Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 0.32 M | File type: DOC
of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6. Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6 giúp học sinh đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần hình học bao gồm nội dung như: điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng,... Mời các bạn tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-hinh-hoc-6-mib8tq.html

Nội dung


Bài kiểm tra 45’. Môn: Hình học 6 Họ và tên:………………………… Lớp:…….. Điểm Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo ĐỀ BÀI Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó. a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy. Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm. a) Điểm A có nàm giữa hai điểm O và B không? b) So sánh OA và OB. c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? BÀI LÀM (Chỉ làm bài trên tờ giấy này) .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . ... - tailieumienphi.vn 959420