Lý thuyết: 45 phút Thực hành : 45 phút A,còn cho biết thêm Lý thuyết : ( điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng: 1, bên cạnh đó Các hoạt động nào sau đây lặp với số lần nhất định: a,còn cho biết thêm Ngày ăn cơm ba bữa b, ngoài ra Mỗi tuần đi tập đàn một lần c, nói thêm là Học cho đến khi thuộc bài d, nói thêm Nhặt từng cọng rau cho đến khi xong 2, nói thêm Cú pháp của câu lệnh FOR…, nói thêm là DO là: a, kế tiếp là for:= to do; b, thêm nữa for:= to do; c, cho biết thêm for= to do; d, bên cạnh đó for= to; do; 3, thêm nữa Trong những câu lệnh lặp sau câu lệnh nào sai: a, ngoài ra while 1=1 do write(‘ hello’); b, nói thêm i:=1; while id, ngoài ra program VD4; var a: rea
  1. Người soạn: Nguyễn Thị Thu Hà Đặng Thị Minh Huệ ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tin 8 Thời gian : 90 ‘ Lý thuyết: 45 phút Thực hành : 45 phút A. Lý thuyết : ( điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng: 1. Các hoạt động nào sau đây lặp với số lần nhất định: a. Ngày ăn cơm ba bữa b.Mỗi tuần đi tập đàn một lần c. Học cho tới khi thuộc bài d.Nhặt từng cọng rau cho tới khi xong 2. Cú pháp của câu lệnh FOR….DO là: a. for:= to do; b. for:= to do; c. for= to do; d. for= to; do; 3. Trong các câu lệnh lặp sau câu lệnh nào sai: a. while 1=1 do write(‘ hello’); b. i:=1; while i
  2. d. program VD4; var a: real; b: integer; c: char; 6. Trong Pascal, để chương trình tạm dừng cho đến khi người dùng nhấn một phím bất kỳ, ta dùng lệnh: a. Delay(); b. Readln; c. Keypreaaaed; d. Pause; 7. Cho đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 to 3 do For j:=1 to 3 do s:= s+i+j; Hãy cho biết kết quả của s sau khi chạy chương trình: a. 9 b. 36 c. 13 d.42 8. Cho đoạn chương trình: S:=0; For i:=1 to 5 do s:=s+i; Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên s có kết quả là : a. 20 b. 15 c. 10 d. 0 9. Để di chuyển con trỏ đến cột 10 hàng 10, ta dùng lệnh: a. goto(10); b. gotoxy(10) c. gotoxy(10,10) d. goto(10,10); 10.Câu lệnh length(‘ chao cac ban’) sẽ có giá trị: a. 10 b. 12 c. 14 d. 16
  3. B.Tự luận: ( 5đ) 1) Dịch và sửa lỗi cho chương trình sau: Program tao_bang; Uses crt; Var i: byte; { chi so hang} j: byte; { chỉ số cột} begin clrscr; for := 0 to 9 do begin for j:=0 to 9 do write( 10*i+j:4); writeln; end; readln end. 2) Viết chương trình in ra màn hình bảng nhân của một số từ 1 đến 9, số được nhập từ bàn phím và dừng màn hình để có thể quan sát kết quả. **********************
  4. B.
892359

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm