of x

Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học. 1. Biểu mẫu là gì. Nêu các chế độ làm việc với biểu mẫu? 2. Vì sao chúng ta phải liên kết giữa các bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng như thế nào? 3. Tác dụng của mẫu hỏi. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4. Báo cáo là gì? Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo? 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-kiem-tra-lop-12-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-26mutq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra giúp đỡ cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Tin học thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi bạn dethikiemtra đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 1 page , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có Ôn thi môn học, tin học đại cương, đề cương Ôn tập, ôn thi tin học, mẹo thi tin học ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
1, kế tiếp là Biểu mẫu là gì, nói thêm là Nêu những chế độ làm việc với biểu mẫu? 2, nói thêm Vì sao chúng ta phải liên kết giữa những bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa những bảng như thế nào? 3, bên cạnh đó Tác dụng của mẫu hỏi, thêm nữa Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4,còn cho biết thêm Báo cáo là gì? Hãy nêu các ưu thế của báo cáo? 5, cho biết thêm Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? ĐỀ C ƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II, nói thêm Trường THPT Bắc Trà My, nói thêm là Tổ Toán - Tin MÔN : TIN HỌC - KHỐI 12- NĂM HỌC 2010-2011 ------ ---------------***---------------- 1, nói thêm là Biểu mẫu là gì,còn cho biết thêm Nêu những chế độ làm việc với biểu mẫu? 2, thêm nữa V ì sao chúng ta phải liên kết giữa những bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa những bảng như, thêm nữa thế nào? 3, tiếp theo là Tác dụng của mẫu hỏi, ngoài ra Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4, ngoài ra Báo cáo là gì? Hãy nêu các ưu thế của báo cáo? 5,còn cho biết thêm Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? 6, nói thêm là Chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu? 7, ngoài ra Trong mô hình dữ liệu quan hệ, hãy cho biết khóa là gì, tại sao cần p
  1. ĐỀ C ƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II Trường THPT Bắc Trà My Tổ Toán - Tin MÔN : TIN HỌC - KHỐI 12- NĂM HỌC 2010-2011 ------ ---------------***---------------- 1. Biểu mẫu là gì. Nêu các chế độ làm việc với biểu mẫu? 2. V ì sao chúng ta phải liên kết giữa các bảng? Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng như thế nào? 3. Tác dụng của mẫu hỏi. Các bước chính để tạo một mẫu hỏi? 4. Báo cáo là gì? Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo? 5. Cơ sở dữ liệu (CSDL) là gì? Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì? 6. Chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu? 7. Trong mô hình dữ liệu quan hệ, hãy cho biết khóa là gì, tại sao cần phải có khóa? 8. Các công việc cần thực hiện khi tao một bảng trong CSDL quan hệ? 9. Phân biệt các hệ CSDL tập trung? 10. CSDL phân tán là gì? Ư u điểm và hạn chế của các hệ CSDL phân tán? 11. Với vị trí người dùng, em làm gì để bảo vệ hệ thống khi khai thác CSDL? 12. Cho ví d ụ để giải thích lý do phải thường xuyên thay đổi tham số hệ thống bảo vệ? 13. Các giải pháp bảo mật thông tin trong hệ CSDL?
321372

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm