Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 80 | Page: 75 | FileSize: 0.69 M | File type: DOCX
of x

Đề tài: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Việt Nam. Đề tài trình bày các nội dung sau: những lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thực trạng của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-thuong-34e8tq.html

Nội dung


1 Mục lục Trang Lời mở đầu Chương 1: Những lý luận chung về Đào tạo và phát triển ………………5 …………….6 Nguồn nhân lực (NNL) 1.1. Các khái niệm liên quan đến vấn đề Đào tạo và phát triển ……………...6 NNL 1.2. Nội dung về vấn đề Đào tạo và phát triển NNL ……………….6 1.2.1. Xác định nhu cầu Đào tạo 1.2.2. Xác định mục tiêu Đào tạo 1.2.3. Xác định đối tượng Đào tạo 1.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp Đào tạo 1.2.5. Dự tính Chi phí đào tạo 1.2.6. Lựa chọn và Đào tạo người dạy 1.2.7. Đánh giá chương trình đào tạo …………...7 ……………7 ……………7 …………….7 …………….7 …………….8 ………….....8 1.3. Sự cần thiết của việc Đào tạo và phát triển NNl đối với …………….8 sự phát triển của Công ty Chương 2: Thực trạng của công tác Đào tạo và phát triển NNL ……………10 tại Công ty 2.1. Sự hình thành, phát triển và đặc điểm của Công ty ảnh ……………10 hưởng đến Vấn đề đào tạo và phát triển NNl 2.1.1. Đặc điểm về lao động 2.1.2. Đặc điểm về sản phẩm …………..10 ……………13 2 2.1.3. Đặc điểm về quy trình công nghệ 2.1.4. Đặc điểm máy móc, thiết bị 2.2. Thực trạng của Công tác Đào tạo và phát triển NNL …………….13 ……………15 ……………..15 2.2.1. Thực trạng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn NNL 2.2.1.1. Lập kế hoạch đào tạo 2.2.1.2. Thực hiện công tác Đào tạo và nâng cao chất lượng NNL ở Công ty 2.2.2. Đánh giá về công tác Đào tạo và phát triển NNL ở Công ty 2.2.2.1. Đánh giá chung 2.2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác Đào tạo và phát triển NNL 2.3. Các nhân tố tác động tới việc Đao tạo và phát triển NNL ......................18 …………….25 ……………26 ……………..26 …………..29 ……………30 của Công ty 2.3.1. Mục tiêu, chiến lược của Công ty 2.3.2. Sản phẩm và xu thế sản phẩm 2.3.3. Nhân tố nguồn lực 2.3.4. Cơ sở vật chất và công nghệ thiết bị 2.3.5. Nguồn lực tài chính 2.3.6. Bộ máy làm công tác Đào tạo và phát triển NNl 2.4. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác Đào tạo và phát …………….30 ……………31 ……………..32 ……………33 ………….33 …………….34 …………….35 triển NNL của Công ty 2.4.1. Tồn tại và nguyên nhân bên trong 2.4.1.1. Phân tích công việc ...…………35 …………...35 2 3 2.4.1.2. Đánh giá thực hiện công việc 2.4.1.3. Tổ chức và sử dụng lao động sau đào tạo 2.4.1.4. Mục tiêu, chiến lược Công ty 2.4.1.5. Cơ sở vật chất 2.4.2. Những nhân tố bên ngoài Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Đào tạo ……………35 …………….36 …………….36 ……………..37 ……………37 ……………38 và phát triển NNL 3.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và phát ……………..38 triển NNL 3.1.1. Khuyến khích và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ lành nghề của mình qua đào tạo và đào tạo lại 3.1.2. Tổ chức tốt công tác Bảo hộ lao động 3.1.2.1. An toàn ­ vệ sinh lao động 3.1.2.2. Vệ sinh phòng bệnh 3.1.2.3. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách phúc lợi xã hội 3.2. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả đào tạo và phát …………….38 ……………40 ……………40 ……………..41 ……………41 …………….42 triển NNL 3.2.1. Đối với Nhà nước 3.2.2. Đối với Công ty 3.2.3. Đối với người lao động Kết luận Tài liệu tham khảo ……………..42 ……………..43 …………….47 …………….48 .....................49 4 LỜI MỞ ĐẦU Con người là yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất, trình độ phát triển của Nguồn nhân lực là lợi thế phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong lĩnh vực nào thì con người cũng đứng ở vị trí trung tâm. Quan tâm đến sự phát triển con người sẽ góp phần đảm bảo cho sự phát triển đất nước bởi vì quá trình phát triển nguồn nhân lực là thước đo đánh giá sự phát triển về kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các doanh nghiệp được mở ra nhiều cơ hội phát ... - tailieumienphi.vn 964117

Tài liệu liên quan


Xem thêm