of x

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 10 | Page: 3 | FileSize: M | File type: RTF
10 lần xem

CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH. Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: nhóm oxi - lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-nhom-oxi-luu-huynh-khtvtq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện CHUYÊN ĐỀ: NHÓM OXI - LƯU HUỲNH trong danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở được giới thiệu bởi user trunghoccoso đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .RTF, cùng danh mục còn có chuyên đề hóa học,bài tập hóa học, trắc nghiệm hóa học , ôn thi môn hoá, đề thi thử môn hóa ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: nhóm oxi - lưu huỳnh', tài liệu phổ quát, hóa học dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o S + H 2  H 2 S → t, bên cạnh đó 1, nói thêm o S + O2  SO2 → t, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó SO2 + 2 H 2 S  2 H 2O + 3S ↓ →, bên cạnh đó 3, bên cạnh đó SO2 + Br2 + H 2O  H 2 SO4 + 2 HBr →,còn cho biết thêm 4, cho biết thêm Fe + S  FeS →, nói thêm là 5, tiếp theo là FeS + H 2 SO4  FeSO4 + H 2 S →, cho biết thêm 6, nói thêm là FeS + 2 HBr  H 2 S + FeBr2 → Hoặc 4 FeS2 + 11O2  8SO2 + 2 Fe2O3 →, cho biết thêm 7, ngoài ra ˆ ˆVˆO ˆ 2 SO2 + O2 ˆ ˆ400o5ˆˆˆ 2 SO3 2 ˆC, nói thêm là 8, cho biết thêm SO2 + Cl2 + 2 H 2O  2HCl + H 2 SO4 →, ngoài ra 9,còn cho biết thêm SO3 + H 2O  H 2 SO4 →, bên cạnh đó 10, tiếp theo là 2 H 2 SO4 dd + S  3SO2 ↑ +2 H 2O →, nói thêm là 11, nói thêm H 2 SO4 + H 2 S  SO2 ↑ +2 H 2O + S ↓ → Hoặc 2 H 2 SO4 dd + Cu  CuSO4 + SO2 ↑ +2 H 2O → Hoặc o 2 H 2 SO4 dd + C  CO2 + 2 SO2 ↑ +2 H 2O → t Hoặc o 5 H 2
  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH o S + H 2  H 2 S → t 1. o S + O2  SO2 → t 2. SO2 + 2 H 2 S  2 H 2O + 3S ↓ → 3. SO2 + Br2 + H 2O  H 2 SO4 + 2 HBr → 4. Fe + S  FeS → 5. FeS + H 2 SO4  FeSO4 + H 2 S → 6. FeS + 2 HBr  H 2 S + FeBr2 → Hoặc 4 FeS2 + 11O2  8SO2 + 2 Fe2O3 → 7. ˆ ˆVˆO ˆ 2 SO2 + O2 ˆ ˆ400o5ˆˆˆ 2 SO3 2 ˆC 8. SO2 + Cl2 + 2 H 2O  2HCl + H 2 SO4 → 9. SO3 + H 2O  H 2 SO4 → 10. 2 H 2 SO4 dd + S  3SO2 ↑ +2 H 2O → 11. H 2 SO4 + H 2 S  SO2 ↑ +2 H 2O + S ↓ → Hoặc 2 H 2 SO4 dd + Cu  CuSO4 + SO2 ↑ +2 H 2O → Hoặc
  2. o 2 H 2 SO4 dd + C  CO2 + 2 SO2 ↑ +2 H 2O → t Hoặc o 5 H 2 SO4 dd + 2 P  2 H 3 PO4 + 5SO2 ↑ +2 H 2O → t Hoặc SO2 + 2 NaOH  Na2 SO3 + H 2O → 12. 3 Na2 SO3 + 2 KMnO4 + H 2O  2 MnO2 + 3Na2 SO4 + 2 KOH → 13. Na2 SO3 + H 2 SO4  Na2 SO4 + H 2O + SO2 ↑ → Hoặc to 4 Na2 SO3  Na2 S + 3 Na2 SO4 → Hoặc Na2 SO4 + BaCl2  2 NaCl + BaSO4 ↓ → 14. NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl ↓ → 15. FeS + 2 HCl  H 2 S ↑ + FeCl2 → 16. H 2 S + 4Cl2 + 4 H 2O  H 2 SO4 + 8 HCl → 17. 4 HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 ↑ +2 H 2O → 18. 16 HCl + 2 KMnO4  2MnCl2 + 5Cl2 + 2 KCl + 8H 2O → Hoặc 14 HCl + K 2Cr2O7  3Cl2 + 2CrCl3 + 2 KCl + 7 H 2O → Hoặc o 3Cl2 + 6 KOH dd  5 KCl + KClO3 + 3H 2O → t 19. 2 KClO3  2 KCl + 3O2 ↑ → MnO2 to 20. FeS + 2 HCl  FeCl2 + H 2 S ↑ → 21. H 2 S + Cl2  S ↓ +2 HCl → 22. H 2 SO4 + H 2 S  SO2 + 2 H 2O + S ↓ → Hoặc H 2 S + 4Cl2 + 4 H 2O  H 2 SO4 + 8HCl → 23. H 2 S + H 2 SO4  SO2 + 2 H 2O + S ↓ → 24.
  3. 2 H 2 S + 3O2  2 SO2 + 2 H 2O → Hoặc S + 6 HNO3dd  H 2 SO4 + 6 NO2 ↑ +2 H 2O → 25. 3 NO2 + H 2O  2 HNO3 + NO → 26. 4 NO2 + 2 H 2O + O2  4 HNO3 → Hoặc o 2 H 2 SO4 dd + Cu  CuSO4 + SO2 ↑ +2 H 2O → t 27. H 2 SO4 + CuO  H 2O + CuSO4 → Hoặc H 2 SO4 + Cu (OH ) 2  CuSO4 + 2 H 2O → Hoặc CuSO4 + Ba ( NO3 ) 2  BaSO4 ↓ +Cu ( NO3 ) 2 → 28. 1 to Cu ( NO3 ) 2  CuO + 2 NO2 ↑ + O2 ↑ → 2 29. SO2 + Br2 + 2 H 2O  H 2 SO4 + 2HBr → 30.
376182

Sponsor Documents