Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 0.32 M | File type: DOC
of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6. Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6 giúp học sinh đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần hình học bao gồm nội dung như: điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng,... Mời các bạn tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-hinh-hoc-6-mib8tq.html

Nội dung


Bài kiểm tra 45’. Môn: Hình học 6 Họ và tên:………………………… Lớp:…….. Điểm Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo ĐỀ BÀI Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó. a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy. Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm. a) Điểm A có nàm giữa hai điểm O và B không? b) So sánh OA và OB. c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? BÀI LÀM (Chỉ làm bài trên tờ giấy này) .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . ... - tailieumienphi.vn 959420