of x

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PPTX
2 lần xem

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946. Bài thuyết trình có nội dung trình bày: Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-phan-tich-chung-minh-vai-tro-cua-dang-1945-1946-vn1auq.html

Nội dung


NHÓM 4 Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945­1946 Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Thuận lợi Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển Phong trào dân chủ và hòa bình ở các nước TB phát triển cũng phát triển tạo thành dòng thác cách mạng. Trong nước, chính quyền nhân dân được thành lập. Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường Toàn thể nhân dân ủng hộ chính quyền Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Hậu quả do chế độ cũ Ngân quỹ quốc gia trống rỗng để lại: giặc đói, giặc dốt rất nặng nề Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ còn non yếu Them ảnh vào!!! Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Quân đội các nước đồng minh ồ ạt kéo vào nước ta. trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giaođã đánh chiếm Sài Gòn nhằm tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam ... - tailieumienphi.vn 1086617

Tài liệu liên quan


Xem thêm