Chương 5 : NHÓM HALOGEN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 46 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Chương 5 : NHÓM HALOGEN. I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : III. Khái quát. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-5-nhom-halogen-0h3ttq.html

Nội dung


  1. Tiết 47 : Chương 5 : NHÓM HALOGEN §29 : KHÁI QUÁT NHÓM HALOGEN I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : Nhóm II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : III. Khái quát về tính chất của các halogen : 1. Tính chất vật lí : 2. Tính chất hóa học : Bài tập củng cố :
  2. I. Nhóm halogen trong BTH các nguyên tố : IA VIIIA VIII IIA II IIIA VA VA VIA VIIA III VI VII - Nhoùm VIIA trong BTH goàm 5 nguyeân toá : Flo ( F ), clo ( Cl ), brôm ( Br ), iốt ( I ), atatin ( At )( chất phóng xạ ).
  3. II. Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen : F-(Cấ= 9 ) : electron lớp ngoài cùng dạng tổng Z u hình quát : . Cl ( Z = 17 ) : ộT ộT ộ Br ( Z = 35 ) : ộT np5 n s2 - Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các halogen đều có 1e độc thân.
  4. - Ở trạng thái kích thích : tr nd1 np4 + Có 3e độc thân. ns2 nd2 np3 ndo ↑↓ ↑↓ ↑ + Có 5e độc thân. ns2 np5 ↑↓ nd3 ns2 np3 Có 7e độc thân. ns1 +
  5. X + X Công thức cấu tạo : X - X -Dạng đơn chất,nguyên tử nguyên tố nhóm halogen tồn tại ở dạng phân tử gồm hai nguyên 2 2 2 2 Chú ý : Năng lượng liên kết X – X của phân tử X2 không lớn ( 151 đến 243 kj/mol) nên các phân tử halogen tương đối dễ tách thành hai nguyên tử  hoạt động hoá học mạnh.
  6. Tính chất vật lí :  1. Độ Trạng Nhiệt Nhiệt Ng. BK BK ion Năng Màu tố ng.tử lượng sắc độ độ sôi âm thái điện tập LK nóng ( oC ) ( nm ) hợp chảy X-X của ( oC ) (kj/mol) đ.chất Lục F 0,064 0,136 159 3,98 Khí -219,6 -188,1 nhạt Cl 0,099 0,181 243 3,16 Khí Vàng -101 -34,1 lục Lỏng Br 0,114 0,196 192 2,96 Nâu -7,3 59,2 đỏ rắn I 0,133 0,220 151 2,66 Đen 113,6 188,5 tím Chú ý: Flo không tan trong nước, các halogen khác tan ít trong nước và tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
  7. Tính chất hóa học :  2. - Nguyên tử halogen X có 7e lớp ngoài cùng Nguyên nên dể nhận thêm 1e để trở thành X-. X + 1e → X– … ns2 np5 … ns2 np6 → là phi kim điển hình → tính OXH mạnh → có soh đặc trưng là -1 trong hợp chất kim loại và hiđrô. + Tác dụng với Hiđrô : → khí hiđrôhalogenua H2 O X2 + H2 → 2HX↑ → dd HX khí hiđrôhalogennua axit halogenhiđric • Tính axit : HF HCl HBr HI Tính axit tăng dần.
  8. + Tác dụng với kim loại : → muối halogenua 2M + nX2 → 2MXn n : là hóa trị cao của M • Đa số các muối halogen đều tan, trừ các muối sau không tan và có màu sắc đặc trưng : AgCl↓trắng, AgBr ↓vàng nhạt, AgI . - Tính OXh của nhóm halogen giảm dần từ Flo đến Iốt. ( F > Cl > Br > I ). - -Trong hợp chất, ngoài soh -1 các nguyên tố Hãy xác định số OXH của clo trong các hợp còn có soh +1,-2 +1+3 +7 ( trừ+5 -2 ). +1+7 -2 +1+1 +3, +5, -2 +1 Flo chất sau: HClO, HClO2, HClO3, HClO4 Axit pecloric Axit cloric Axit hipoclorơ Axit clorơ
  9. Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là không đúng : Câu không 1. Trong tất cả các hợp chất, thì soh của các ng.tố nhóm halogen là -1. 2. Trong tất cả các hợp chất của các muối halogenua đều tan và có màu sắc đặc trưng. 3. Tính axit được sắp xếp như sau : HF > HCl > HBr > HI. 4. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là : ns2 np5. np c. 1, 2, 3. a. 2, 3, 4. b. 4. c. 1, 2, 3. d. 1, 2, 3, 4. Câu 2 : Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen ( Flo đến Iôt ) ? a. Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e. b. Lớp e ngoài cùng của ng.tử có 7e. c. Có soh -1 trong mọi hợp chất. d. Tạo ra hợp chất LKCHT có cực với H2. Câu 3 : Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của đơn chất halogen ? a. ở điều kiện thường là chất khí. b. Tác dụng mạnh với nước. c. Có tính OXH mạnh. d. vừa có tính OXH, vừa có tính khử. mạnh. Câu 4 : Sự biến thiên tính chất vật lí của halogen từ Flo đến Iốt ? a.Trạng thái tập hợp từ khí → lỏng → rắn. b. Màu sắc đậm dần. d. ả a, b, c. d. ccảa, b, c. c. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng dần.
295846