of x

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PPTX
2 lần xem

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946. Bài thuyết trình có nội dung trình bày: Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-phan-tich-chung-minh-vai-tro-cua-dang-1945-1946-vn1auq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới bạn đọc bài Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946Tài liệu Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946 thuộc chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được giới thiệu bởi lichsudang đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 22 trang , thuộc file PPTX, cùng mục Vai trò của Đảng, Đường lối của Đảng, Lịch sử Đảng, Lịch sử Việt Nam, Chủ trương của Đảng : Bài thuyết trình có nội dung trình bày: Hoàn cảnh giang sơn sau cách mạng tháng 8, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng,, thêm nữa Để biết rõ hơn về nội dung yếu tố, mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó NHÓM 4 Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945­1946 Hoàn cảnh giang sơn sau cách mạng tháng 8 Thuận lợi Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển Phong trào dân chủ và hòa bình ở những nước TB phát triển cũng phát triển tạo nên dòng thác cách mạng, nói thêm là Trong nước, chính quyền nhân dân được thành lập, kế tiếp là Hoàn cảnh giang sơn sau cách mạng tháng 8 Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường Toàn thể nhân dân ủng hộ chính quyền Hoàn cảnh giang sơn sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Hậu quả do chế độ cũ Ngân quỹ nhà nước trống rỗng để lại: giặc đói, giặc dốt rất nặng nề Kinh nghiệm quản lý giang sơn c
NHÓM 4 Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945­1946 Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Thuận lợi Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển Phong trào dân chủ và hòa bình ở các nước TB phát triển cũng phát triển tạo thành dòng thác cách mạng. Trong nước, chính quyền nhân dân được thành lập. Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường Toàn thể nhân dân ủng hộ chính quyền Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Hậu quả do chế độ cũ Ngân quỹ quốc gia trống rỗng để lại: giặc đói, giặc dốt rất nặng nề Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ còn non yếu Them ảnh vào!!! Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Quân đội các nước đồng minh ồ ạt kéo vào nước ta. trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giaođã đánh chiếm Sài Gòn nhằm tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam ... - tailieumienphi.vn 1086617

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm