of x

CHƯƠNG 5. NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 68 | Page: 3 | FileSize: 0.11 M | File type: PDF
68 lần xem

CHƯƠNG 5. NHÓM OXI – LƯU HUỲNH. 244. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau: A. Oxi chiếm phần thể tích lớn nhất trong khí quyển. B. Oxi chiếm phần khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái đất. C. Oxi tan nhiều trong nước. D. Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí. 245. Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Điện phân nước. C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2. 246. Trong số các câu sau đây, câu nào.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-5-nhom-oxi-luu-huynh-fb40tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện CHƯƠNG 5. NHÓM OXI – LƯU HUỲNH.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Thư viện CHƯƠNG 5. NHÓM OXI – LƯU HUỲNH trong danh mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được chia sẽ bởi user hoa-hoc đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 3 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có Phương pháp giảng dạy hóa học,công thức hóa học, phương pháp học môn hóa, tài liệu cho giáo viên, mẹo giải bài tập ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
244, kế tiếp là Hãy chọn câu trả lời đúng trong số những câu sau: A, cho biết thêm Oxi chiếm phần diện tích lớn nhất trong khí quyển, bên cạnh đó B, thêm nữa Oxi chiếm phần khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái đất, bên cạnh đó C, bên cạnh đó Oxi tan đa dạng trong nước,còn cho biết thêm D, cho biết thêm Oxi là chất khí nhẹ hơn ko khí, nói thêm là 245, bên cạnh đó Người ta điều chế oxi trong phòng thử nghiệm bằng cách nào sau đây? A, nói thêm Chưng cất phân đoạn ko khí lỏng, nói thêm B, cho biết thêm Điện phân nước, bên cạnh đó C, ngoài ra Điện phân dung dịch NaOH, thêm nữa D, bên cạnh đó Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2,còn cho biết thêm 246, cho biết thêm Trong số những câu sau đây, câu nào, bên cạnh đó CHƯƠNG 5, nói thêm NHÓM OXI – LƯU HUỲNH 244, bên cạnh đó Hãy chọn câu trả lời đúng trong số những câu sau: A, kế tiếp là Oxi chiếm phần diện tích lớn nhất trong khí quyển, cho biết thêm B, nói thêm là Oxi chiếm phần khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái đất, tiếp theo là C, ngoài ra Oxi tan đa dạng trong nước, tiếp theo là D, bên cạnh đó Oxi là chất khí nhẹ hơn ko khí, thêm nữa 245, bên cạnh đó Người ta điều chế oxi trong phòng thử nghiệm bằng cách nào sau, nói thêm là đây? A, bên cạnh đó Chưng cất phân đoạn ko khí lỏng,còn cho biết thêm B, cho biết thêm Điện phân nước,còn cho biết thêm C, kế tiếp là Điện phân dung dịch NaOH, cho biết thêm D, nói thêm Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2, nói thêm 246, thêm nữa Trong số những câu sau đây, câu nào ko đúng? A, bên cạnh đó Lưu huỳnh là một chất rắn màu vàng,còn cho biết thêm B, bên cạnh đó Lưu huỳnh ko tan trong nước, bên cạnh đó C,còn cho biết thêm Lưu huỳnh nón
  1. CHƯƠNG 5. NHÓM OXI – LƯU HUỲNH 244. Hãy chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau: A. Oxi chiếm phần thể tích lớn nhất trong khí quyển. B. Oxi chiếm phần khối lượng lớn nhất trong vỏ Trái đất. C. Oxi tan nhiều trong nước. D. Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí. 245. Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng. B. Điện phân nước. C. Điện phân dung dịch NaOH. D. Nhiệt phân KClO3 với xúc tác MnO2. 246. Trong số các câu sau đây, câu nào không đúng? A. Lưu huỳnh là một chất rắn màu vàng. B. Lưu huỳnh không tan trong nước. C. Lưu huỳnh nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp. D. Lưu huỳnh không tan trong dung môi hữu cơ. 247. Phản ứng hoá học nào sau đây được sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều ché khí SO2?
  2. → 2Fe2O3 + 8SO2 A. 4FeS2 + 11O2 B. S + O2 SO2 → →CuSO4 + SO2 + 2H2O C. Cu + 2H2SO4 →Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O D. 2Fe + 6H2SO4 248. Các nguyên tố nhóm VIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau, có thể viết ở dạng tổng quát là: A. ns2np3. B. ns2np4. C. ns2np5. D. Phương án khác, 249. Một hỗn hợp khí O2 và CO2 có tỷ khối so với hiđro là 19. Khối lượng mol trung bình (gam) của hỗn hợp khí trên và tỷ lệ % theo thể tích của O2 là: A. 40 và 40 B. 38 và 40 C. 38 và 50 D. 36 và 50 250. Có hai ống nghiệm đựng mỗi ống 2ml dung dịch HCl 1M và 2ml H2SO4 1M. Cho Zn dư tác dụng với hai axit trên, lượng khí hiđro thu được trong hai trường hợp tương ứng là V1 và V2 ml (đktc). So sánh V1 và V2 có: A. V1 > V2 B. V1 = V2 C. V1 < V2 D. Không xác định được.
  3. 251. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu phát biểu đúng, chữ S nếu phát biểu sai trong những câu dưới đây: A. Ozon (O3) có tính oxi hoá mạnh hơn oxi (O2) Đ–S B. Có những chất vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá Đ –S C. H2O2 có tính oxi hoá mạnh hơn H2O Đ–S D. Axit H2SO4 đặc có thể làm khô khí NH3 ẩm Đ –S E.Oleum có công thức H2SO4 nSO3 Đ–S 252. Khối lượng (gam) của 44,8 lit khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 68 B. 32 C. 75 D. 64 253. Khí oxi thu được khi nhiệt phân các chất: HgO, KClO3, KMnO4, KNO3. Khi nhiệt phân 10 g mỗi chất trên, thể tích khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn lớn nhất là
623497

Sponsor Documents