CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Tham khảo tài liệu 'chương iv: dao động và sóng điện từ', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-iv-dao-dong-va-song-dien-tu-88c0tq.html

Nội dung


  1. CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Dao động điện từ * Điện tích tức thời q = q0cos(t + ) q q0 * Hiệu điện thế (điện áp) tức thời u   cos(t   )  U 0cos(t   ) CC  * Dòng điện tức thời i = q’ = -q0sin(t + ) = I0cos(t +  + ) 2  * Cảm ứng từ: B  B0cos(t    ) 2 1 Trong đó:   là tần số góc riêng LC T  2 LC là chu kỳ riêng 1 là tần số riêng f 2 LC q0 I 0   q0  LC q0 I L  0   LI 0  I 0 U0  C C C q2 1 1 * Năng lượng điện trường: Wđ  Cu 2  qu  2C 2 2 2 q0 cos 2 (t   ) Wđ  2C 2 1 2 q0 sin 2 (t   ) * Năng lượng từ trường: Li  Wt  2C 2 * Năng lượng điện từ: W=Wđ  Wt q2 1 1 1 W  CU 02  q0U 0  0  LI 02 2C 2 2 2 Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc , tần số f và chu kỳ T thì Wđ và Wt biến thiên với tần số góc
  2. 2, tần số 2f và chu kỳ T/2 + Mạch dao động có điện trở thuần R  0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất:  2C 2U 0 2 U 02 RC 2 P I R R 2L 2 + Khi tụ phóng điện thì q và u giả m và ngược lại + Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện chạy đến bản tụ mà ta xét. 2. Sự tương tự giữa dao động điện và dao động cơ Đại lượng Đại lượng Dao động cơ Dao động điện cơ điện x” +  2x = 0 q” +  2q = 0 x q 1 k  v i  LC m m L x = Acos(t + ) q = q0cos(t + ) v = x’ = -Asin(t i = q’ = -q0sin(t 1 k C + ) + )
  3. v i A2  x 2  ( ) 2 q0  q 2  ( ) 2 2 F u   µ R W=Wđ + Wt W=Wđ + Wt 1 12 Wđ = mv2 Wt = Li Wđ Wt (WC) 2 2 2 1 Wđ = q kx2 Wt = Wt Wđ (WL) 2 2C 3. Sóng điện từ Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch. v Bước sóng của sóng điện từ    2 v LC f Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax và C biến đổi từ CMin  CMax thì bước sóng  của sóng điện từ phát (hoặc thu) Min tương ứng với LMin và CMin Max tương ứng với LMax và CMax
588426