of x

Chương 3: Điều khiển Wed

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 12 | Page: 27 | FileSize: 1.11 M | File type: PPT
12 lần xem

Chương 3: Điều khiển Wed. Giống đối tượng, điều khiển Wed gồm các phương thức, thuộc tính và sự kiện. Chúng ta có thể thiết lập thuộc tính và gọi phương thức của điều khiển wed khi chúng được nhúng vào wed. Mã phía server được viết cho các điều khiển wed tương ứng các sự kiện mà chúng xuất hiện phía client.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chuong-3-dieu-khien-wed-xc31tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Chương 3: Điều khiển Wed.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web đưa vào cho công tác giảng dạy.Xin mời bạn đọc đang cần cùng xem ,Tài liệu Chương 3: Điều khiển Wed trong chủ đề ,Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web được chia sẽ bởi bạn quantriweb đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Công Nghệ Thông Tin,Quản trị Web , có tổng cộng 27 page , thuộc file .PPT, cùng chuyên mục còn có lập trình web, công cụ lập web, trang thông tin điện tử, mẹo lập website, xây dựng website, quản lý web, thiết kế web , ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Giống đối tượng, điều khiển Wed gồm những phương thức, thuộc tính và sự kiện, kế tiếp là Chúng ta có thể thiết lập thuộc tính và gọi phương thức của điều khiển wed khi chúng được nhúng vào wed, bên cạnh đó Mã phía máy chủ được viết cho những điều khiển wed tương ứng những sự kiện mà chúng xuất hiện phía client, bên cạnh đó Chương 3,còn cho biết thêm Ch ̀ ̉ Điêu khiên Web Muc tiêu ̣ ̉ ́ ̀ ̉ Giai thich điêu khiên Web Control, tiếp theo là  Tai sao cac điêu khiên là đôi tượng ̣ ́ ̀ ̀ ́, kế tiếp là  ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ Dung điêu khiên cho nhâp chuôi, nói thêm là  ̀ ̀ ̉ ̉ Dung điêu khiên di chuyên, bên cạnh đó  ̀ ̀ ̉ ̣ Dung điêu khiên chon, tiếp theo là  ̀ Dung Rich Control, cho biết thêm , bên cạnh đó Điêu khiển Web ̀ Rich, ngoài ra Intrinsic ̀ ̉ Điêu khiên ASP, thêm nữa NET List Validation Điêu khiên Web là cac đôi tượng ̀ ̉ ́ ́ Điêu Giông đôi tượng, điêu khiên Web gôm cac phương ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́, tiếp theo là  thức, thuôc tinh và sự kiên, nói thêm ̣́ ̣ Chung ta có thể thiêt lâp thuôc tinh và goi phương ́ ̣́ ̣́ ̣, bên cạnh đó  thưc cua điêu khiên Web khi chung được nhung va
 1. Chương 3 Ch ̀ ̉ Điêu khiên Web
 2. Muc tiêu ̣ ̉ ́ ̀ ̉ Giai thich điêu khiên Web Control  Tai sao cac điêu khiên là đôi tượng ̣ ́ ̀ ̀ ́  ̀ ̀ ̉ ̣ ̃ Dung điêu khiên cho nhâp chuôi  ̀ ̀ ̉ ̉ Dung điêu khiên di chuyên  ̀ ̀ ̉ ̣ Dung điêu khiên chon  ̀ Dung Rich Control 
 3. Điêu khiển Web ̀ Rich Intrinsic ̀ ̉ Điêu khiên ASP.NET List Validation
 4. Điêu khiên Web là cac đôi tượng ̀ ̉ ́ ́ Điêu Giông đôi tượng, điêu khiên Web gôm cac phương ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́  thức, thuôc tinh và sự kiên. ̣́ ̣ Chung ta có thể thiêt lâp thuôc tinh và goi phương ́ ̣́ ̣́ ̣  thưc cua điêu khiên Web khi chung được nhung vao ́ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̀ trong trang Web. Mã phia server được viêt cho cac điêu khiên Web ́ ́ ́ ̀ ̉  tương ứng cac sự kiên mà chung xuât hiên phia ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ client.
 5. Điêu khiên Web là cac đôi tượng – Vi dụ ̀ ̉ ́ ́ ́ void Button1click(Object Src, EventArgs E) { lblMessage.Text =Src.ToString(); btnButton1.Enabled = false; btnButton2.Visible = true; } void Button2click(Object Src, EventArgs E) { lblMessage.Text=""; btnButton2.Visible = false; btnButton1.Enabled = true; }
 6. Điêu khiên Web là cac đôi tượng – Vi dụ ̀ ̉ ́ ́ ́
 7. Điêu khiên Web là cac đôi tượng –  ̀ ̉ ́ ́ Kêt xuất ́ Trước khi chon nut ̣ ́ ̣ ́ Sau khi chon nut
 8. Intrinsic Controls < textarea>
 9. Text Entry ­ Intrinsic Control
 10. Control Transfer ­ Intrinsic Control Gởi dữ liêu về ̣ server Lưu hay truy xuât ́ dữ liêu từ server ̣ Di chuyên giữa cac trang ̉ ́
 11. Control Transfer
 12. Intrinsic Control: Selection Maths Science English Computers
 13. Intrinsic Control: Selection Intrinsic
 14. Intrinsic Control: Selection Red Blue Green Yellow
 15. Intrinsic Control: Selection –  Cac phương thức thao tac dữ liệu ́ ́   void Page_Load (Object Src, EventArgs E) { ddl.Items.Add("50"); Three } ArrayList(); One arrlist.Add ("Four"); Two arrlist.Add ("Five"); Three arrlist.Add ("Six"); ddl.DataSource =arrlist;
 16. Container Điêu khiển container co thể chứa cac điều khiển khac.  ̀ ́ ́ ́ Sư dung để hiển thi hay ẩn điều khiển  ̣̉ ̣
 17. Rich Controls Cung câp cac chức năng ́ ́ Dung để thay đôi cac ̀ ̉ ́ đây đủ về lich ̀ ̣ ̉ ́ quang cao trên trang
 18. AdRotator Đường dân URL tương đôi hay tuyêt đôi ̉ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ Cua tâp tin hinh anh ́ ̣ ̉ ́ Website đich khi chon quang cao Văn ban được hiên thị khi di ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ chuyên chuot qua hinh anh ̣ ̉ ́ Loai quang cao Độ ưu tiên cua quang cao trong ̉ ̉ ́ ̣ lich xoay
 19. AdRotator – Kêt xuất ́
 20. ̀ ̉ Điêu khiên Calendar Điêu Sử dung đơn gian, cung câp cho chung ta chức năng ̣ ̉ ́ ́  ̣̉ cua lich. Lich có thể được đinh dang để phù hợp với giao diên ̣ ̣ ̣ ̣  ̉ cua trang Web. Vi du ­  ̣́
668911

Sponsor Documents