of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: 0.32 M | File type: DOC
1 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6. Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6 giúp học sinh đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức đã học trong phần hình học bao gồm nội dung như: điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng,... Mời các bạn tham khảo.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-hinh-hoc-6-mib8tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ đến bạn đọc thư viện Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6Thư viện Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi dethikiemtra tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 5 trang , thuộc file DOC, cùng mục Điểm và đường thẳng, Tia và đoạn thẳng, Kiểm tra 45 phút, Hình học 6, Đề kiểm tra Toán lớp 6, Đề kiểm tra lớp 6, Đề kiểm tra : Đề kiểm tra 45 phút môn Hình học 6 giúp học sinh đánh giá lại khả năng hấp thu kiến thức đã học trong phần hình học bao gồm nội dung như: điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng,, kế tiếp là Mời những bạn tham khảo, nói thêm Bài kiểm tra 45’, bên cạnh đó Môn: Hình học 6 Họ và tên:………………………… Lớp:……, nói thêm là Điểm Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo ĐỀ BÀI Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường thẳng xy, tiếp theo là Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự ấy, thêm nữa a) Kể tên những tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B,còn cho biết thêm Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C, nói thêm Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên những đoạn thẳng đó, nói thêm Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK, ngoài ra Biết IN = 3cm, NK = 6 cm, bên cạnh đó Tính độ dài đoạn thẳng IK, bên cạnh đó Câu 4 (4,0 điểm) Tr
Bài kiểm tra 45’. Môn: Hình học 6 Họ và tên:………………………… Lớp:…….. Điểm Lời nhận xét của Thầy, Cô giáo ĐỀ BÀI Câu 1 (2,0 điểm) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự đó. a) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần) b) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao? c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B. Câu 2 (2,0 điểm) Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy. Câu 3 (2,0 điểm) Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6 cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK. Câu 4 (4,0 điểm) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7 cm. a) Điểm A có nàm giữa hai điểm O và B không? b) So sánh OA và OB. c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao? BÀI LÀM (Chỉ làm bài trên tờ giấy này) .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . .................................................................................................................... . ... - tailieumienphi.vn 959420

Sponsor Documents