Đề cương ôn tập Vật lý 6 HK1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 54 | Page: 7 | FileSize: 0.22 M | File type: PDF
of x

Đề cương ôn tập Vật lý 6 HK1. Với đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lí lớp 6 năm 2013-2014 sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Mời các bạn tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-tap-vat-ly-6-hk1-hbf7tq.html

Nội dung


  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÍ 6 HK I NĂM HỌC 2013-2014 A.LÝ THUYẾT 1.Thế nào là GHĐ và ĐCNN của thước? Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam? 2.Nêu các bước đo độ dài? 3. Thế nào là GHĐ và ĐCNN của bình chia độ? 4.Kể tên các dụng cụ đo thể tích chất lỏng? 5.Đo khối lượng bằng dụng cụ gì? Đơn vị đo khối lượng? 6.Lực là gì? Thế nào là hai lực cân bằng? Nếu chỉ có 2 lực tác dụng vào một vật mà 2 lực đó là 2 lực cân bằng thì vật sẽ thế nào? 7.Nếu có lực tác dụng vào vật thì gây ra cho vật những kết quả nào? Cho VD minh họa? 8.Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Trọng lượng là gì? Đơn vị đo lực là gì? Nêu dụng cụ đo lực? 9.Khi nào xuất hiện lực đàn hồi? Nêu mối quan hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo? 10. Nêu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng? Giải thích và cho biết đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức? 11.Khối lượng riêng của một chất là gì? Công thức tinh khối lượng riêng.Giải thích và cho biết đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức? Muốn đo khối lượng riêng của một chất rắn không thấm nước cần dùng những dụng cụ đo nào? Nói khối lượng riêng của chì là 11300 kg/m3 có nghĩa là gì?
  2. 12.Trọng lượng riêng của một chất là gì? Nêu công thức tính trọng lượng riêng? Giải thích và cho biết đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức? Muốn đo trọng lượng riêng của một vật cần dùng những dụng cụ đo nào? Nói trọng lượng riêng của chì là 113000 N/m3 có nghĩa là gì? 13. Nêu công thức liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng? Giải thích và cho biết đơn vị đo của từng đại lượng trong công thức? 14. Nêu tác dụng của máy cơ đơn giản? Kể tên các loại máy cơ đơn giản? Cho VD từng loại? 15.Để kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường như thế nào so với trọng lượng của vật? 16..Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đẩy) vật lên với lực có cường như thế nào so với trọng lượng của vật? 17..Nêu mối quan hệ giữa độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng với lực kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng? 18.Có những cách nào để giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?
  3. B.BÀI TẬP 1.Có mấy cách đo thể tích vật rắn không thấm nước? Kể tên? Nêu các bước tiến hành của mỗi cách đo? 2.Một vật có khối lượng 2kg.Tính trọng lượng của vật này? 3.Một xe tải có khối lượng 2 tấn.Tính trọng lượng của xe tải này? 4.Một gói kéo có khối lượng 497g.Tính trọng lượng của gói kẹo này? 5.Một miếng nhôm có khối lượng riêng 2700 kg/m3.Tính trọng lượng riêng của miếng nhôm? 6.Một miếng sắt có trọng lượng riêng 78000 N/m3.Tính khối lượng riêng của miếng sắt? 7. Một vật có khối lượng 156g và có thể tích là 2dm3. a.Tính khối lượng riêng của chất tạo nên vật? b.Tínhtrọng lượng riêng của vật? 8.Một miếng nhôm có khối lượng 540g. Biết rằng trọng lượng riêng của nhôm là 27000 N/m3 a)Tính trọng lượng của miếng nhôm. b)Tính thể tích của miếng nhôm.
917691