Chuyên đề luyện thi đại học - Giải tích và đại số tổ hợp

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 5 | Page: 287 | FileSize: 4.73 M | File type: PDF
of x

Chuyên đề luyện thi đại học - Giải tích và đại số tổ hợp. Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số : Chiều biến thiên của hàm số . cực trị , giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số . Tiếp tuyến, tiệm cận, ( đứng và ngang) của đồ thị hàm số . Tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước, tương giao giữa hai đồ thị.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-luyen-thi-dai-hoc-giai-tich-va-dai-so-to-hop-so42tq.html

Nội dung


    717290

    Tài liệu liên quan


    Xem thêm