of x

Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 79 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
79 lần xem

Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH. Hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-6-nhom-oxi-bai-tap-chuong-oxi-luu-huynh-446ptq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới mọi người thư viện Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH trong chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi thành viên trunghocphothong đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 2 page , thuộc định dạng .DOC, cùng thể loại còn có khoa học tự nhiên, hóa học, nhóm Halogen, phân nhóm chính, nhóm oxi-lưu huỳnh ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Hòa tan 10g hẩu lốn muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3, bên cạnh đó Dung dịch thu được phản ứng, ngoài ra hoàn toàn với 1, nói thêm là 58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4, nói thêm là Thành phần % theo khối lượng, bên cạnh đó của Fe2(SO4)3 trong hẩu lốn ban đầu Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH, kế tiếp là Câu 1: Cho 7, nói thêm 8g hẩu lốn Mg và MgCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư, cho biết thêm thu được 4,còn cho biết thêm 48 lit hốn hợp khí ở đktc, thêm nữa Phần trăm khối lượng Mg trong hẩu lốn ban đầu là: A, bên cạnh đó 15, bên cạnh đó 38 % B, ngoài ra 30, thêm nữa 76 % C, bên cạnh đó 61, nói thêm 54 % D,còn cho biết thêm 46, kế tiếp là 15 %, nói thêm Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 8, thêm nữa 96 lit khí H2S ở đktc rồi cho sản phẩm khí sinh ra vào 80 ml,còn cho biết thêm dung dịch NaOH 25% (d=1, cho biết thêm 28 g/ml, cho biết thêm Số mol muối tạo nên là: A, nói thêm Na2SO3 (0, kế tiếp là 24) và NaHSO3 (0, tiếp theo là 16) B, tiếp theo là Na2SO3 (0, nói thêm là 4) C, nói thêm Na2SO3 (0, tiếp theo là 16) và NaHSO3 (0,còn cho biết thêm 24) D, ngoài ra NaHSO3 (0, nói thêm là 08), tiếp theo là Câu 3: Hòa tan 10g hẩu lốn muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3, nói thêm D
  1. Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH Câu 1: Cho 7.8g hỗn hợp Mg và MgCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4.48 lit hốn hợp khí ở đktc. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là: A. 15.38 % B. 30.76 % C. 61.54 % D. 46.15 % Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 8.96 lit khí H2S ở đktc rồi cho sản phẩm khí sinh ra vào 80 ml dung dịch NaOH 25% (d=1.28 g/ml. Số mol muối tạo thành là: A. Na2SO3 (0.24) và NaHSO3 (0.16) B. Na2SO3 (0.4) C. Na2SO3 (0.16) và NaHSO3 (0.24) D. NaHSO3 (0.08) Câu 3: Hòa tan 10g hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với 1.58g KMnO4 trong môi trường axit H2SO4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hỗn hợp ban đầu là: A. 76% B. 24% C. 38% D. 62% Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 19.2g SO2 vào 350ml dd NaOH 1M.Tính khối lượng muối thu được? Câu 5: Dẫn 2.24 lít khí SO2 (đktc) vào 4g NaOH. Tính khối lượng muối thu được ? Câu 6: Dẫn 6.72 khí SO2 (đktc) vào 60g dd NaOH 10%. Tính khối lượng muối thu được? Câu 7: Dẫn 672ml khí SO2 (đktc) qua 630 ml dung dịch NaOH 0.1M. Tính khối lượng muối thu được? Câu 8: Dẫn 3.36 lít khí H2S (đktc) vào 8g NaOH. Tính khối lượng muối thu được? Câu 9: Dẫn 1.12 lít khí H2S (đktc) vào 150ml dung dịch NaOH 0.1M. Tính khối lượng muối thu được? Câu 10: Dẫn 7.168lít khí H2S (đktc) vào 8g dung dịch NaOH 20%. Tính khối lượng Câu 11: Cho 3.36 lít khí oxi (đktc) phản ứng hoàn toàn với kim loại có hoá trị III ta thu được 10.2g oxit. Xác định tên kim loại. Câu 12: Cho lưu huỳnh phản ứng hết với 16.8g kim loại A có hoá trị II. Cho H2SO4 loãng vào sản phẩm thì thu được 6.72 lít khí ở đktc. a)Xác định tên kim loại A.. b) Tính thể tích khí clo cần dùng để phản ứng hết với 16.8g kim loại A. Câu 13: Bổ túc các phản ứng sau: H2S + O2 → rắn (A) + lỏng (B) to (A) + O2 ( C) HCl + MnO2 → khí (D) + (E) + (B) (B) + (C) + (D) → (F) + (G) (G) + Ba → ( H) + (I) ↑ (D) + (I) → (G) (F) + Cu → (K) + (B) + (C) (K) + (H) → (L)↓ + (M) Câu 14: Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau được chứa riêng biệt: 1) SO2(k), H2S(k), O2(k), O3(k) 2) Na2S, H2SO4, Na2SO4, NaCl, HCl 3) BaCl2, NaOH, H2SO4, NaCl, HCl 4) CO2(k), O2(k), O3(k), H2S(k) Giáo viên: Giảng Thị Như Thùy 1
  2. Trường THPT Sương Nguyệt Anh Chương 6: Nhóm Oxi Câu 15: Hòa tan 13.7g hỗn hợp Mg , Zn bằng dd H2SO4 đặc, nóng tạo khí SO2. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được 52.1g hỗn hợp muối khan. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Giáo viên: Giảng Thị Như Thùy 2
113942

Sponsor Documents