of x

Chương 5 : NHÓM HALOGEN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 46 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PPT
46 lần xem

Chương 5 : NHÓM HALOGEN. I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : III. Khái quát. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-5-nhom-halogen-0h3ttq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Chương 5 : NHÓM HALOGEN.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Chương 5 : NHÓM HALOGEN thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi bạn trunghocphothong đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 9 trang , thuộc định dạng .PPT, cùng thể loại còn có nhóm halogen, bảng tuần hoàn hóa học, chuyên đề hóa học, nguyên tố trong nhóm halogen, Cấu hình electron nguyên tử ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
I, nói thêm Nhóm halogen trong BTH những yếu tố : II, thêm nữa Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của những yếu tố trong nhóm halogen : III, cho biết thêm Khái quát Tiết 47 : Chương 5 : NHÓM HALOGEN §29 : KHÁI QUÁT NHÓM HALOGEN I, cho biết thêm Nhóm halogen trong BTH những yếu tố : Nhóm II, ngoài ra Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo, nói thêm là phân tử của những yếu tố trong nhóm halogen : III, thêm nữa Khái quát về thuộc tính của những halogen : 1, ngoài ra Tính chất vật lí : 2, kế tiếp là Tính chất hóa học : Bài tập củng cố : I, tiếp theo là Nhóm halogen trong BTH những yếu tố :, cho biết thêm IA VIIIA VIII IIA II IIIA VA VA VIA VIIA III VI VII - Nhoùm VIIA trong BTH goàm 5 nguyeân, cho biết thêm toá : Flo ( F ), clo ( Cl ), brôm ( Br ), iốt ( I ), atatin ( At )( chất phóng xạ ), bên cạnh đó II, kế tiếp là Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của những yếu tố trong
  1. Tiết 47 : Chương 5 : NHÓM HALOGEN §29 : KHÁI QUÁT NHÓM HALOGEN I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : Nhóm II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : III. Khái quát về tính chất của các halogen : 1. Tính chất vật lí : 2. Tính chất hóa học : Bài tập củng cố :
  2. I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : IA VIIIA VIII IIA II IIIA VA VA VIA VIIA III VI VII - Nhoùm VIIA trong BTH goàm 5 nguyeân toá : Flo ( F ), clo ( Cl ), brôm ( Br ), iốt ( I ), atatin ( At )( chất phóng xạ ).
  3. II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : F-(Cấ= 9 ) : electron lớp ngoài cùng dạng tổng Z u hình quát : . Cl ( Z = 17 ) : ộT ộT ộ Br ( Z = 35 ) : ộT np5 n s2 - Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các halogen đều có 1e độc thân.
  4. - Ở trạng thái kích thích : tr nd1 np4 + Có 3e độc thân. ns2 nd2 np3 ndo ↑↓ ↑↓ ↑ + Có 5e độc thân. ns2 np5 ↑↓ nd3 ns2 np3 Có 7e độc thân. ns1 +
  5. X + X Công thức cấu tạo : X - X -Dạng đơn chất,nguyên tử nguyên tố nhóm halogen tồn tại ở dạng phân tử gồm hai nguyên 2 2 2 2 Chú ý : Năng lượng liên kết X – X của phân tử X2 không lớn ( 151 đến 243 kj/mol) nên các phân tử halogen tương đối dễ tách thành hai nguyên tử  hoạt động hoá học mạnh.
  6. Tính chất vật lí :  1. Độ Trạng Nhiệt Nhiệt Ng. BK BK ion Năng Màu tố ng.tử lượng sắc độ độ sôi âm thái điện tập LK nóng ( oC ) ( nm ) hợp chảy X-X của ( oC ) (kj/mol) đ.chất Lục F 0,064 0,136 159 3,98 Khí -219,6 -188,1 nhạt Cl 0,099 0,181 243 3,16 Khí Vàng -101 -34,1 lục Lỏng Br 0,114 0,196 192 2,96 Nâu -7,3 59,2 đỏ rắn I 0,133 0,220 151 2,66 Đen 113,6 188,5 tím Chú ý: Flo không tan trong nước, các halogen khác tan ít trong nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
  7. Tính chất hóa học :  2. - Nguyên tử halogen X có 7e lớp ngoài cùng Nguyên nên dể nhận thêm 1e để trở thành X-. X + 1e → X– … ns2 np5 … ns2 np6 → là phi kim điển hình → tính OXH mạnh → có soh đặc trưng là -1 trong hợp chất kim loại và hiđrô. + Tác dụng với Hiđrô : → khí hiđrôhalogenua H2 O X2 + H2 → 2HX↑ → dd HX khí hiđrôhalogennua axit halogenhiđric • Tính axit : HF HCl HBr HI Tính axit tăng dần.
  8. + Tác dụng với kim loại : → muối halogenua 2M + nX2 → 2MXn n : là hóa trị cao của M • Đa số các muối halogen đều tan, trừ các muối sau không tan và có màu sắc đặc trưng : AgCl↓trắng, AgBr ↓vàng nhạt, AgI . - Tính OXh của nhóm halogen giảm dần từ Flo đến Iốt. ( F > Cl > Br > I ). - -Trong hợp chất, ngoài soh -1 các nguyên tố Hãy xác định số OXH của clo trong các hợp còn có soh +1,-2 +1+3 +7 ( trừ+5 -2 ). +1+7 -2 +1+1 +3, +5, -2 +1 Flo chất sau: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 Axit pecloric Axit cloric Axit hipoclorơ Axit clorơ
  9. Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là không đúng : Câu không 1. Trong tất cả các hợp chất, thì soh của các ng.tố nhóm halogen là -1. 2. Trong tất cả các hợp chất của các muối halogenua đều tan và có màu sắc đặc trưng. 3. Tính axit được sắp xếp như sau : HF > HCl > HBr > HI. 4. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là : ns2 np5. np c. 1, 2, 3. a. 2, 3, 4. b. 4. c. 1, 2, 3. d. 1, 2, 3, 4. Câu 2 : Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ( Flo đến Iôt ) ? a. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e. b. Lớp e ngoài cùng của ng.tử có 7e. c. Có soh -1 trong mọi hợp chất. d. Tạo ra hợp chất LKCHT có cực với H2. Câu 3 : Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của đơn chất halogen ? a. ở điều kiện thường là chất khí. b. Tác dụng mạnh với nước. c. Có tính OXH mạnh. d. vừa có tính OXH, vừa có tính khử. mạnh. Câu 4 : Sự biến thiên tính chất vật lí của halogen từ Flo đến Iốt ? a.Trạng thái tập hợp từ khí → lỏng → rắn. b. Màu sắc đậm dần. d. ả a, b, c. d. ccảa, b, c. c. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần.
295846

Sponsor Documents