Đề cương ôn thi Toán Violympic vòng 15 - Lớp 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 23 | Page: 5 | FileSize: 0.24 M | File type: DOCX
of x

Đề cương ôn thi Toán Violympic vòng 15 - Lớp 2. Đề cương ôn thi Toán Violympic vòng 15 - Lớp 2 gồm 72 câu hỏi bài tập giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập, mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và ôn thi.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-thi-toan-violympic-vong-15-lop-2-woi9tq.html

Nội dung


VIOLYMPIC VÒNG 15 LỚP 2 Câu 1: Tổng của 36 và 4 là ............. Câu 2:Hiệucủa21và3là............... Câu 3:Sosánh: 24:4 .......... 24:3. Câu 4:Thươngcủaphépchia10chia2là.............. Câu 5:Tính35:5+53=............... Câu 6:4dmx 9–30dm=................... Câu7:Hiệnnayanh31tuổivàem24tuổi.Tínhtổngsốtuổicủahaianhemkhituổiembằngtuổi anhhiệnnay. Đápsố:........................tuổi. Câu8:Ngườitađemđựngmộtsốlítdầuvàocáccannhỏ.Nếuđựngvàomỗican5lítthìđược9 canvàcònthừa4lít.Tínhtổngsốdầuđó.Đápsố: ...............lít. Câu9: Cho3chữsố3;6;9.Hiệucủasốlớnnhấtcóhaichữsốkhácnhauvàsốbénhấtcóhaichữ sốkhácnhaulậpđượctừ3chữsốtrênlà................. Câu10: Cho5xa=93–48 và b+3=2x6.Sosánhavàbtathấy: a............b. Câu11:Tính4cmx9–28cm=................ Câu12: Ngườitađemđựngmộtsốlítdầuvàocáccannhỏ.Nếuđựngvàomỗican4lítthìđượctất cả7canvàcònthừa3lít.Tínhtổngsốdầuđó.Đápsố:................lít. Câu13:Có3chụclítdầuđổđềuvào5can.Vậymỗicancó............lítdầu. Câu14: Cho63+a=100–25.Giátrịcủaalà: a=............. Câu15: BabạnMai,Đào,MậnđềuviếtthưchocácbạnTâm,An,Minh,Thànhmỗibạnmộtbức thư.Vậybabạnviếtđượctấtcả.......................bứcthư. Câu16:Hiệucủahaisốlà17,sốbịtrừlàsốlớnnhấtcóhaichữsốmàhiệucácchữsốcủanóbằng 1.Vậysốtrừlà............. Câu17: 53–39+27=........... Câu19: 45:5>...........+8. Câu18: 3 x..............= 2 x 9. Câu20: 4 x6 =.......... :2+19 Câu21: y–19–18=3 x9. Giátrịcủaylà: y=............ Câu22: y+7+27=4x9.Giátrịcủaylà: y=............ Câu23:Tronghộpđựng25viênbiđỏvà23viênbixanh.Hỏiphảilấyraítnhấtbaonhiêuviênbiđể sốbilấyrachắcchắncócảbiđỏvàbixanh. Đápsố:...............viênbi. Câu24:Nămnaymẹcósốtuổilàsốcóhaichữsốgiốngnhaumàtíchhaichữsốđóbằng16.Mẹ hơnLong28tuổi.HỏinămnayLongbaonhiêutuổi?Đápsố:.............tuổi. Câu25:Có15 ngườikháchmuốnquasông.Mỗichuyếnđòchỉchởđược5ngườikểcảmộtngười láiđò.Vậyđểchởhết15ngườikháchđóquasôngthìngườiláiđòphảichởítnhấtmấychuyến đò? Đápsố:................chuyếnđò. Câu26: Chob:4=5.Giátrịcủablà: b=............. Câu27: Cho5x a =30. Giátrịcủaalà: a = ............. Câu28:Cho2xa=16. Giátrịcủaalà: a = ............. Câu29: Côgiáocómộtsốquyểntruyện,côchiađềucho3tổthìmỗitổđược6quyểnvàcònthừa 1quyển.Vậycôcótấtcả................quyểntruyện. Câu30:Cómộtsốlượnggạo,nếuđemđựngvàomỗitúi4kgthìđược6túi.Hỏisốlượnggạođó đemđựngvàomỗitúi3kgthìđượcbaonhiêutúi? Đápsố:..............túi. Câu31:Tính:35:5+83=............. Câu32: a:5+47=52.Giátrịcủaalà: a = ............. Câu33:Lớp2Acó32họcsinhnamvànữ.Nếunhậnthêmmộtsốhọcsinhnữabằngsốhọcsinh nữhiệncócủalớpthìtổngsốhọcsinhcủalớp2Asẽlà50bạn. Vậylúcđầulớp2Acósốhọcsinhnamlà:................bạn. Câu34:Chodãysố:2;5;7;12;19;........ Sốhạngthứ7củadãysốtrênlà:................ Câu35:MỗibuổisángMaitậpthểdụctừ6giờđến6giờrưỡi.VậyMaitậpthểdụctrong............. phút. Câu36:Hàbắtđầuđihọctừnhàlúc7giờ.Sau30phútthìHàđếntrường.HỏilúcHàđếntrường thìkimphútcủađồnghồchỉvàosốmấy?Trảlời:Kimphútcủađồnghồchỉvàosố........... Câu37:Cho2 x m=75–57;n+2=50:5.Vậym+n=............. Câu38:Anhcó55viênbi,nếuanhchoem10viênbithìlúcnàysốbicủaemnhiềuhơncủaanh5 viên.Hỏilúcđầuemcóbaonhiêuviênbi?Đápsố:.................viênbi. Câu39:Tổngcủahaisốlàsốtrònchụcliềnsausố60,sốhạngthứnhấtlà34. Vậysốhạngthứhailà:........... Câu40: Tổngcủahaisốlà52,sốhạngthứhailàsốbénhấtcóhaichữsốmàtíchcủahaichữsố bằng18. Vậysốhạngthứnhấtlà................. Câu41:Tìmmộtsốbiếtrằnglấy4nhânvớisốđórồitrừđi9bằng19.Trảlời:Sốcầntìmlà:.......... Câu42: 5x............+17=35:5+35 Câu43:Hãychobiếtcótấtcảbaonhiêusốcóhaichữsốmàhiệu2chữsốcủamỗisốđóbằng3. Trảlời:Có...............số. Câu44:BanđầuAncónhiềuhơnBình10viênbi.SauđóAnchoBình2viênbi.HỏibâygiờAncòn nhiềuhơnBìnhbaonhiêuviênbi?Đápsố:.................viênbi. Câu45:BabạnLan,Huệ,Hồnghiệnnaybằngtuổinhauvàbằng7tuổi.Hỏisau4nămnữatổngsố tuổicủaLan,Huệ,Hồnglàbaonhiêu?Đápsố:.....................tuổi. Câu46:Tìmsốbénhấtmàkhiđem3nhânvớisốđóđượckếtquảlớnhơn22.Trảlời:Số............... Câu47:Tìmsốlớnnhấtmàkhiđem5nhânvớisốđóđượckếtquảnhỏhơn40.Trảlời:Số............. Câu48:Haianhemmỗingườicómộtsốbi.Nếuanhchoem12viênthìsốbicủaanhíthơnsốbi củaem6viên.Hỏianhcónhiềuhơnembaonhiêuviênbi?Đápsố:....................viênbi. Câu49:Tronghìnhvẽbêncótấtcả............hìnhtamgiác. Câu50: 5 x5+..........=4 x7+43 Câu51: 5x ...........+18=39+24 Câu52:Tìmmộtsốbiếtsốđócộngvới29thìbằngsốlớnnhấtcóhaichữsốkhácnhautrừđisốbé nhấtcóhaichữsố.Trảlời:Sốđólà................. Câu53:Tìmsốbénhấtcóhaichữsốmàthươnghaichữsốcủanóbằng5. Câu54:HồngvàHàmỗibạncómộtsốcontem.BiếtsaukhiHồngchoHà10contemthìHồngvẫn nhiềuhơnHà2contem.HỏilúcđầuHồngcónhiềuhơnHàbaonhiêucontem? Đápsố:...............contem. Câu54:Hỏiphảicầnbaonhiêuchiếccan4lítđểđựng25lítdầu?Đápsố:...............can. Câu55:Ngườitađemchiamộtsốgạovàocáctúinhỏ.Nếuđựngvàomỗitúi4kgthìđượctấtcả6 túivàcònthừalại2kg.Hỏisốgạođemchialàbaonhiêuki–lô–gam?Đápsố:.......................kg Câu56:HồngvàHàmỗingườicómộtsốcontem.BiếtsaukhiHồngchoHà5contemthìHồng vẫnnhiềuhơnHà10contem.HỏilúcđầuHồnghơnHàbaonhiêucontem?Đápsố:...........contem. Câu57:Mộtngườimua7bônghồng,giácủamỗibônghồnglà4nghìnđồng.Hỏingườiđóphải trảbaonhiêutiền?Đápsố:....................nghìnđồng. Câu58: ............:5+57=66 Câu59:Cómộttúikẹo.Saukhichiacho9em,mỗiem4cáithìcònlại44cái.Hỏibanđầutúikẹo cóbaonhiêuchiếc?Đápsố:..................chiếc. Câu60:Cómộtsốgạo,nếuđemchiađềuvàocáctúimỗitúi3kgthìđược6túivàcònthừa2kg. Hỏisốgạođónếuđemđựngvàocáctúi4kgthìđượcbaonhiêutúi?Đápsố:.....................túi. Câu61:AnvàBìnhchianhau24chiếcnhãnvở.AnlấysốnhãnvởnhiềuhơnBìnhvàsốnhãnvở củaAnnhỏhơn14.HỏiBìnhđãlấybaonhiêuchiếcnhãnvở?Đápsố:.................chiếcnhãnvở. Câu62:Dũngcó25viênbigồmcácmàu:xanh,đỏ,tím,vàng.Trongđóbixanh,biđỏ,bitímmỗi loại5viên.HỏiDũngcóbaonhiêuviênbivàng?Đápsố:...................viênbivàng. Câu63:Tùngcó30viênbi,TùngchoToàn5viênbi,rồiToànlạichoNam3viênbithìlúcnàysốbi củababạnbằngnhau.HỏilúcđầuToàncóbaonhiêuviênbi?Đápsố:...................viênbi. Câu64:Tìmtổngcủasốlớnnhấtvàsốbénhấtcóhaichữsốkhácnhaulậpđượctừcácchữsố0; 2;3;7Trảlời:Tổnglà................. Câu65:Emhãychobiếtcótấtcảbaonhiêusốcóhaichữsốkhácnhaulớnhơn28vànhỏhơn83. Trảlời:Có ......................số. Câu66: 5x .................+17=90–48 Câu69:HiệnnaybốHà45tuổicònôngnộiHà75tuổi.TínhtổngsốtuổicủaôngnộiHàvàbốHà khituổiôngnộiHàbằngtuổibốHàhiệnnay.Đápsố:.....................tuổi. Câu70:Chomộthìnhtamgiáccóchuvilà30dm.Ngườitatăngđềumỗicạnhcủatamgiácđólên 6dmthìđượcmộttamgiácmới.Tínhchivitamgiácmới. Đápsố:..................dm. Câu71:Hìnhvẽbêncó..............hìnhtamgiác. Câu72:Côgiáocómộtsốquyểntruyện,côchiađềucho3tổ,mỗitổ6quyểnthìcònlại1quyển. Hỏicôgiáocótấtcảbaonhiêuquyểnvở?Đápsố:...............quyểnvở. ... - tailieumienphi.vn 1015374