of x

Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản )

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 8 | Page: 1 | FileSize: M | File type: PDF
8 lần xem

Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản ). A. Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan. I. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1. Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2 chiều. 2. Kiểu xâu: Khai báo biến kiểu xâu, tham chiếu. Các thủ tục và hàm chuẩn được dùng trong việc xử lý xâu. 3. Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu. II. Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo biến tệp văn bản. - Gắn tên tệp.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-kiem-tra-lop-11-hoc-ky-ii-mon-tin-hoc-co-ban-06mutq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến mọi người thư viện Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản ).Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra phục vụ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Đề cương kiểm tra lớp 11 học kỳ II - Môn Tin học ( cơ bản ) thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được giới thiệu bởi user dethikiemtra tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 1 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có Ôn thi môn học, tin học đại cương, đề cương Ôn tập, ôn thi tin học, mẹo thi tin học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
A, bên cạnh đó Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan, bên cạnh đó I, kế tiếp là Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1, kế tiếp là Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2 chiều, bên cạnh đó 2, cho biết thêm Kiểu xâu: Khai báo biến kiểu xâu, tham chiếu, nói thêm Các thủ tục và hàm chuẩn được sử dụng trong việc xử lý xâu, thêm nữa 3, ngoài ra Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu, nói thêm II, nói thêm là Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo biến tệp văn bản, cho biết thêm - Gắn tên tệp, cho biết thêm ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II, bên cạnh đó Trường THPT Bắc Trà My, ngoài ra Tổ Toán - Tin MÔN : TIN H ỌC - KHỐI 11-NĂM HỌC 2010-2011, thêm nữa ------ ---------------***---------------- BAN CƠ BẢN, nói thêm là A, thêm nữa Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan, cho biết thêm I, cho biết thêm Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1, nói thêm là Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2, ngoài ra chiều, nói thêm 2, thêm nữa Kiểu xâu: Khai báo b iến kiểu xâu, tham chiếu, bên cạnh đó Các thủ tục và hàm chuẩn được sử dụng trong việc xử lý xâu, ngoài ra 3, thêm nữa Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu, tiếp theo là II, nói thêm Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo b iến tệp văn bản, nói thêm là - Gắn tên tệp, kế tiếp là - Đọc dữ liệu từ tệp, nói thêm - Ghi dữ liệu vào tệp, nói thêm - Đóng tệp,còn cho biết thêm - H
  1. ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC K Ì II Trường THPT Bắc Trà My Tổ Toán - Tin MÔN : TIN H ỌC - KHỐI 11-NĂM HỌC 2010-2011 ------ ---------------***---------------- BAN CƠ BẢN A. Phần Lý thuyết: Trắc nghiệm khách quan. I. Kiểu dữ liệu có cấu trúc: 1. Kiểu mảng: Khai báo (trực tiếp và gián tiếp), tham chiếu kiểu mảng 1 chiều, 2 chiều. 2. Kiểu xâu: Khai báo b iến kiểu xâu, tham chiếu. Các thủ tục và hàm chuẩn được dùng trong việc xử lý xâu. 3. Kiểu bản ghi: Khai báo, tham chiếu. II. Tệp, thao tác với tệp: - Khai báo b iến tệp văn bản. - Gắn tên tệp. - Đọc dữ liệu từ tệp. - Ghi dữ liệu vào tệp. - Đóng tệp. - Hàm EOF(). Hàm EOLN(). III. Chương trình con (CTC), phân loại, cấu trúc của C TC. - Hàm. - Thủ tục. - Tham số hình thức. - Tham số thực sự. - Tham biến (tham số biến). - Tham trị (tham số giá trị). - Biến to àn cục. - Biến cục bộ. B. Phần Lập trình: (Kiểu mảng 1 chiều) 1. V iết chương trình nhập vào một mảng (dãy) n số nguyên (n
321370

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm