Đạo đức nghề nghiệp luật sư và ứng xử của luật sư - Hồ sơ tình huống 2.1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Đạo đức nghề nghiệp luật sư và ứng xử của luật sư - Hồ sơ tình huống 2.1. Ngày 16/4/2007, bà Tạ Thị Đặng và Văn phòng luật sư C do luật sư Nguyễn Văn A là Trưởng văn phòng có ký Hợp đồng dịch vụ khoán việc số 02 với nội dung: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng nếu luật sư A đòi lại được căn nhà số 316 Nguyễn Trãi, Tp.B thì Văn phòng luật sư B sẽ được nhận thù lao 100 cây vàng. Luật sư A sẽ được nhận ngay 20 cây vàng là tiền tạm ứng.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dao-duc-nghe-nghiep-luat-su-va-ung-xu-cua-luat-su-ho-so-tinh-huong-2-1-rc6auq.html

Nội dung


ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VÀ ỨNG XỬ CỦA LUẬT SƯ HỒ SƠ TÌNH HUỐNG 2.1 I. Tóm tắt vụ việc Ngày 16/4/2007, bà Tạ Thị Đặng và Văn phòng luật sư C do luật sư Nguyễn Văn A là Trưởng văn phòng có ký Hợp đồng dịch vụ khoán việc số 02 với nội dung: Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng nếu luật sư A đòi lại được căn nhà số 316 Nguyễn Trãi, Tp.B thì Văn phòng luật sư B sẽ được nhận thù lao 100 cây vàng. Luật sư A sẽ được nhận ngay 20 cây vàng là tiền tạm ứng. Sau 03 tháng nếu khluật sư thực hiện được cluật sư việc như thoả thuận thì luật sư A phải hoàn lại 20 cây vàng đã nhận. Ngày 08/5/2007 bà Đặng đã giao cho luật sư A đủ 20 cây vàng. Ngày 14/7/2008, hai bên thống nhất làm Biên bản thanh lý hợp đồng do luật sư A khluật sư thực hiện được cluật sư việc đã thoả thuận và luật sư A đồng ý trả lại cho bà Đặng 20 cây vàng trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, cho đến ngày 30/12/2008 luật sư A chỉ mới thanh toán cho bà Đặng 5 cây vàng, còn 15 cây vàng thì luật sư A không trả và cố ý kéo dài thời gian. Do bức xúc với thái độ của luật sư A và mong muốn nhận lại số vàng đã giao nên bà Đặng có đơn khiếu nại gởi đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.B yêu cầu giải quyết sự việc trên. II. Nhận xét đối với hành vi vi phạm. 1. Giai đoạn nhận vụ việc. Theo bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sư Việt Nam được ban hành bởi Hội đồng luật sư toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, một trong những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng là: “Cam kết bảo đảm kết quả vụ việc nhằm mục đích lôi kéo khách hàng hoặc để tính thù lao theo kết quả cam kết” (Quy tắc 14.11) Theo Hợp đồng dịch vụ khoán việc số 02 ngày 16/4/2007 giữa bà Tạ Thị Đặng và Văn phòng luật sư C do luật sư Nguyễn Văn A là Trưởng văn phòng thì đối tượng của hợp đồng là việc đòi lại tài sản là căn nhà 316 Nguyễn Trãi, Tp.B. Nếu đòi được thì Luật sư A được thù lao là 100 cây vàng. Đây là hành vi cam kết kết quả là đòi lại được căn 1 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VÀ ỨNG XỬ CỦA LUẬT SƯ nhà 316 Nguyễn Trãi, Tp.B để tính thù lao là 100 cây vàng, hoàn toàn vi phạm quy tắc 14.11. 2. Giai đoạn thực hiện Hợp đồng pháp lý. Theo quy tắc 9.2, một trong những trường hợp luật sư từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc là: “Luật sư không đủ khả năng chuyên môn hoặc điều kiện thực tế để thực hiện vụ việc” (Quy tắc 9.2.7) Luật sư A trình bày, trong quá trình tham gia tố tụng, luật sư A bị gãy chân nên không thể thực hiện hoàn chỉnh hợp đồng pháp lý đã ký kết với bà Đặng. Trong trường hợp này, khi không có điều kiện thực tế để tiếp tục thực hiện hợp đồng, luật sư A có thể thông báo cho bà Đặng để bà Đặng tìm kiếm luật sư khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Như vậy, luật sư A đã vi phạm Quy tắc 9.2.7. 3. Giai đoạn kết thúc hợp đồng/khiếu nại. Do không thực hiện được những cam kết đã thoả thuận nên luật sư A có nghĩa vụ phải trả lại 20 cây vàng đã nhận. Việc luật sư A không hoàn trả lại số vàng đã nhận đúng thời hạn như thoả thuận đã vi phạm pháp luật dân sự, đồng thời vi phạm nguyên tắc hành nghề được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật luật sư: “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật” III. Hình thức xử lý Thẩm quyền xem xét quyết định kỳ luật luật sư: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.B theo đề nghị của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư TP.B. Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 85 Luật luật sư. Luật sư A đã có những vi phạm nghiêm trọng về quy tắc đạo đức và ứng xử nghề luật sư và quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư làm ảnh hưởng đến uy tín luật sư, cần có sự xử lý hành chính. Tuy nhiên cũng cần xem xét đến thiện chí hoàn trả số vàng đã nhận của luật sư A. Việc không hoàn thành hợp đồng pháp lý, chậm hoàn trả và giải quyết khiếu nại 2 ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VÀ ỨNG XỬ CỦA LUẬT SƯ chậm trễ là một phần do tình hình khó khăn của Văn phòng luật sư, do lý do khách quan (bị gãy chân, công tác xa). Mức kỷ luật phải chịu đề xuất sau khi đã xem xét tính chất, mức độ vi phạm: Tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư TP.B trong vòng 06 (sáu) tháng. Cơ sở pháp lý: Điểm c khoản 1 Điều 85 Luật luật sư. Hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách hành nghề là một trong hai hình thức kỷ luật nặng nhất, có ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và hoạt động của luật sư. Hình thức kỷ luật trên phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm của luật sư A vừa mang tính răn đe nhưng cũng tạo điều kiện để luật sư A có thể tiếp tục hành nghề. IV. Bài học rút ra. Bản thân tôi sau nghi được tìm hiểu trường hợp của luật sư A cũng đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm và bài học: ­ Xác lập Hợp đồng pháp lý với hình thức tuân thủ theo quy định pháp luật; ­ Tuyệt đối không ghi nhận việc cam kết kết quả vụ việc để tính thù lao, hứa thưởng; ­ Thông báo cho khách hàng khi không thể tiếp tục hoàn thành vụ việc đã nhận; ­ Tính toán chính xác thời hạn hoàn thành dịch vụ pháp lý, dự trù tất cả các trường hợp có thể xảy ra gây kéo dài thời gian; ­ Nếu có khiếu nại phải cư xử ôn hoà, thiện chí tìm ra hướng hoà giải tránh việc khiếu nại đến Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 3 ... - tailieumienphi.vn 1092697

Tài liệu liên quan


Xem thêm