Chuyên đề: Sử dụng GTLN, GTNN của hàm số

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 7 | FileSize: 0.64 M | File type: PDF
of x

Chuyên đề: Sử dụng GTLN, GTNN của hàm số. Tài liệu giảng dạy về toán đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới toán học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-su-dung-gtlna-gtnn-cua-ham-so-o0j0tq.html

Nội dung


  1. www.laisac.pge.tl  S Ử D Ụ  G G IÁ T RỊ L Ớ  N H  T , G I  T RỊ N H  N H  T C Ủ  H ÀM S Ố  SỬ  DỤ N  GI Á TR Ị LỚ N NH ẤT,  GI Á TR Ị NH Ỏ NH Ấ T CỦ A HÀ M SỐ   S  D  N G G  T  L  N  N  Ấ T  G Á  T  N  Ỏ  N  Ấ  C  A  H  ỤN I  R  Ớ H Ấ  I R  H H Ấ  Ủ Ố À  S  ĐỂ CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC, GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH  Lê Anh Tuấn­ Chuyên Vĩnh Phúc
  2. Chân thành cảm ơn bạn có nickname : yenvp93@gmail.com gửi đến www.laisac.page.tl
597190

Tài liệu liên quan


Xem thêm