Chuyên đề 04: Dao động điện - Sóng điện từ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 44 | Page: 10 | FileSize: 0.52 M | File type: DOCX
of x

Chuyên đề 04: Dao động điện - Sóng điện từ. Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Vật lý, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chuyên đề Dao động điện - Sóng điện từ dưới đây. Nội dung chuyên đề giới thiệu đến các bạn 95 câu hỏi bài tập trắc nghiệm về dao động điện, sóng điện từ. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuyen-de-04-dao-dong-dien-song-dien-tu-3hy8tq.html

Nội dung


Chuyên đề 04: DAO ĐỘNG ĐIỆN – SÓNG ĐIỆN TỪ Câu 1:Chọn phương án sai khi nói về bổ sung năng lượng cho mạch: A. Sau mỗi chu kì, mạch được bổ sung đúng lúc một năng lượng lớn hơn hoặc bằng năng lượng đã tiêu hao. B. Để bổ sung năng lượng người ta sử dụng máy phát dao động điều hoà. C. Dùng nguồn điện không đổi cung cấp năng lượng cho mạch thông qua tranzito. D. Máy phát dao động điều hoà dùng tranzito là một mạch tự dao động để sản ra dao động điện từ cao tần. Câu 2:Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp năng lượng điện trường trong tụ bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là: A. B. . C. . D. . Câu 3:Dụng cụ nào sau đây khác loại với các dụng cụ còn lại A. Đài phát thanh B. Đài thu thanh C. Điện thoại di động D. Ti vi Câu 4:Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc c = 3.108 m/s B. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi D. Sóng điện từ là sóng ngang Câu 5:Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được A. từ đến B. từ đến C. từ đến D. từ đến Câu 6:Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C’ bằng A. 3C. B. 4C. C. C. D. 2C. Câu 7:Một mạch LC thu được sóng điện từ có bước sóng , người ta mắc một tụ C’ bằng C song song với C. Hỏi mạch thu được sóng là bao nhiêu? A. / B. 2 C. D. 1/2 Câu 8:Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điệ n thế giữa hai đầu cuộn dây tại một thời điểm nào đó, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I0 là : A. B. C. D. Câu 9:Đối với sự lan truyền sống điện từ thì A. vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng. B. vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với vectơ cường độ điện trường . C. vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với phương truyền sóng D. vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ cảm ứng từ Câu 10: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch B. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì d ao động riêng của mạch C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch D. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch Câu 11: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 4 lần thì tần số dao động của mạch A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Không đổi. D. Tăng 4 lần Câu 12: Người ta dùng cách nào sau đây để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó A. Tăng thêm điện trở của mạch dao động. B. Dùng máy phát dao động điện từ điều hòa với các thông số phù hợp. C. Đặt vào mạch một điện áp thế xoay chiều. D. Đặt vào mạch một hiệu điện thế không đổi. Câu 13: Khi đang nghe đài phát thanh mà có người cắm hoặc rút bếp điện, bàn là thì nghe thấy tiếng kêu xẹt xẹt trong loa vì : A. Chập mạng điện trong gia đình B. Nguồn điện vào đài chập chờn C. Chưa thể giải thích được D. Do có hiện tượng phóng tia lửa điện tạo thành sóng điện từ gây nhiễu anten, tác động đến đài Câu 14: Công thức tính năng lượng của mạch dao động điện từ LC là A. W = Q/2L B. W = Q/L C. W = Q/C D. W Q/2C Câu 15: Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì A. phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu C. Phụ thuộc vào cả L và C B. Phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C D. Phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L Câu 16: Sóng nào sau đây được dùng trong truyền hình bằng sóng vô tuyến điện? A. sóng dài C. sóng cực ngắn B. sóng trung D. sóng ngắn, sóng cực ngắn Câu 17: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây? A. Hiện tượng từ hoá. C. Hiện tượng điện từ. B. Hiện tượng tự cảm. D. Hiện tượng cộng hưởng điện. Câu 18: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng Câu 19: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 thì tần số dao động điện từ trong mạch là A. B. C. D. Câu 20: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau /2 B. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian Câu 21: Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu A. Sóng cực ngắn vì chúng có năng lượng bé B. Sóng trung vì sóng trung cũng có khả năng truyền đi xa nhất là ban đêm C. Sóng dài vì sóng dài có năng lượng lớn nhất. D. Sóng dài Câu 22: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường c ủa điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì B. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trư ờng luôn luôn dao động lệch pha nhau /2. D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha Câu 23: Điện tr ường xoáy là điện trường A. của các điện tích đứng yên B. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ C. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi D. có các đường sức không khép kín Câu 24: Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện? A. q cùng pha với i. C. q ngược pha với i. B. i trễ pha so với q D. q trễ pha so với i. Câu 25: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì d ao động riêng của mạch B. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. C. Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch D. Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạc Câu 26: Trong dao động điện từ chu kỳ T của mạch LC. Năng lượng điện từ trường A. biến thiên với chu kì bằng 2 T C. biến thiên với chu kì bằng T B. biến thiên với chu kì bằng T/2 D. ko biến thiên đhòa Câu 27: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch (tầng) A. tách sóng B. khuếch đại C. phát dao động cao tần D. biến điệu Câu 28: Cho một quả cầu tích điện là q dao động với tần số là f. Hỏi tần số của sóng điện từ mà máy có thể phát ra là bao nhiêu? A. 2f B. tần số f Câu 29: Tìm phát biểu sai về sóng điện từ A. Sóng điện từ mang năng lượng tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số B. Sóng điện từ là sóng ngang C. Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa D. Giống như sóng cơ học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Câu 30: Một sự kiện có thể truyền từ Mỹ về Việt Nam thông qua sóng điện từ nhờ A. Do sóng điện từ truyền thẳng C. Hiện tượng phản xạ B. nhờ hiện tượng khúc xạ D. Bắt buộc phải nhờ vệ tinh Câu 31: Trong một mạch dao động LC, điện tích trên một bản tụ biến thiên theo phương trình . Như vậy: A. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau B. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều ngược nhau. C. Tại các thời điểm T/4 và 3T/4, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau D. Tại các thời điểm T/2 và T, dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại, chiều như nhau Câu 32: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì điều nào sau đây chưa đúng? A. cường độ điện trường biến thiên cùng tần số với cảm ứng từ B. cường độ điện trường biến t hiên cùng pha với cảm ứng từ C. cường độ điện trường biến thiên cùng biên độ với cảm ứng từ D. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền sóng Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể? A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện. B. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm. Câu 34: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là A. B. C. D. Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ? A. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân không B. Điện tích dao động bức xạ ra sóng điện từ ra sóng điện từ dao động tần số 2f bằng 2 lần tần số dao động của điện tích. C. Một điện tích điểm dao động theo phương thẳng đứng sẽ tạo ra sóng điện từ lan truyền trong không gian D. Điện tích dao động bức xạ ra sóng điện từ ra sóng điện từ dao động tần số 2f bằng 1/2 lần tần số dao động của điện tích Câu 36: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường? A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy B. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy C. Điện trường và từ trường là hai thành phần độc lập của một trường thống nhất gọi là điện từ trừơng D. Điện trường và từ trường là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trừơng Câu 37: Chọn câu chưa đúng trong các câu sau khi nói về sóng vô tuyến: A. Sóng càng dài thì năng lượng sóng càng bé B. Sóng dài được sử dụng liên lạc, khảo sát dưới nước C. Sóng ngắn có năng lượng lớn hơn sóng trung D. Ban ngày sóng trung truyền xa hơn ban đêm Câu 38: Tìm kết luận đúng về trường điện từ A. Vì trong lòng tụ không có dòng điện nên dòng điện dịch và dòng điện dẫn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều B. Điện trường trong tụ biến thiên sinh ra một từ trường như từ trường của một nam châm hình chữ U C. Dòng điện dịch ứng với sự dịch chuyển của các điện tích trong lòng tụ D. Sự biến thiên của điện trường giữa các bản tụ điện (nơi không có dây dẫn) sinh ra một từ trường tương đương với từ trường do dòng điện trong dây d ẫn nối với tụ Câu 39: Tần số dao động của mạch LC tăng gấp đôi khi: A. Điện dung tụ tăng gấp đôi C. Độ tự cảm của cuộn dây tăng gấp đôi B. Chu kì giảm một nửa D. Điên dung giảm còn 1 nửa Câu 40: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng thì A. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường. B. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích của tụ điện C. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không D. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây Câu 41: Tìm phát biểu sai về mạch LC với sóng điện từ A. Để phát sóng điện từ ta kết hợp một ăngten với mạch dao động của một máy phát dao động B. Để thu sóng điện từ người ta áp dụng hiện tượng cộng hưởng C. Ăngten là một mạch LC đặc biệt, hoàn toàn hở, với dây trời và mặt đất đóng vai trò hai bản tụ C D. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm một ăngten thu kết hợp với một mạch dao động LC có L và C không đổi Câu 42: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức A. Imax = Umax B. Imax = Umax C. Imax = . D. Imax = Umax. Câu 43: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? A. Một điện tr ường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ tr ường xoáy B. Một từ tr ường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra D. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường Câu 44: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai A. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương B. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng C. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không D. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường Câu 45: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng)của mạch lúc này bằng A. 2f. B. 4f. C. f/2 D. f/4 Câu 46: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2 f. B. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại. C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f. D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại. Câu 47: Độ lệch pha giữa dòng điện xoay chiều trong mạch LC và điện tích biến thiên trên tụ là: A. B. C. D. Câu 48: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại. B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f. C. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2 f D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại Câu 49: Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì A. Năng lượng tt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch B. Năng lượng đt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. C. Năng lượng đt tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằn g chu kì dao động riêng của mạch. D. Năng lượng tt tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch. Câu 50: Sóng điện từ A. là sóng dọc hoặc sóng ngang B. là điện từ trường lan truyền trong không gian. C. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương D. không truyền được trong chân không. Câu 51: Trong mạch dao động LC lí tưởng thì cảm ứng từ trong trong cuộn dây A. ngược pha với điện tích ở tụ điện. C. sớm pha so với điện tích ở tụ điện. B. trễ pha so với điện tích ở tụ điện D. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện. Câu 52: Trong DĐ điện từ tần số f của mạch LC, từ trường trên tụ biến thiên điều hòa với tần số A. ko biến thiên B. f/2 C. 2f D. f Câu 53: Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch A. ngược pha với điện tích ở tụ điện. C. Cùng pha từ trường.trong cuộn dây B. cùng pha với điện điện tích ở tụ điện. D. trễ pha so với điện tích ở tụ điện. Câu 54: Chọn tính chất không đúng khi nói về mạch dao động LC A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung B. Dao động trong mạch LC là dao động tự do vì năng lượng điện trường và từ trường biến thiên qua lại với nhau. C. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm L D. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện C. Câu 55: Tìm phát biểu sai về sóng vô tuyến A. Sóng dài ít bị nước hấp t hụ, dùng để thông tin dưới nước ... - tailieumienphi.vn 989209