of x

Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
0 lần xem

Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện. Mời các em cùng tham khảo Đề cương ôn tập Tổ chưc thi công công trình điện. Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-tap-to-chuc-thi-cong-cong-trinh-dien-u2abuq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới cộng đồng thư viện Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử mang đến cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Đề cương ôn tập: Tổ chưc thi công công trình điện thuộc danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử được giới thiệu bởi thành viên diendientu tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Điện - Điện tử , có tổng cộng 1 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Tổ chưc thi công công trình điện, Thiết kế tổ chức thi công, Xây dựng công trình, Phương pháp nối dây dẫn, Nghiệm thu bàn giao công trình điện ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Mời những em cùng tham khảo Đề cương ôn tập Tổ chưc thi công công trình điện,còn cho biết thêm Các câu hỏi bám sát nội dung chương trình học giúp cho sinh viên dễ dàng ôn tập, kiểm tra kiến thức, bên cạnh đó Mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, bên cạnh đó Môn học: Tổ chưc thi công công trình điện, cho biết thêm A - LÝ THUYẾT, ngoài ra Câu 1: Khái niệm và mục đích lập giao diện công ty thi công?,còn cho biết thêm Câu 2: Các hình thức chính giao nhận công trình khi thi công công trình điện?,còn cho biết thêm Câu 3: Quy trình chung lập bảng tính giá dự thầu công trình?, kế tiếp là Câu 4: Sơ đồ công ty công trường? Quan hệ giữa những tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng,còn cho biết thêm công trình?, cho biết thêm Câu 5: Cơ cấu công ty của doanh nghiệp xây lắp điện? Chức năng và nhiệm vụ?, thêm nữa Câu 6: Các công việc chính cần sẵn sàng trước khi thi công công trình điện?, nói thêm là Câu 7: Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình theo sơ đồ ngang? Cho ví dụ?, bên cạnh đó Câu 8: C
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Môn học: Tổ chưc thi công công trình điện
A - LÝ THUYẾT
Câu 1: Khái niệm và mục đích lập thiết kế tổ chức thi công?
Câu 2: Các hình thức chính giao nhận công trình khi thi công công trình điện?
Câu 3: Quy trình chung lập bảng tính giá dự thầu công trình?
Câu 4: Sơ đồ tổ chức công trường? Quan hệ giữa các đơn vị, cá nhân tham gia xây dựng
công trình?
Câu 5: Cơ cấu tổ chức của công ty xây lắp điện? Chức năng và nhiệm vụ?
Câu 6: Các công việc chính cần chuẩn bị trước khi thi công công trình điện?
Câu 7: Lập kế hoạch tiến độ thi công công trình theo sơ đồ ngang? Cho ví dụ?
Câu 8: Các tham số cơ bản của sơ đồ mạng PERT? Ý nghĩa của việc lập tiến độ thi công
theo sơ đồ mạng?
Câu 9: Phương pháp đánh giá khả năng hoàn thành công trình?
Câu 10: Phương pháp dựng cột điện bằng chạc và Palăng xích (Sơ đồ, dụng cụ thi công
và phương pháp dựng)?
Câu 11: Các phương pháp nối dây dẫn?
Câu 12: Quy trình rải căng dây lấy độ võng khi thi công đường dây tải điện? Sơ đồ, dụng
cụ chính dùng để thi công, phương pháp dựng?
Câu 13: Phương pháp thi công lắp đặt trạm biến áp phân phối kiểu treo?
Câu 14: Cơ sở nghiệm thu và thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình điện?
Câu 15: Các phương pháp nghiệm thu bàn giao công trình điện? Mục đích các phương
pháp?
B - BÀI TẬP
1 - Bài tập phần lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng, sơ đồ Gantt.
2 - Các ví dụ trong bài giảng.

1098820

Sponsor Documents