of x

Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 14 | Page: 7 | FileSize: 0.43 M | File type: DOC
14 lần xem

Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6. Gửi đến các em học sinh tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6. Đề thi có 2 phần: Trắc nghiệm khách quan và phần tự luận. Để nắm vững nội dung chi tiết đề thi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-kiem-tra-45-phut-mon-cong-nghe-6-phgauq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6Tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi dethikiemtra tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 7 trang , thuộc file DOC, cùng danh mục Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6, Công nghệ 6, Đề kiểm tra 45 phút, Ôn tập kiểm tra môn Công nghệ, Trắc nghiệm Công nghệ 6 : Gửi tới những em học sinh tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 45 phút môn Công nghệ 6,còn cho biết thêm Đề thi có 2 phần: Trắc nghiệm khách quan và phần tự luận, kế tiếp là Để nắm vững nội dung yếu tố đề thi mời những bạn cùng tham khảo tài liệu, bên cạnh đó
1059179

Sponsor Documents