of x

CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 6 | Page: 66 | FileSize: 2.00 M | File type: PPT
6 lần xem

CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN. Đối với hệ hai cấu tử đường cong cân bằng t–x(y) và y-x số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp đơn giản tính chính xác Đối với hệ đa cấu tử sử dụng các phương pháp đơn giản hóa để tính toán Có hai phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc thay đổi nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ các dòng sản phẩm Phương pháp Ponchon – Savarit: sử dụng giản đồ Hxy và xy, có thể áp dụng được.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/chung-cat-da-cau-tu-chuong-3-cac-phuong-phap-tinh-toan-thap-chung-cat-phan-doan--0w61tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu tới cộng đồng tài liệu CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN.Để cung cấp thêm cho các thành viên nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng cần thiết cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Tài liệu CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ - CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN trong chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng được chia sẽ bởi thành viên nang-luong đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Năng lượng , có tổng cộng 66 trang , thuộc định dạng .PPT, cùng danh mục còn có chưng cất đa cấu tử, phương pháp tính toán tháp, tháp chưng cất , cấu tử đơn giản, phân đoạn hỗn hợp, hệ đa cấu tử ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Đối với hệ hai cấu tử đường cong thăng bằng t–x(y) và y-x số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp đơn thuần tính chính xác , thêm nữa Đối với hệ đa cấu tử sử dụng những phương pháp đơn thuần hóa để tính toán ,còn cho biết thêm Có hai phương pháp thiết lập mối quan hệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc đổi thay nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ những dòng sản phẩm , ngoài ra Phương pháp Ponchon – Savarit: sử dụng giản đồ Hxy và xy, có thể áp dụng được, cho biết thêm CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP, kế tiếp là NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN, tiếp theo là ĐẶT VẤN ĐỀ  Đối với hệ hai cấu tử → đường cong thăng bằng t–x(y) và y-x → số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp → đơn thuần → tính chính xác, nói thêm  Đối với hệ đa cấu tử → sử dụng những phương pháp đơn thuần hóa để tính toán, nói thêm 1, nói thêm Phương phap tính số bậc đổi thay ́ nồng độ đôi với hệ hai câu tử ́ ́, tiếp theo là  Có hai phương pháp thiết lập mối quan h ệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc đổi thay nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ những dòng sản phẩm Phương pháp Ponchon –
 1. CHƯNG CẤT ĐA CẤU TỬ CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN HỖN HỢP NHIỀU CẤU TỬ ĐƠN GIẢN
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ  Đối với hệ hai cấu tử → đường cong cân bằng t–x(y) và y-x → số liệu ban đầu là nồng độ của 1 cấu tử ở 3 vị trí: nhập liệu, đỉnh và đáy tháp → đơn giản → tính chính xác  Đối với hệ đa cấu tử → sử dụng các phương pháp đơn giản hóa để tính toán
 3. 1. Phương phap tính số bậc thay đổi ́ nồng độ đôi với hệ hai câu tử ́ ́  Có hai phương pháp thiết lập mối quan h ệ giữa số đĩa lý thuyết (số bậc thay đổi nồng độ), tỷ số lỏng-hơi và nồng độ các dòng sản phẩm Phương pháp Ponchon – Savarit: sử dụng giản đồ Hxy  và xy, có thể áp dụng được trong mọi trường hợp, tuy nhiên cần có đủ các dữ kiện về nhiệt Phương pháp Mc Cape – Thiele: sử dụng giản đồ xy,  đơn giản hơn phương pháp trên, thích hợp trong một số trường hợp có tổn thất nhiệt, cơ sở của phương pháp là xem gần đúng đường làm việc của đoạn chưng và đoạn luyên là đường thẳng
 4. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Ponchon – Savarit ̉ GIAN ĐỒ CÂN ̀ BĂNG PHA Cân băng vât chât và enthalpie ̀ ̣ ́ -Cân băng tông: ̀ ̉ A =L+V - Cân băng vât chât: A.z = L.x + V.y ̀ ̣ ́ ̀ -Cân băng enthalpie: A.H = L.h + V.H
 5. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ CÂN ̀ BĂNG TRONG ̣ ĐOAN ̣ LUYÊN Với rfp = Lp/D là tỷ số hôi lưu tai đia p ta có ̀ ̣̃ Trên gian đồ enthalpie cac điêm Vp+1, Lp và PR năm trên môt đường thăng ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉
 6. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ CÂN ̀ BĂNG TRONG ̣ ĐOAN CHƯNG Với rbq = Vq/R là tỷ số hơi đay tai đia q ta có ́ ̣̃ Trên gian đồ enthalpie cac điêm Vq, Lq+1 và PE năm trên môt đường thăng ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̉
 7. Phương pháp Ponchon – Savarit Thiêt lâp cân băng trong đoan chưng và luyên ̣́ ̀ ̣ ̣ Gian đồ cân băng enthalpie ̉ ̀ Khi xac đinh được cac điêm PR và PE, ́ ̣ ́ ̉ với thanh phân pha long xp, xq+1 đã biêt, ̀ ̀ ̉ ́ hoan toan có thể xac đinh thanh phân ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ pha hơi dựa vao gian đồ cân băng ̀ ̉ ̀
 8. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh cac điêm PE, PR, A trên 1 đường thăng từ cân băng chung cua thap ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ́
 9. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xây dựng gian đồ trong đoan luyên từ V1 tương ứng thanh phân y1 = xD ̉ ̣ ̣ ̀ ̀  Xac đinh vị trí nap liêu ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ Điêu kiên nap liêu chinh xac: Xn > xA > xn+1 Cac bước: ́ ́ ̣ -Xac đinh Ln ́ ̣ - Xac đinh xm+1  Xây dựng gian đồ trong đoan chưng:- tXacmđinh V ̣ từLmường vaỏ đường cân ̉ ̣ ừ V x̣ ac đinh đ dưa thăng V L P ́ ̣ ̀ ́ m m m+1 E ̀ ́ ̀ ̀ ̉ băng cho đên khi thanh phân pha long x < xR
 10. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh vị trí nap liêu: xet 2 trang thai nhâp liêu đơn gian ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ Nhâp liêu ở điêm sôi ̣ ̣ ̉  ̣ ̣ Đoan luyên: ̉ ̀ Ln, Vm, PR thăng hang Đoan chưng: ̣ ̉ ̀ Lm, Vm+1, PE thăng hang
 11. Phương pháp Ponchon – Savarit Xây dựng gian đồ ̉  Xac đinh vị trí nap liêu: xet 2 trang thai nhâp liêu đơn gian ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ Nhâp liêu ở điêm sương ̣ ̣ ̉  ̣ ̣ Đoan luyên: ̉ ̀ Ln, Vn+1, PR thăng hang Đoan chưng: ̣ ̉ ̀ Lm, Vm+1, PE thăng hang ̉ ̀ Ln, Vm-1, PE thăng hang
 12. Nhâp liêu ở ̣ ̣ ̉ điêm sôi
 13. Bai tâp (giai và gởi theo đc: ̣̀ ̉ lop06h5dhbk@gmail.com) Hôn hợp có lưu lượng 1000 kg/h gôm 42% mole heptane và 58% mole ethyl benzene ̃ ̀  được tach băng chưng cât. Yêu câu san phâm đinh có độ tinh khiêt đat 97% mole ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ heptane và san phâm đay đat 99% mole ethyl benzene. Sử dung ngưng tụ hoan toan. ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Nguyên liêu đưa vao ở trang thai long bao hoa. ̣ ̀ ̣ ́̉ ̃ ̀  Giá trị cân băng nông độ – enthalpie cua hôn hợp tai 1 atm cho như sau: ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ xheptane 0 0.08 0.18 0.25 0.49 0.65 0.79 0.91 1.0 yheptane 0 0.28 0.43 0.51 0.73 0.83 0.90 0.96 1.0 Hl (kJ/kmol) x 10-3 24.3 24.1 23.2 22.8 22.05 21.75 21.7 21.6 21.4 Hv (kJ/kmol) x 10-3 61.2 59.6 58.5 58.1 56.5 55.2 54.4 53.8 53.3 ́ Tinh:   Tỷ số hôi lưu tôi thiêu ̀ ́ ̉  Số bâc thay đôi nông độ (số đia lý thuyêt) tôi thiêu ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ́ ̉ Số bâc thay đôi nông độ (số đia lý thuyêt) tai giá trị tỷ số hôi lưu băng 2.5 ̣ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̀   Công suât cac thiêt bị ngưng tụ và thiêt bị đun sôi lai ́ ́ ́ ́ ̣
 14. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele ̀ ́  Cân biêt: Gian đồ pha ̉   Đăc trưng nguyên liêu, san ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ phâm đinh, đay  Tỷ số hôi lưu ̀ ⇒ Số đia lý thuyêt ̃ ́ ́  Nguyên tăc:  Vẽ đường nông độ lam viêc ̀ ̀ ̣ ̣ đoan luyên  Vẽ đường nông độ lam viêc ̀ ̀ ̣ đoan chưng ̣  Vẽ đường trang thai nhâp liêu ̣ ́ ̣ ̣ (đường q)  Cac đường nay đi qua cac ́ ̀ ́ điêm xD, xB, xF theo thứ tự ̉ Xac đinh số đia lý thuyêt ́ ̣ ̃ ́ 
 15. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele Cac bước: ́  ́ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich đoan luyên, xac đinh  đường nông độ lam viêc cua đoan ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ luyên ROL dựa vao xD và R ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich vung nap liêu, xac đinh  trang thai nhâp liêu thông qua giá ̣ ́ ̣ ̣ trị q Xac đinh đường nhâp liêu (đường ́ ̣ ̣ ̣  q) dựa vao giá trị xF và q ̀ Đinh vị giao điêm giữa ROL và ̣ ̉  đường q Phân tich đoan chưng, xac đinh ́ ̣ ́ ̣  đường nông độ lam viêc đoan ̀ ̀ ̣ ̣ chưng SOL thông qua giao điêm ̉ giữa ROL và đường q và xR
 16. QUY ̀ TRINH ́ TINH ́ TOAN THEO PHƯƠNG ́ PHAP MC.CABE THIELE
 17. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele
 18. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cape Thiele Lưu lượng ̀ ̀ ̀ Dong Thanh phân ̉ tông Hơi rời đia ̃ Vn yn Long rời đia ̉ ̃ Ln xn Hơi vao đia ̀ ̃ Vn+1 yn+1 ̉ ̀ Long vao Ln-1 xn-1 ̃ đia
 19. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cape Thiele L1 = L2 = L3 = ......... = Ln = constant V1 = V2 = V3 = ......... = Vn = constant
 20. Phương phap tính số bậc thay đổi nồng độ đôi ́ ́ với hệ hai câu tử ́ Phương pháp Mc.Cabe Thiele Cac bước: ́  ́ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich đoan luyên, xac đinh  đường nông độ lam viêc cua ̀ ̀ ̣ ̉ đoan luyên ROL dựa vao xD và R ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Phân tich vung nap liêu, xac đinh  trang thai nhâp liêu thông qua giá trị ̣ ́ ̣ ̣ q Xac đinh đường nhâp liêu (đường ́ ̣ ̣ ̣  q) dựa vao giá trị xF và q ̀ Đinh vị giao điêm giữa ROL và ̣ ̉  đường q Phân tich đoan chưng, xac đinh ́ ̣ ́ ̣  đường nông độ lam viêc đoan ̀ ̀ ̣ ̣ chưng SOL thông qua giao điêm ̉ giữa ROL và đường q và xR
673522

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm