Đại cương Ngôn ngữ học - Tập 2: Ngữ dụng học (GS. TS. Đỗ Hữu Châu)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 26 | Lần xem: 75 | Page: 428 | FileSize: 12.37 M | File type: PDF
of x

Đại cương Ngôn ngữ học - Tập 2: Ngữ dụng học (GS. TS. Đỗ Hữu Châu). Xuất bản năm 1993, cuốn Đại Cương Ngôn Ngữ Học đã thực sự là một tài liệu tham khảo đủ tin cậy và hữu ích cho sinh viên các khoa Ngữ văn, Ngôn ngữ, Ngoại ngữ... Trong lần xuất bản này, cuốn sách đã được đổi mới về cơ bản.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/dai-cuong-ngon-ngu-hoc-tap-2-ngu-dung-hoc-gs-ts-do-huu-chau-i3v1tq.html

Nội dung


    659500