Chuyên đề thực tập tốt nghiệp kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 67 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp kinh doanh. Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước và mọi người dân là đưa nước ta phát triển thành một nước công nghiệp, hiện đại, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghiệp thế mạnh. Tuy nhiên tiền thân nền kinh tế nước ta xuất phát từ một Quốc gia với nền nông nghiệp lâu đời. Do vậy thúc đẩy phát triển nông nghiệp cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Công nghiệp phát triển là động lực, là cơ sở cho nông.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-thuc-tap-tot-nghiep-kinh-doanh-vjcytq.html

Nội dung


 1. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Chuyên đề thực tập tốt nghiệp kinh doanh
 2. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích MỤC LỤC
 3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Lời mở đầu Trong bối cảnh nền kinh tế của các Quốc gia phát triển nh ư vũ bão. Khoa học kỹ thuật, các cuộc cách mạng công nghệ ra đời cũng nh ằm thúc đ ẩy h ơn nữa sự tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế thế giới hiện nay là nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh nên nó hoạt động rất sôi n ổi bu ộc các quốc gia luôn luôn phải tìm cách cải tiến để có th ể tồn t ại và phát tri ển. N ền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này. Hơn th ế nữa Việt Nam vừa ra nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), nên cần thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế đất nước là một yêu cầu cần thiết và cấp bách. Cụ thể, để nền kinh tế đất nước phát triển thì các DN thuộc mọi thành phần kinh t ế trong nước phải không ngừng tăng trưởng. Nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo nên thành công ở mỗi DN đó là nhân tố con người. Mỗi người với mỗi trình độ chuyên môn khác nhau sẽ giúp DN đi lên. Xã hội ngày càng phát tri ển càng cần những người có trình độ chuyên môn tay nghề cao. Vì vậy, các trường trung học, cao đẳng, đại học … đã ra đời để đào t ạo m ột l ực l ượng lao đ ộng phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Có câu “ học đi đôi với hành”. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế ngoài vốn kiến th ức đã đ ược trang bị ở trường, lớp thì việc đi thực tế tìm hiểu khảo sát, công tác tài chính, công tác kế toán tại các DN là rất quan trọng và c ần thi ết. Th ực t ập qua đó có th ể củng cố được các kiến thức đã học, hơn thế nữa có thể nắm bắt tình hình thực trạng công tác tài chính, kế toán, phân tích hoạt động kinh t ế t ại các DN. Từ đó đóng góp ý kiến giúp DN phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. Nắm bắt được tình hình tài chính, kế toán thực tế tại các DN tạo m ột n ền tảng kiến thức vững chắc, cơ sở kinh nghiệm khi ra trường, xin việc. Tự tin làm việc có hiệu quả trong tương lai.
 4. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Sau 3 tháng em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp tại Công ty TNHH Thanh Phong. Chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần:
 5. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Phần I -Tổng quan về công ty TNHH Thanh Phong Phần II - Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành ph ẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong Phần III - Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác k ế toán thành phẩm - tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Thanh Phong.
 6. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THANH PHONG A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THANH PHONG I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mục tiêu phấn đấu của Đảng, Nhà nước và mọi người dân là đưa nước ta phát triển thành một nước công nghiệp, hiện đại, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghiệp thế mạnh. Tuy nhiên tiền thân nền kinh tế nước ta xuất phát từ một Quốc gia với nền nông nghiệp lâu đ ời. Do v ậy thúc đẩy phát triển nông nghiệp cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Công nghiệp phát triển là động lực, là cơ sở cho nông nghiệp phát tri ển và ng ược l ại. V ới xu thế phát triển, hiện đại thì nước ta đang từng bước công nghi ệp hoá nông nghiệp hay cơ giới hoá nông nghiệp nông thôn: Đưa máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ của ngành công nghiệp vào để phát triển hơn nữa ngành nông nghiệp đất nước. Do vậy, mà nhu cầu thị trường về máy động lực, cày xới và các loại máy phục vụ sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp là rất lớn. Ngoài các nhà máy sản xuất trong nước hàng năm chúng ta còn ph ải nh ập khẩu hàng vạn máy các loại. Theo tài liệu của Viện cơ điện nông thôn - Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn công bố tháng 05 năm 1999 thì năng l ực ch ế tạo phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp động lực của nước ta mới đáp ứng được 17% nhu cầu. Đây chính là cơ sở, lý do kiến Công ty TNHH Thanh Phong ra đời. Công ty hoạt động với mục đích: Tăng cường vi ệc sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm sẵn có và thúc đẩy sự t ương h ỗ gi ữa các ngành trong nước. Qua khảo sát và trên thực tế th ị trường cùng v ới đi ều ki ện về vốn, kinh nghiệm kinh doanh của mình.  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THANH PHONG
 7. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích  Địa chỉ: 941 Đường Giải Phóng - Phường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội  Giấy phép thành lập 4557 GP/TLDN do Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/08/1999  Đăng ký kinh doanh : Số 072399 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành ph ố Hà Nội cấp ngày 26/08/1999  Vốn đăng ký kinh doanh: 8.100.000.000 VND (Bằng chữ: Tám tỷ một trăm triệu đồng Việt Nam)  Doanh thu trung bình hàng năm 25 tỷ đồng  Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trung bình hàng năm 5 tỷ đồng  Là một công ty đang hoạt động có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, thương mại, công nghiệp và đầu tư. đặc biệt là sản xuất và kinh doanh máy Nông nghiệp II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THANH PHONG 1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh: Công ty TNHH Thanh Phong với ngành nghề kinh doanh là sản xuất, láp ráp, mua bán các động cơ Diesel phục vụ công, nông, lâm, ngư nghiệp. Do khoa học kỹ thuật luôn luôn phát triển và đ ạt đ ược nhi ều thành t ựu chính vì thế mà ngành hàng máy móc thiết bị của Công ty luôn có những cải tiến, phát minh mới khiến chúng ngày càng hiện đại, tiện dụng và cho hiệu quả sử dụng cao. Do vậy, mà công ty luôn luôn ph ải tìm tòi, sáng t ạo cũng như nắm bắt kịp thời các thông tin khoa học, thông tin th ị tr ường nhu c ầu v ề các loại máy này để có một chiến lược kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhanh, có hiệu quả các nhu cầu của thị trường, đưa khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp. Với đặc điểm nh ư vậy nên tập h ợp khách hàng của công ty là các Doanh nghiệp kinh doanh th ương m ại, các h ộ kinh
 8. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích doanh, người tiêu dùng cuối cùng… Hiện nay, Công ty có kho ảng 500 b ạn hàng thường xuyên đều là những người mua hàng với số lượng lớn về đ ể bán. Mạng lưới khách hàng của Công ty phân bố trên c ả n ước, tr ải dài t ừ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau Sản phẩm của Công ty đến tay người tiêu dùng trong cả nước theo m ột kênh phân phối khá ngắn (qua một trung gian thương mại). Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh về giá cho sản phẩm của Công ty. * Chức năng: Công ty TNHH Thanh Phong đăng ký kinh doanh đa ngành nh ưng hiện tại Công ty chủ yếu hoạt động với chức năng nhập khẩu l ắp ráp đ ộng cơ Diesel các loại phục vụ công, nông, lâm, ngư nghiệp. Cung cấp các máy động lực cho các bạn hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước bằng việc nhập khẩu thành phẩm từ nước ngoài hoặc nh ập khẩu linh kiện phụ tùng về lắp ráp thành sản phẩm nguyên chiếc. * Đặc điểm sản phẩm: Các sản phẩm do Công ty TNHH Thanh Phong sản xuất - l ắp ráp là các loại máy móc phục vụ sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp như Động cơ Diesel từ 4 đến 30 mã lực, máy cầy, máy xới ... * Quy trình sản xuất: Dây chuyền công nghệ sản xuất máy móc phục vụ cho Nông - Lâm - Ngư nghiệp được lựa chọn trên cơ sở các yêu cầu về chất lượng sản ph ẩm, về mặt bằng nhà xưởng và các tính năng kỹ thuật khác, như tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường....
 9. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Sơ đồ 1: Qui trình công nghệ Mô tả Sơ đồ công nghệ B1: Thiết kế kỹ thuật: Đây là bước quan trọng để tạo ra sản phẩm s ẽ được hình thành bởi các chuyên gia dựa trên các công nghệ sẵn có của công ty, dựa trên cơ sở kinh nghiệm lâu năm của công ty cũng như của các chuyên gia. B2: Sản xuất linh kiện: Đây là các loại máy móc chuyên d ụng nh ư máy cán, máy tiện, máy phay, máy ép thuỷ lực... để sản xuất ra các linh kiện, các chi tiết của các loại sản phẩm phục vụ cho dây chuyền lắp rắp B3: Dây chuyền lắp rắp máy: Đây là h ệ thống dây chuy ền kép kín, l ắp rắp các chi tiết rời thành các sản phẩm thành hoàn chỉnh. B4. Hệ thống chạy thử và rà trơn : Đây là băng chuyền chạy thử hiện đại kiểm tra vòng quay/phút, công suất và tiêu hao nhiên liệu của s ản ph ẩm trước khi đưa ra thị trường sử dụng. B5: Sơn hoàn thiện sản phẩm: Đây là h ệ thống sơn kép kín, đ ược thi ết kế trong phòng kín và được hoàn thiện ra đến khâu đóng gói.
 10. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích *Nhiệm vụ: Với chức năng hoạt động như vậy thì công ty có những nhiệm vụ như: - Bản toàn phát triển vốn góp. Tức kinh doanh ph ải có lãi, t ạo đi ều ki ện mở rộng thị trường thị phần, tăng hơn nữa doanh thu lợi nhuận cho Công ty. - Cung cấp hàng hoá thuộc lĩnh vực kinh doanh của mình cho th ị trường bằng các nguồn đảm bảo chất lượng (ví dụ nhập khẩu). - Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động - Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ khác đối với nhà nước. - Thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế, ngoại thương đã kí. - Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm của Công ty. - Chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của nhà nước có liên quan tới hoạt động của Công ty. 2. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty có cơ cấu tổ chức theo chức năng gồm Giám đ ốc, Phó Giám đ ốc, các Phòng chức năng được mô tả theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
 11. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích - Ban giám đốc: Gồm các thành viên góp vốn là bộ ph ận đ ầu não quy ết định toàn bộ hoạt động, sản xuất, kinh doanh của công ty. Sau khi có đ ược những thông tin đã được chọn lọc phân tích từ Giám đốc công ty thì Ban giám đốc họp và phân tích nghiên cứu lại thông tin để đ ưa ra quy ết đ ịnh, xây d ựng kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển công ty. Ch ịu trách nhi ệm đầu tiên với cơ quan pháp luật Nhà nước. - Giám đốc: Là người điều hành tổng thể hoạt động công ty. Th ừa hành mệnh lệnh của Ban giám đốc, chỉ đạo công việc các phòng ban ra quy ết đ ịnh trong phạm vi quyền hạn của mình. Phối hợp chặt chẽ hoạt động các phòng sao cho nhịp nhàng. Tập hợp và xử lý thông tin từ các phòng và chuy ển lên cho Ban giám đốc. - Phòng kỹ thuật: gồm các chuyên viên và công nhân k ỹ thuật có nhi ệm vụ kiểm tra hàng hoá nhập khẩu về có đúng quy cách hợp đồng không. Ch ỉ đạo kỹ thuật theo thiết kế, sửa chữa những hỏng hóc trong th ời gian bảo hành cho khách hàng…. Nắm bắt các khoa học kỹ thuật m ới ph ản ánh với Giám đốc công ty để đưa ra các quyết định kinh doanh m ặt hàng cho phù h ợp với thị trường. - Phòng kinh doanh: tổ chức thu thập xử lý phân tích các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như kế toán, tài chính, ho ạt đ ộng kinh doanh, xu thế những biến động của thị trường. Phân tích nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại của một thương vụ từ có kinh nghiệm cho những thương vụ sau. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và lập bản báo cáo chuyển cho Giám đốc xem xét và là cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Ban giám đốc. - Phòng hành chính: Là bộ phận xem xét, nghiên cứu các văn bản, quy ết định của nhà nước cũng như của công ty có phù h ợp không, phân tích các th ủ tục, điều khoản trong hợp đồng thương mại, các thủ tục với đối tác là: người mua, người bán, ngân hàng, cơ quan nhà nước… Đồng thời cũng là bộ phận
 12. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích quản lý nhân sự của công ty, quản lý các quỹ lương, thưởng, phúc lợi … sử dụng lao động sao cho hiệu quả. - Phòng kế toán: Quản lý tài sản, nguồn vốn của công ty. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh như: nhập khẩu hàng hoá, bán buôn, bán lẻ hàng hoá, chi phi kinh doanh, nhập xuất tồn hàng hoá, thanh toán công nợ, xác định kết quả kinh doanh. Cuối kỳ lập báo cáo tài chính giúp Giám đốc nắm bắt được tình hình tài chính, kế toán của công ty để xem xét công ty làm ăn có hiệu quả hay không, là một cơ sở giúp Ban giám đốc hoạch định phương hướng, kế hoạch cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 2 năm (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Năm So sánh Chỉ tiêu TT 2005 2006 Tiền KH TH KH TH % 1 Tổng doanh thu 44.120 48.564 51.360 54.937 6.373 13,1 2 Tổng chi phí, giá thành 43.770 48.136 50.890 54.417 6.281 13,0 3 Nộp ngân sách NN 7.123 8.535 9.194,6 10.420 1.987 22,1 Trong đó: Thuế GTGT 1. 3.712 4.535,2 4.681 5.298,3 Thuế NK 2. 3.310 3.877,1 4.379 4.973,2 Thuế TNDN 3. 98 119,84 131,6 145,6 Thuế môn bài 4. 3 3 3 3 4 Tổng lợi nhuận sau 252 308,16 338,4 374,4 66,2 21,5 thuế Thu nhập bình quân 1,20 1,42 1,45 1,87 5 một lao động/ 1tháng (Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty TNHH Thanh Phong năm 2005, 2006) Dựa vào bảng phân tích kết quả phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thanh Phong trong hai năm 2005 và 2006, có th ể thấy được sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2006 so với 2005. Cụ thể là: Doanh thu tăng 6.373 triệu đồng về số tiền và 13,1%
 13. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích về tỷ lệ; Trong khi đó tổng chí phí, giá thành cũng tăng nhưng ở mức th ấp hơn cả về số tiền (6.281 triệu đồng) và tỷ lệ (13,0%); Như vậy, có th ể th ấy tỷ lệ tăng doanh thu (13,1%) cao hơn tỷ lệ tăng về tổng chí phí, giá thành (13,0%) và dẫn đến lợi nhuận sau thuế đã tăng rõ rệt 66,2 triệu đồng về s ố tiền và 21,5% về tỷ lệ. Điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh trong năm 2006 của Công ty là cao hơn so với
 14. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Hình thức tổ chức công tác kế toán: tập trung Tổ chức bộ máy kế toán bao gồm: 01 Kế toán trưởng; 01 k ế toán tổng hợp; Kế toán thuế: 02 người; Kế toán công nợ và bán hàng: 04 người; K ế toán vật tư, hàng hoá: 04 người; Kế toán vốn quỹ tiền mặt: 02 ng ười; K ế toán chi phí và KQSXKD: 02 người. Toàn bộ nhân viên phòng k ế toán đ ều có trình độ Cao đẳng và Đại học trở lên. Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán – Công ty TNHH Thanh Phong - Hình thức kế toán : Công ty áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ. Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kết toán trong bộ máy k ế toán của công ty: - Kế toán trưởng : Là người giúp việc cho Giám đốc về tổ chức điều hành bộ máy kế toán, là người chịu trách nhiệm chung về báo cáo tài chính của công ty. Xét duyệt, kiểm tra các công việc liên quan đến kế toán tài chính của công ty. - Kế toán tổng hợp: : Là người trợ lý cho kế toán trưởng giúp t ổng h ợp số liệu lập các báo cáo thuế, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính đưa lên kế toán trưởng xem xét và ký duyệt.
 15. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích - Kế toán thuế: Thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước, hạch toán các loại thuế phát sinh. Theo dõi chi tiết trên các sổ thuế 13311, 13312, 3331 … - Kế toán bán hàng và công nợ: Nhiệm vụ theo dõi doanh thu bán hàng và các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán. Theo dõi sát đ ể có k ế hoạch thu tiền và trả tiền kịp thời hợp lý tránh tình tr ạng ứ đ ọng v ốn và tăng khả năng lạm dụng vốn của người bán. Theo dõi và quản lý trên các s ổ chi tiết TK511, TK 131, TK 331. - Kế toán vật tư, hàng hoá: Ghi chép phản ánh các nghiệp v ụ có liên quan đến vật tư hàng hoá trong kho cũng như đang đi đường của công ty. Xem xét tình hình nhập xuất tồn, mở sổ chi tiết vật tư hàng hoá, bảng tổng h ợp nhập - xuất - tồn. - Kế toán vốn quỹ tiền mặt: Hạch toán kế toán tình hình vốn kinh doanh của công ty: biến động vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chia theo vốn góp. Tình hình biến động của quỹ tiền mặt: thu chi của công ty vì khách hàng ch ủ yếu thanh toán với công ty bằng tiền mặt (nh ưng thanh toán với ng ười bán chủ yếu qua ngân hàng bằng việc mở L/C), tổng hợp và theo dõi trên s ổ qu ỹ tiền mặt. - Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh: Tập hợp và ph ản ánh các chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cu ối kỳ k ết chuyển chi phí, doanh thu, giá vốn để xác định kết quả kinh doanh. II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ SỔ KẾ TOÁN 1. Hình thức kế toán: Công ty TNHH Thanh Phong là một doanh nghiệp sản xuất có quy mô nhỏ và quy trình khép kín. Doanh nghiệp hiện đang áp dụng hình th ức k ế toán chứng từ ghi sổ với sơ đồ như sau: Sơ đồ 4: Sơ đồ hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
 16. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Chính sách kế toán của công ty : + Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch. + Chế độ kế toán hiện hành công ty đang áp dụng: theo quyết định số 1141 –TC/QĐ/CĐKTngày 01/11/1995 của Bộ Tài Chính và vận dụng chu ẩn mực kế toán theo thông tư 89. + Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Kê khai thường xuyên. + Phương pháp tính giá gốc hàng tồn kho và hàng xuất bán : ph ương pháp bình quân gia quyền. + Phương pháp khấu hao : khấu hao theo phương pháp bình quân. + Tỷ giá ghi sổ: tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại t ệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. 2. Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán a) Hạch toán ban đầu * Các chứng từ sử dụng : - Hoá đơn GTGT, Hoá đơn bán hàng - Phiếu thu - Phiếu chi - Giấy đề nghị tạm ứng - Biên lai thu tiền - Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Phiếu xuất kho, phiếu nhập kho - Thẻ kho - Bảng chấm công - Bảng thanh toán tiền lương - Hoá đơn tiền điện - Hoá đơn tiền nước - Hoá đơn cước vận chuyển, bốc xếp
 17. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích - Biên bản thanh lý TSCĐ……. * Trình tự luân chuyển chứng từ của một số loại chứng từ chủ yếu:
 18. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Sơ đồ 5: Trình tự luân chuyển phiếu thu Trách nhiệm Người Kế toán Kế toán Thủ quỹ Công việc nộp tiền trưỏng thanh toán 1.Đề nghị được nộp tiền (1) 2. Lập phiếu thu (2) 3. Ký phiếu thu (3) 4. Thu tiền (4) 5. Ghi sổ (5) 6. Bảo quản và lưu trữ (6) * Ưu, nhược điểm: - Ưu điểm : kiểm soát chặt chẽ về mặt lợi ích. - Nhược điểm : nếu vắng KT trưởng thì không thu được tiền
 19. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Sơ đồ 6: Trình tự luân chuyển phiếu chi Luân chuyển Người Kế toán Thủ Kế Thủ nhận trưởng thanh toán quỹ Công việc tiền đơn vị trưởng toán 1. Đề nghị chi (1) 2. Duyệt chi (2) (3) 3. Lập phiếu chi (4) 4. Ký phiếu chi (5) (6) 5. Chi tiền (7) 6. Ghi sổ (8) 7. Bảo quản và lưu trữ (9) *Ưu nhược điểm: +Ưu điểm: trình tự luân chuyển ngắn đảm bảo tính kiểm tra, xét duyệt. + Nhược điểm : không thuận lợi về mặt thời gian và nhân sự.
 20. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đào Ngọc Bích Sơ đồ 7: Trình tự luân chuyển phiếu xuất kho
494201

Tài liệu liên quan


Xem thêm