Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học 8. Đề thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận minh họa. Hi vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh tham khảo ôn tập, củng cố kiến thức đã học; quý thầy cô có thể sử dụng để hướng dẫn các em học sinh ôn tập hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-hoa-hoc-8-6t3auq.html

Nội dung


Họ tên:………………………………………………………, lớp 8A4 KIỂM TRA 45 PHÚT HÓA HỌC 8 (ĐỀ 1) A, TRẮC NGHIỆM ( 5,0 điểm): Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Câu 1: Khí hiđro không tác dụng được với những chất nào sau đây? A O2 B FeO C CuO D CaO Câu 2: Để phân biệt 3 dung dịch axit sunfuric, natri hidroxit, canxi clorua người ta sử dụng thuốc thử nào? A Tàn đóm C Giấy quỳ tím B Nước D Dung dịch phenolphthalein Câu 3: Hoạt động nào không gây ô nhiễm nguồn nước? A Trồng rừng, trồng cây xanh B Xả nước thải sinh hoạt chưa qua xử lí xuống ao, hồ, kênh rạch, sông…… C Xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lí xuống ao, hồ, kênh rạch, sông… D Vứt rác thải xuống ao, hồ, kênh rạch, sông… Câu 4: Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hiđro và oxi. Chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là A 2 phần khí hiđro và 2 phần khí oxi C 2 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi B 1 phần khí hiđro và 2 phần khí oxi D 1 phần khí hiđro và 1 phần khí oxi Câu 5: CTHH của nhôm sunfat là A Al(SO4)3 B Al2(SO4)3 C AlSO4 D Al3(SO4)2 Câu 6: Khí hiđro được bơm vào khí cầu hoặc bong bóng là do ứng dụng tính chất nào sau đây của khí hiđro? A Khí không màu C Tan rất ít trong nước B Dễ cháy D Nhẹ nhất trong tất cả các khí Câu 7: H2SO4 có tên gọi là A Axit sunfurơ B Axit photphoric C Axit sunfuhiđric D Axit sunfuric Câu 8: Đâu là phản ứng thế trong các phản ứng sau? A Fe + H2SO4 FeSO4 +H2 C CaCO3 CaO +CO2 B C+ O2 CO2 D S + 2Na Na2S Câu 9: Cặp chất nào dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm? A Lưu huỳnh và axit sunfuric C Natri và nước B Kẽm và axit clohiđric D Natri sunfit và axit clohiđric Câu 10: Dãy gồm các muối trung hòa là A Na2HPO4, BaCl2, AgNO3 C NaHCO3, CuSO4 , NaCl B NaCl, KNO3, CuSO4 D Ca(HSO3)2, K2SO4, CaCl2 B, TỰ LUẬN (5,0 điểm) Câu 1: (1.0 đểm) Viết PTHH của các cặp chất sau phản ứng với nhau: a. Fe2O3 và H2 b. Nhôm và axit clohidric Câu 2: (3.0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 16,25 gam kẽm vào dung dịch axit sunfuric. a. Viết PTHH b. Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc) c. Tính khối lượng muối kẽm sunfat tạo thành. * Câu 3: (1.0 điểm) cho 0.8 gam kim loại M (hóa trị II) tác dụng hoàn toàn với khí oxi thu được 1,12 gam oxit. Xác định CTHH của oxit. (Cho biết NTK của Zn = 65, Fe = 56, Al = 27, Ca = 40, Mg = 24, Cl = 35,5, O = 16) BÀI LÀM ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ... - tailieumienphi.vn 1089436