Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 22 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Đề tài: Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945-1946. Bài thuyết trình có nội dung trình bày: Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8, chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-phan-tich-chung-minh-vai-tro-cua-dang-1945-1946-vn1auq.html

Nội dung


NHÓM 4 Phân tích chứng minh vai trò của Đảng 1945­1946 Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Thuận lợi Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng phát triển Phong trào dân chủ và hòa bình ở các nước TB phát triển cũng phát triển tạo thành dòng thác cách mạng. Trong nước, chính quyền nhân dân được thành lập. Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Lực lượng vũ trang nhân dân được tăng cường Toàn thể nhân dân ủng hộ chính quyền Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Hậu quả do chế độ cũ Ngân quỹ quốc gia trống rỗng để lại: giặc đói, giặc dốt rất nặng nề Kinh nghiệm quản lý đất nước của cán bộ còn non yếu Them ảnh vào!!! Hoàn cảnh đất nước sau cách mạng tháng 8 Khó khăn Quân đội các nước đồng minh ồ ạt kéo vào nước ta. trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giaođã đánh chiếm Sài Gòn nhằm tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam ... - tailieumienphi.vn 1086617

Tài liệu liên quan


Xem thêm