Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 4 | Page: 9 | FileSize: 0.33 M | File type: DOCX
of x

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, đề tài Một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giới thiệu đến các bạn những nội dung về lý luận chung về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam, thực trạng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-mot-so-giai-phap-tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-ws08tq.html

Nội dung


I Lý do chọn đề tài: Thư tòa soạn của forbes CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì? 1.2 Tính cấp bách của việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước khi đối mặt với các hiệp định thương maij hiện nay ( Forbes trang 18) (hình ảnh thách thức TPP) 1.3 Các hình thức tai cơ cấu ở doanh nghiệp Việt Nam hiện nay (Forbes trang 65) 1.4 MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM 1.5 QUAN ĐIỂM CỦA VIỆC TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 2.1 QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC DNNN TẠI VIỆT NAM 2.2 Những kết quả đạt được và khó khăn trong quá trình tái cấu trúc DNNN ở VN hiện nay (MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY) (hình ảnh forbes 24,25) 2.3: Những vấn đề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.. ( vnep số 3) CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Phương hướng đổi mới cách tiếp cận trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ( 3 vnep số 3) 3.2 Một số giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tình hình hiện nay ( 4 VNEP SỐ 3) CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN Sự sụp đổ của hàng loạt định chế tài chính lớn kể từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu và những gì đang diễn ra từ cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu hiện nay cho chúng ta một bài học về việc “nền kinh tế đang bị bắt làm con tin” bởi các tập đoàn chính phủ lớn mạnh và ngân sách chính phủ đến một lúc nào đó sẽ không đủ nguồn lực để có thể giải cứu. Ở Việt Nam, không ai phủ nhận những thành quả mà tập đoàn nhà nước đạt được trong thời gian qua. Nhưng thực tế cũng cho thấy độ chênh lớn khi đưa lên bàn cân những gì các tập đòan đạt được so với những gì nền kinh tế phải gồng gánh khi các dự án đầu tư kém hiệu quả. Đã đền lúc chúng ta phải lựa chọn những giải pháp ít đau đớn nhất bằng cách đưa ra những giải pháp vừa dũng cảm vừa hài hòa cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tái cấu trúc bộ phận Doannh nghiệp nhà nước chắc chắn rằng sẽ có những khó khăn, bất cập do tư tưởng và thói quen làm việc lâu nay. Nhưng với sự hợp lực của các thành phần kinh tế kết hợp với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, công cuộc tái cơ cấu sẽ sớm hoàn thành và mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế. Tài liệu tham khảo Tạp chí Forbes VN số ra tháng 10 năm 2014 Đề tài: “Một số giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước” của tác giả Nguyễn Hòa Bình ( Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, TCTK ) in trọng mục Nghiên cứu ­ Trao đổi CHư 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 1.1.1 Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để hoạt động hiệu quả dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp. Đây là quá trình điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thay đổi cơ cấu chủ sở hữu và quyền kiểm soát, điều chỉnh bộ máy quản lý, lực lượng lao động, cơ cấu lại nguồn vốn, thay đổi mạng lưới kinh doanh… để thích nghi với điều kiện kinh doanh thay đổi, tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả. 1.1.2 Các hình thức tái cơ cấu doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: (Forbes trang 65) Trong quá trình tái cơ MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC DNNN TẠI VIỆT NAM 1.3.1 Nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế bao trùm chi phối toàn bộ sự phát triển kinh tế –xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế. Đất nước ta đã gia nhập WTO từ năm 2007, do đó các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cạnh tranh ngay chính trị trường nội địa và cả ở thị trường quốc tế. Và thực tế đó đã đặt ra yêu cầu là DNNN cần được tiếp tục sắp xếp đổi mới để nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh, để có thể là đầu tàu chủ lực dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. 1.3.2 Giảm thâm hụt Ngân sách Nhà Nước Để giảm sức ép lên chi ngân sách, Nhà nước cần rút khỏi hoạt động kinh tế một cách vững chắc, thông qua quá trình cổ phần hóa. Kết quả của quá trình cổ phần hóa sẽ tạo ra các pháp nhân hoạt động bình đẳng trên thị trường, không còn những ưu đãi riêng như trước qua đó giảm sức ép lên chi ngân sách trong tương lai, hoặc tránh những biến cố mang tính rủi ro liên quan đến tài chính (như sự phá sản hoặc làm ăn kém hiệu quả của các DNNN lớn, luôn đòi hỏi có sự giải cứu của Chính phủ). 1.3.3 Xóa bỏ độc quyền được Nhà Nước quy định cho một số DNNN Hiện tượng “độc quyền” diễn ra trong một số ngành chủ chốt như điện, khai tháng khoáng sản, khí đốt, viễn thông … của các DNNN là hiện tượng phổ biến ở nước ta. Điều này dẫn đến không chỉ sự kém năng động, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và còn tạo sức ép lên ngân sách của Nhà nước. Thông qua việc cổ phần hóa, một mặt Nhà nước sẽ xóa bỏ hiện tượng độc quyền ở một số ngành xét thấy sự độc quyền là không còn cần thiết; mặt khác Nhà nước sẽ có một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của tư nhân vào một số ngành chủ chốt của đất nước nhằm gia tăng hiệu quả cũng như năng lực hoạt động của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này. Ngoài ra, cổ phần hóa còn có những mục tiêu sau: tiếp nhận vốn và các khoa học kĩ thuật tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường quốc tế cũng như tập trung vào chức năng ổn định kinh tế vĩ mô ; Tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lí năng động, phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, của cổ đông và tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm hài hòa lợi ích của các đối tượng từ người lao động, doanh nghiệp cho đến Nhà nước.; Tạo dựng và phát triển một thị trường tài chính gồm thị trường tư bản, thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ hoàn chỉnh trong nước… 1.4 QUAN ĐIỂM CỦA VIỆC TÁI CẤU TRÚC DNNN Ở VIỆT NAM Kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần. Nên tiếp tục củng cố, duy trì doanh nghiệp có vốn 100% Nhà nước trong những lĩnh vực mà kinh tế tư nhân không thể thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả, những khâu quyết định đến nền tảng phát triển kinh tế của cả xã hội. DNNN quá nhiều nhiệm vụ, chỉ nên tập trung vào những nhiệm vụ được xác định cụ thể. Tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện đồng bộ từ tái cấu trúc từ tư duy, thể chế, mô hình hoạt động, đầu tư, tái cấu trúc quản lý nhà nước đối với DNNN. Trọng tâm tái cấu trúc DNNN là tái cấu trúc tập đoàn kinh tế NN và các tổng công ty nhà nước. 2.1 quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam ... - tailieumienphi.vn 992190

Tài liệu liên quan


Xem thêm